Hlavní navigace

Předvídatelnost nákladů v cloudu je klíčová, aby vaše kontejnery nezkrachovaly

3. 8. 2023

Sdílet

 Autor: CC0 via Pixabay
Moderní kontejnerová řešení nabízejí firmám pružnost a lepší správu infrastruktury. Rozsáhlé možnosti ale zároveň zhoršují předvídatelnost nákladů. Pečlivě zvážit volbu řešení vám pomůže zkušený partner.

Doba cloudová a kontejnerová

Cloud native je softwarový přístup k vytváření, nasazování a správě moderních aplikací v cloudovém prostředí. Moderní firmy dnes chtějí vytvářet vysoce škálovatelné, flexibilní a odolné aplikace, které mohou rychle aktualizovat podle požadavků zákazníků.

K tomu se využívají moderní nástroje a techniky, které ze své podstaty podporují vývoj aplikací v cloudové infrastruktuře. Tyto technologie umožňují rychlé a časté změny aplikací bez dopadu na poskytování služeb, což firmám poskytuje inovativní konkurenční výhodu.

Aplikace Cloud Native jsou přímo navrženy pro běh v kontejnerech, což nabízí obrovskou flexibilitu a prakticky neomezenou škálovatelnost. Používají se zde nejnovější postupy a technologie pro vývoj, například mikroslužby, automatizovaný monitoring, agilní vývoj a podobně. Díky tomu dokážou být nově vyvinuté nástroje velmi rychle nasazené, je možné je snadno aktualizovat a škálovat, což umožňuje firmám maximalizovat výkon a optimalizovat náklady.

Existuje řada různých platforem, na kterých je možné celé prostředí pro zákazníky postavit. Jednou z nejmodernějších je Tanzu od známé společnosti VMware, která se už desetiletí zabývá virtualizaci. Své cloudové služby jsme doplnili o platformu VMware Tanzu a jako první Service Provider v České republice ji nabízíme našim klientům, říká Marek Erneker, produktový manažer cloudových služeb Českých Radiokomunikací. VMware Tanzu umožní klientům vytvořit si během několik minut vlastní kontejnerové prostředí Kubernetes, naplnit je obsahem, a také propojit se svými aplikacemi, které provozuje v našem Business Cloudu.

Virtualizace a kontejnery pod jednou střechou

Mít v jednom cloudu zároveň klasickou virtualizaci a kontejnerové řešení je pro firmy výhodné z několika důvodů. Takové řešení poskytuje více možností vývoje a nasazení aplikací. Pokud má firma starší aplikace, které nejsou připraveny pro běh v kontejnerech, může tyto aplikace stále provozovat v klasické virtualizaci. Zároveň je ale možné nové aplikace naprogramovat tak, aby běžely v kontejnerech a tedy zmírnily zátěž na těžkopádnou virtualizaci.

Obě prostředí mají ale dostupnou možnost spolupráce bez nutnosti složitého přenosu dat přes internet. Kontejnery a virtuální stroje spolu mohou komunikovat bez nutnosti posílání dat z jedné vrstvy do druhé. To vede k menší redundanci dat, vyššímu výkonu a úspoře času. Navíc schopnost bezešvé spolupráce v rámci jednoho cloudu vede k nižší fragmentaci a tedy ke snadnější správě a údržbě infrastruktury. Data neopouštějí CRA Cloud, což výrazně zvyšuje rychlost a bezpečnost komunikace mezi oběma prostředími, říká Marek Erneker.

Využívání obou prostředí v jednom cloudu také znamená, že firmy mohou využít výhody obou technologií bez nutnosti spravovat a udržovat oddělené sítě a prostředí. Celkově tedy tato kombinace přináší firmám flexibilitu, výkon a efektivitu. Nic se nemění ani z hlediska přístupu uživatelů, probíhá stejnými cestami a se stejným nastavením jak do cloudové aplikace, tak i do Kubernetes, resp. Tanzu. Klient nyní může vytvářet svoji IT infrastrukturu moderním cloudovým způsobem jako kód.

Neomezené škálování neznamená neomezený rozpočet

Při neomezeném cloudovém škálování může být složité přesně předvídat náklady na jednotlivé části infrastruktury. Toto je způsobeno několika faktory, jako jsou například náklady na datové přenosy, přístupy do databází a používané zdroje v různých místech cloudu.

Kromě předvídání nákladů na infrastrukturu samotnou, je třeba rovněž sledovat náklady na služby spojené s cloudovým škálováním, např. náklady na automatizační nástroje a nástroje pro správu a monitoring, které jsou využity pro správné nastavení a škálování cloudové infrastruktury. Tyto nástroje jsou nezbytné pro přesný odhad nákladů a provozní efektivitu.

Dalším faktorem mohou být neustálé změny v požadavcích na výkon a dostupnost aplikací, což může způsobit výkyvy v denních využitích zdrojů, které pak může být obtížné kvantifikovat v před­stihu. Záleží to hodně na konkrétní aplikaci. Někde stačí menší dynamika, protože je jasné, že špička přijde vždy v pátek. Jindy to ale takto snadno předvídatelné není, vysvětluje Marek Erneker.

Z těchto důvodů je nezbytné pečlivě analyzovat využití služeb v cloudu a vytvořit správné plány pro řízení nákladů ve zdánlivě neomezeném cloudovém prostředí. Zejména je důležité sledovat a optimalizovat objednané a nevyužité zdroje v zájmu efektivního využití cloudu a snížení nákladů na infrastrukturu.

Služba nebo událost

Cloudová řešení mohou být orientována buď na předem připravené služby s vhodně zvolenou kapacitou nebo na automaticky škálovatelnou službu podle událostí. Tyto přístupy se liší v tom, jakou míru škálování a správy zdrojů mohou uživatelé očekávat.

Předem připravené naškálované služby jsou ideální pro aplikace s předvídatelným vytížením, kdy mohou být zdroje efektivně přiděleny na základě provozních požadavků. Uživatelský přístup by v tomto případě měl být značně konzistentní, což umožňuje efektivní řízení zdrojů a nabízí výhody v oblasti nákladů.

Na druhé straně automaticky škálovatelné dynamické služby podle událostí jsou vhodné pro aplikace s proměnlivým provozem nebo s nestandardním uživatelským přístupem, kdy k náhlému zvýšení zátěže může dojít bez předchozího varování. V takových případech lze tuto změnu zátěže řešit automatickým škálováním, což znamená, že se zdroje přidávají dynamicky podle skutečné aktuální potřeby.

V kontejnerech, které umožňují horizontální škálování, jsou automaticky škálovatelné služby ideálnější, zejména pro aplikace s větším rozptylem zátěže a uživatelského přístupu. Pokud jsou požadavky nerovnoměrně rozptýleny, mohou být zdroje kontejnerů efektivně a flexibilně přidělovány, aby doplnily běžnou dlouhodobou poptávku.

Pozor na nečekané náklady

Z hlediska nákladů se obě přístupy mohou diametrálně lišit. Přístup s předem naškálovanými službami může poskytnout nákladově efektivní řešení pro aplikace, které mají předvídatelný provoz. Tento typ služby umožňuje optimalizaci zdrojů na základě předchozí historie, což umožňuje lepší využití kapacity hardwaru a snižuje náklady.

Automaticky škálovatelné služby podle událostí mohou být nákladově náročnější kvůli potřebě správy a řízení zdrojů v reálném čase v závislosti na aktuálním stavu. Tyto služby vyžadují sofistikované algoritmy a nástroje pro řízení zdrojů, což může znamenat překvapivě vyšší náklady na správu a údržbu.

Správné škálování dynamických služeb podle aktuálních potřeb může také vést ke snížení nákladů v případě, že jsou zdroje správně řízeny a používány pouze tehdy, kdy jsou skutečně potřeba. Toto může pomoci zabránit přeplácení za náklady na nevyužité zdroje nebo naopak, nedostatek zdrojů může vést k neuspokojivému výkonu aplikace a ztrátě zákazníků.

soutez_casestudy

Konkrétní typ cloudové služby musí být zvážen na základě specifických potřeb aplikace a průběžně přizpůsobován podle aktuální situace využití služeb, aby zajišťoval optimální provoz a náklady. Zkušený technologický partner může výrazně pomoci při rozhodování o cloudových řešeních. Tento partner by měl mít přehled o nejnovějších technologiích a měl by být schopen dodat specifické řešení na míru pro danou organizaci.

Může pomoci s migrací existujících aplikací a dat do cloudu a s jejich inicializací. Může také poskytnout školení pro zaměstnance, kteří budou cloudové zdroje používat, a zajistit, aby byli informováni o nejnovějších metodách řízení a optimalizace zdrojů. Tyto kroky mohou zvýšit úspěšnost nasazení cloudového řešení, snížit riziko výpadku aplikace a dostatečně dobře předvídat náklady, čímž zabrání nepříjemným překvapením.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku