Hlavní navigace

RAD Studio 10.3 Rio

30. 5. 2019

Sdílet

 Autor: Fotolia
RAD Studio je název integrovaného vývojového prostředí (IDE) z dílny společnosti Embarcadero, které se zaměřuje na vývoj multiplatformních aplikací.
Embt.biz s.r.o.
Zastoupení Idera, Embracadero, Ranorex pro Českou a Slovenskou republiku.
Dodavatel nástrojů RAD Studio, Delphi, C++Builder
www.embt.cz | embt@embt.cz | +420 222 200 099

        

 

Podporu cílových platforem dle potřeby měnitRAD Studio je název integrovaného vývojového prostředí (IDE) z dílny společnosti Embarcadero, které se zaměřuje na vývoj multiplatformních aplikací. Velký důraz je při tom kladen na jednoduchost a vysokou produktivitu vývoje. Velká část návrhu aplikace tak probíhá ve vizuálním návrháři a spočívá ve vhodném propojení a nastavení komponent.

Pro zápis kódu, který je na srovnatelné úrovni s jinými profi vývojovými prostředími, si je možné vybrat ze dvou programovacích jazyků. K dispozici je proprietární ObjectPascal, který je i přes snahu o zachování zpětné kompatibility, moderním, stále se rozvíjejícím jazykem. Pro "gurmány" však bude jasnou volbou C++.

Skutečná síla nástroje se však skrývá v překladu. Zdrojový kód hotové aplikace lze totiž následně kompilovat pro Windows, MacOS, Android nebo iOS. Při správném oddělení uživatelského prostředí a aplikační logiky (viz např. MVVM/MVC), lze výkonnou (nevizuální) část kódu provozovat také na Linuxu, nasadit na aplikační server nebo provozovat v cloudu.

Podporu cílových platforem dle potřeby měnit

 

RAD Studio je komplexní sada nástrojů, s kterými lze pokrýt většinu fází vývoje aplikace od jejího návrhu až po nasazení a údržbu. Pokud něco chybí, nebo integrované řešení nesplňuje přesně Vaše potřeby, lze vždy sáhnout po řešeních, zásuvných modulech nebo komponentách třetích stran. Řadu oblíbených a především ověřených doplňků lze instalovat z vestavěného aplikačního obchodu „GetIt Package Manager“.

 

 

 Vestavěný GetIt Package Manager 

 

Grafický návrh

Zvlášť u mobilních aplikací jsou vzhled a ergonomie ovládání velmi důležitými faktory, které mohou rozhodnout o tom, zda si zákazník stáhne aplikaci od Vás nebo od konkurence. Skloubit atraktivní vzhled, specifika ovládání pro různé platformy, různé úhlopříčky a rozlišení displeje není vždy snadné. V ideálním případě je proto výhodné nechat design rozhraní na grafikovi. Nezbytná je však rovněž komunikace s vývojáři, aby bylo navržené rozhraní aplikace technicky realizovatelné. I zadavatel ocení, že získá přesnou představu o tom, jak budou jednotlivé obrazovky vypadat a může je oponovat dříve, než bude vše naprogramováno (a případné změny tak budou výrazně dražší). Pro RAD Studio je k dispozici řada nástrojů pro tvorbu mock-upů (prototypů). Ze zdarma dostupných se jedná například o FMX Stencils (https://www.embarcadero.com/free-tools/firemonkey-stencils). Ovládací prvky jako jsou tlačítka, seznamy, výběry, datové mřížky a další, lze ve všech dostupných vzhledech načíst do nástrojů jako je Balsamiq, Sketch, Photoshop nebo Illustrator a v nich potom vytvářet návrhy uživatelského rozhraní. Z komerčních produktů pak stojí za zmínku Petra (https://www.applyingcode.com/). Jedná se o zásuvný modul pro Sketch, který na základě grafického návrhu umí vytvářet komponenty včetně vygenerování zdrojového kódu.    

 

Pro vlastní tvorbu aplikací nabízí RAD Studio platformě nezávislý aplikační rámec FireMonkey (FMX). Jedná se o stovky hotových vizuálních i čistě výkonných komponent, z kterých lze sestavovat výsledné aplikace. Téměř každá vizuální komponenta může být navíc kontejnerem (vlastníkem) jiných komponent. To poskytuje rozsáhlé možnosti pro tvorbu znovupoužitelných objektů. Skládat objekty je možné i vizuálně bez kódování. Protože je FireMonkey založena na vektorové grafice, jedná se o ideální knihovnu pro aplikace určené pro různá zařízení. Hladce se přizpůsobí velikosti displeje a jeho rozlišení bez ztráty kvality. Možné je však samozřejmě používat i nativní komponenty (ovládací prvky poskytované přímo operačním systémem). Pro ošetření umístění prvků grafického rozhraní je k dispozici řada správců rozvržení. Pro každý prvek je navíc možné nastavit pozicování pomocí kotev, zarovnání či odsazení.

 

 Rychlé nastavení zarovnání objektů

 

Styly

Dalším benefitem použití vektorové grafiky je flexibilita, kterou poskytuje pro změnu vzhledu. Komponenta StyleBook umožňuje měnit vzhled aplikace, a to jak během návrhu, tak uživatelsky přímo za běhu. K dispozici je velký výběr předpřipravených stylů, každou komponentu je však za pomoci speciálního editoru možné upravovat samostatně. Ve stylech lze používat přechody, textury, pracovat s průhledností nebo aplikovat efekty či animace. Animace lze ve FireMonkey použít na libovolnou vlastnost objektu, která má číselný datový typ. Díky širokému spektru různých parametrů, které lze pro animace nastavit, lze snadno realizovat i poměrně komplikovaná uživatelská rozhraní.   

 

Úprava stylu v editoru stylů

 

Dotyky, gesta

Velká pozornost je v RAD Studiu věnována interakci mezi uživatelem a aplikací. Podporováno je ovládání dotykem i gesty. Pro každý formulář aplikace lze stanovit, která gesta jsou podporována. Následně jen stačí v kódu příslušné události ošetřit, co má být při detekci jednotlivých gest provedeno.

 

Jedna aplikace, různá zařízení

Velmi chytře řeší FMX to, že na různých platformách mohou mít stejné ovládací prvky různý vzhled či velikost a lišit se mohou i zvyklosti ohledně jejich umístění. Vzhled formulářů je navrhován vždy pro zvolenou platformu. Pro další platformy nebo zařízení však lze jednoduše přidat jejich "odvozené" kopie. Ty "dědí" všechny vlastnosti primárního formuláře, ale udržují specifický vzhled a umístění prvků uživatelského rozhraní. Při sestavování aplikace pak RAD Studio automaticky použije formuláře dle zvolené cílové platformy.

 

 Přepínání mezi formuláři s rychlým náhledem

 

Integrovaný HW, Senzory, ...

Chytré telefony i tablety disponují nejen fotoaparáty, ale mají v sobě zabudovány senzory pohybu, orientace nebo GPS modul. Samozřejmostí je přístup k Internetu, nebo možnost komunikace s jinými zařízeními přes BlueTooth nebo BlueTooth LE. Jedná se o mnoho technologií, které není jednoduché obsáhnout. I zde však vývojářům nabízí RAD Studio pomocnou ruku. Ve většině případů stačí přidat na formulář patřičnou komponentu, nastavit potřebné parametry a ošetřit události, které jsou s použitím zvoleného senzoru nebo služby spojené.

    

Práce s daty

Součástí RAD Studia je hned několik technologií, které slouží pro připojení k různým datovým zdrojům. Jsou tu technologie pro práci s webovými službami, XML dokumenty nebo datovými proudy. Jednou z nejdůležitějších je však technologie FireDAC. FireDAC tvoří jednotné rozhraní pro různé databázové stroje. Dovoluje také datové sety dynamicky vytvářet v paměti, nebo je načítat ve formátu JSON, či je do tohoto formátu naopak ukládat. K dispozici je rovněž řada externích konektorů, které umožňují programátorům přistupovat k mnoha systémům (emailové služby, adresářové služby, ERP, CRM a další), jako by se jednalo o databázi. Místo studia často komplikovaných API tak lze využít standardní jazyk SQL. 

Další zásadní technologií je LiveBindings (dále jen LB). Ta umožňuje řídit předávání zpráv mezi objekty. Neopírá se o služby operačního systému a je tak zcela nezávislá na platformě. Primárně měla sloužit jako náhrada Windows Messages, které zajišťovaly propojení datových setů a komponent pro zobrazení dat. Díky jednoduchosti použití a rychlosti návrhu se ale rychle prosadila a používá se prakticky všude, kde je třeba zajistit komunikaci s prvky uživatelského rozhraní. Provázání komponent s využitím LB lze provádět z kódu, ale hlavní předností je možnost vizuálního návrhu. Pro tyto účely je v RAD Studiu k dispozici "LiveBindings Designer", který v mnohém připomíná nástroje pro datové modelování.

 

Editor LiveBindings

 

Překladače

Zůstává již jen otázka jak a pro které platformy můžeme vytvořené aplikace překládat. Odpověď nalezneme v okně „Projekty“. Zde uživatel volí, jaký je cíl překladu. Zjednodušeně řečeno, jde o nastavení tří parametrů. „Build Configuration“ určuje, zda je aplikace překládána pro účely ladění, nebo pro finální nasazení. V prvním případě je překlad rychlejší a aplikace větší. Nedochází zde k optimalizaci a součástí binárního kódu zůstávají informace, které lze při ladění využít. Dalším parametrem je „platforma“. Zde jsou následující možnosti: Windows 32, Windows 64, MacOS, Android, iOS 32, iOS 64 a případně Linux. Poslední parametr se liší podle zvolené platformy. Jedná se o upřesnění cíle pro vlastní nasazení aplikace. Typicky tak volíme mezi zařízením nebo aplikačním obchodem.

 

Volba cílové platformy pro překlad

CS24

 

Slovo závěrem

RAD Studio dělá zkratce RAD (Rapid Application Development) bezesporu čest. Práce s prostředím je pohodlná a velice efektivní. Jednodušší aplikace dokáže velmi rychle vytvářet i úplný začátečník. Na druhou stranu nabízí nástroj takové množství funkcí, nastavení, komponent a doplňků, že je stále co objevovat.

Byl pro vás článek přínosný?