Hlavní navigace

Přístup k Internetu přes rozvody kabelových televizí

1. 1. 2000

Sdílet

Zajímavou možností je využití rozvodů kabelové televize nejen pro přenostelevizního signálu, ale i pro přenos dat. Kabelové rozvody tradičně přenášejí analogový televizní signál...
Zajímavou možností je využití rozvodů kabelové televize nejen pro přenos
televizního signálu, ale i pro přenos dat. Kabelové rozvody tradičně přenášejí
analogový televizní signál v rozsahu kmitočtů 54-860 MHz, v kanálech o šířce 8
MHz. Myšlenka je jednoduchá - vyčlenit některé z mnoha dostupných televizních
kanálů pro přenos dat. Přenos televizního signálu je ovšem jednosměrný, od
operátora k uživateli, zatímco data se musí přenášet oběma směry. Pro přenos
dat od uživatelů k operátorovi je možné využít kanály v rozmezí kmitočtů od 5
do 42 MHz. Operátor musí mít svoji síť přizpůsobenou pro přenos dat. Rozvody
musí být schopny přenášet signál oběma směry, a do sítě musí být instalována
zařízení pro datový přenos - směrovač vybavený kabelovými modemy, servery
implementující IP služby a další zařízení. Operátor musí být samozřejmě
připojen na Internet a musí zajistit uživatelům plný přístup ke službám
Internetu, případně další služby.
Přestože použitá technologie je poměrně komplexní, z pohledu uživatele je
připojení velmi jednoduché. Samostatný počítač se připojí ke kabelovému rozvodu
kabelovým modemem, počítačová síť se může připojit směrovačem, který v sobě
kabelový modem obsahuje. Kabelový modem zajišťuje při odesílání převod
digitálního signálu na analogový, při příjmu naopak převádí analogový signál na
digitální. Modem u uživatele na základě řídící komunikace s protilehlým modemem
u operátora přiděluje uživateli časové intervaly pro komunikaci. V závislosti
na kvalitě rozvodů a použité modulaci může dosáhnout rychlosti přenosu dat ve
směru od operátora k uživateli rychlosti až 57 Mb/s, ve směru opačném rychlosti
přes 7Mb/s. Toto pásmo sice sdílejí uživatelé na kabelovém segmentu (typicky
jich může být 500 až 1 000), díky dynamickému přidělování pásma je však
rychlost přístupu výrazně vyšší než v případě připojení analogovým modemem.
Kabelové modemy řeší i zabezpečení přenosu dat přes kabelový rozvod, což je
důležité vzhledem k tomu, že uživatelé sdílejí společné přenosové médium.
Komunikace na úrovni IP protokolu je obdobná jako při jiných způsobech
připojení, nevyžaduje speciální programové vybavení na počítačích.
Připojení přes rozvody kabelových operátorů může přinést uživatelům řadu výhod.
Je relativně levné, rychlé, poskytuje uživateli plný přístup ke službám
Internetu a přitom neomezuje příjem televizního vysílání. Přes Internet mohou
zákazníci přistupovat pomocí virtuálních privátních sítí bezpečně do sítí
jiných, například do své firemní sítě. Kromě toho může kabelový operátor
poskytovat další služby na IP protokolu, kupř. telefonní služby, vysílání videa
(s nižší potřebou pásma než klasický přenos, vzhledem ke kompresi
videosignálu), rozhlasové vysílání, přenos hudby, distribuci nejrůznějších
informací a podobně. Atraktivní službou může být přenos videa podle výběru
uživatele (video on demand). Jistou nevýhodou je, že uživatel je vázán na
operátora, který vlastní rozvody kabelové televize.
Přenos dat přes kabelové rozvody dnes ve světě poskytují stovky operátorů.
Někteří operátoři u nás tuto technologii již nabízejí a řada z nich ji testuje.
Můžeme se tedy těšit na další zajímavý, rychlý a bezpečný způsob připojení do
Internetu.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku