Hlavní navigace

Použijte Excel pro vytváření týdenních rozvrhů - 5.díl

2. 8. 2019

Sdílet

 Autor: (c) Palabra - Fotolia.com
Využití Excelu jako nástroje pro plánování je skvělá dovednost, která se vám určitě bude nejednou hodit!

Předcházející díl

 

Na funkce SUMA, DATUM, DENTÝDNE, KDYŽ, vnořené KDYŽ a na funkce KDYŽ/NEBO jsme si vzpomněli v okamžiku, kdy jsme sledovali film Jestliže je úterý, musíme být v Belgii z roku 1969. Jedná se o film pojednávající o amerických turistech putujících po Evropě. Ostatně jsme si všimli, je firmy poměrně často plánují nikoliv na jednotlivé dny v měsíci, ale spíše na týdny – typicky týden 1, týden 2, týden 3 apod. Pak je nutno použít vzorec, který bude obsahovat datum a který se použije pro určení příslušného týdne v měsíci. Navíc bude obsahovat sadu vnořených příkazů KDYŽ/NEBO, pomocí nichž se budou přiřazovat úkoly jednotlivým členům týmu, kteří budou tyto úkoly plnit. Pro plánování tohoto typu lze s výhodou použít Excel, přičemž jeho používáním v této oblasti získáte řadu dovedností, které dozajista využijete.

Zadání vzorců

1. Ve sloupci C (WEEK) se používá funkce SUMA, která vypisuje číslo týdne v měsíci a je možné ji zadat v některé z následujících různých podobách: =1+7*1 nebo =SUMA(1+7*2) nebo =SUMA(7*3+1), popřípadě =SUMA(7*4)+1.

 2. Vysvětlení vzorce lze slovně vyjádřit takto: jedna plus sedm krát jedna se rovná 8, což odpovídá prvnímu týdnu v měsíci; jedna plus sedm krát dva se rovná 15 (druhý týden); jedna plus sedm krát tři se rovná 22 (třetí týden) a konečně jedna plus čtyři krát sedm se rovná 29 (čtvrtý týden) a podobný výpočet se provede i pro případ, že je v měsíci pět týdnů.

3. Tyto čtyři vzorce zadejte do prvního čtyřřádkového bloku, tj. konkrétně do bloku C2:C5. Výstupem budou čísla 8, 15, 22 a 29. Tyto čtyři řádky pak zkopírujte do řádků C7:C10, C12:C15 a C17:C20.

Poznámka: Sloupec D, který jste již vyplňovali (viz výše), se pro výpočty nepoužívá a jeho obsah slouží pouze pro pochopení souvislostí v tomto listu. Svým způsobem také plní estetickou funkci, tj. zvyšuje přehlednost a srozumitelnost celého listu.

4. Vzorec ve sloupci E (DATE) zjišťuje ze sloupců A, B a C datum a od výsledku odečítá den v týdnu z data spočteného ze sloupců A, B a C minus den z čísla týdne, tj. 3 pro úterý, 4 pro středu atd. (viz tabulka kódů na obrázku výše, popřípadě na listu Codes ve vzorovém souboru). Zadejte vzorec a ten následně rozkopírujte (viz další krok).

soutez_casestudy

 

Pokračování

Byl pro vás článek přínosný?