Hlavní navigace

Používání biometrického podpisu je skvělá věc, avšak právně ošemetná

10. 5. 2024

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Ať chceme nebo ne, technologie využívající biometrické údaje se staly výrazným prvkem současného světa a našly si svoje místo v řadě odvětví. Má to však různá úskalí.

Ať chceme nebo ne, technologie využívající biometrické údaje se staly výrazným prvkem současného světa a našly si svoje místo v řadě odvětví. Má to však různá úskalí.

Jakým způsobem řešíte nebo chcete řešit implementaci umělé inteligence ve vaší firmě?

Biometrii by bylo možné velmi zjednodušeně charakterizovat jako automatizovaný způsob měření, zaznamenávání a rozpoznávání určitých jedinečných vlastností osob sloužících k identifikaci, potažmo ověření totožnosti (autentizaci) takové osoby. Může jít jak o fyzické vlastnosti (rysy tváře, podoba otisku prstu či dlaně, sítnice apod.), tak o vlastnosti chování osoby (např. způsob podepisování, hlasu, chůze).

Jedním ze způsobů využití biometrie je i tzv. dynamický biometrický podpis. Při podepisování na signpadu toto zařízení snímá a zaznamenává nejen samotný obraz (tvar) vlastnoručního podpisu, ale také jeho rychlost, zdvih, načasování, tlak, směr či další charakteristiky. Všechna tato data jsou pak zjednodušeně řečeno zašifrována a v podobě „balíčku“ uložena společně s podpisem.

soutez_casestudy

Tento technologický proces je přitom třeba odlišit od pořízení pouhého grafického obrazu podpisu bez uvedených vlastností a stejně tak od elektronického podpisu, který je doprovázen biometrickou autentizací (ověřením totožnosti) a následnou autorizací (udělení oprávnění k nějakému jednání). Jako typický příklad v tomto směru můžeme uvést zadání příkazu k úhradě v elektronickém bankovnictví, kdy se ověří totožnost jednajícího užitím otisku prstu a potvrdí zadání příkazu.

Data na zlatém podnose

Dynamický biometrický podpis (DBP) není v českém právním řádu přímo definován ani regulován, což je bohužel kámen úrazu. Lze jej nicméně zařadit mezi tzv. elektronické podpisy. Ty jsou obecně právně vymezeny v evropském nařízení eIDAS (nařízení EU č. 910/2014) ve třech kategoriích jako tzv. prostý, zaručený a kvalifikovaný podpis.

Byl pro vás článek přínosný?