Hlavní navigace

Průzkum: Zákonné požadavky v řešení IT bezpečnosti začínají být zásadní ve výběrových řízení

25. 10. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Certifikace informační bezpečnosti je dnes považována za významnou konkurenční výhodu.

Společnost GFI Software zveřejnila výsledky svého průzkumu mezi lokálními partnery a zákazníky. Z něj vyplývá, že zásadně roste počet organizací, pro které je splnění zákonných požadavků jedním z klíčových kritérií při výběru řešení IT bezpečnosti.

Jste spokojeni se svou podobou automatizace firemních procesů?

Již 37 % českých firem uvádí „compliance“ jako jeden ze standardních či dokonce jako hlavní požadavek při budování IT bezpečnosti. Další firmy pak musejí zohledňovat specifické nároky svého oboru nebo přinejmenším se jich dotýká nařízení GDPR na ochranu osobních dat.

Zvyšující se počet i nároky zákonných požadavků v kombinaci s potřebou neustále vylepšovat úroveň své IT bezpečnosti pak vede organizace k vyšší poptávce po certifikacích informační bezpečnosti typu ISO 27001. Většina firem navíc zjišťuje, že splnění bezpečnostních předpisů je stále častější podmínkou ve výběrových řízeních či pro uzavření kontraktu s obchodními partnery, a získání certifikace informační bezpečnosti tak vidí jako posílení své konkurenční výhody na trhu.

Cloud24

K nejzajímavějším zjištěním patří:

  • Splnění zákonných požadavků je hlavním kritériem při výběru bezpečnostního softwaru pro 10 % dotázaných, pro 27 % jsou standardním kritériem, pro 21 % jen v případě specifických oborových požadavků a pro 24 % jen kvůli GDPR. 18 % firem neřeší compliance vůbec.
  • 16 % organizací má certifikaci ISO 27001, dalších 9 % ji vážně zvažuje a 56 % plánuje někdy do budoucna.
  • Hlavním impulsem k získání certifikace informační bezpečnosti by bylo pro 55 % dotázaných zvýšení reputace u zákazníků, 42 % zvýšení úrovně vlastní IT bezpečnosti a 26 % splnění zákonných požadavků.

„Zákonných požadavků vztahujících se k informační bezpečnosti spíše přibývá a množící se útoky vedou k přísnějším nárokům na IT bezpečnost i v rámci obchodní spolupráce,“ řekla Marie Baranová, sales manažer pro řešení GFI Software v České republice a na Slovensku ve společnosti Zebra Systems. „Setkáváme se se stále větším zájmem našich partnerů a zákazníků o řešení, která dokáží zajistit splnění existujících bezpečnostních předpisů a pokrýt procesy certifikace na ISO 27001.“ 

 

Security World si můžete koupit i jako klasický časopis, buď v klasické tištěné formě nebo v elektronické verzi. Věnujeme se bezpečnosti počítačových systémů, ochraně dat, informací a soukromí.  Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.

Byl pro vás článek přínosný?