Hlavní navigace

RapidShare a spol. – výměna velkých souborů

1. 12. 2008

Sdílet

Sdílení souborů přes internet Služby pro ukládání souborů, jakými jsou například RapidShare či Megaupload, v...


Sdílení souborů přes internet

Služby pro ukládání souborů, jakými jsou například RapidShare či Megaupload, vám umožňují zdarma a rychle vyměňovat rozsáhlé soubory a do jisté míry pomáhají řešit problémy s odložením velkého množství dat. Právě díky službám jako je RapidShare a spol. se dá velmi elegantně vyřešit problém s omezením velikosti vašich e-mailových schránek zřízených na e-mailových serverech poskytovatelů.Klaus Manhart

Odeslání souboru v podobě přílohy k e-mailu je většinou bez problémů. Problémy ale začnou v okamžiku, kdy je příloha trochu větší – třeba vaše diplomová práce bohatě prošpikovaná obrázky, rozsáhlejší prezentace v PowerPointu nebo archiv ve formátu ZIP obsahující videa. Tyto soubory klidně mohou zabrat 10, 50 nebo třeba i 100 MB – a ty už pak jako přílohu e-mailu nepošlete, protože takový e-mail většina poštovních serverů odmítne.
Ptáte se, proč není možné větší soubory poslat e-mailem? Brání se tomu sami poskytovatelé e-mailových schránek, kteří i přes dnešní poměrně rychlá širokopásmová připojení neustále trvají na poměrně malých hodnotách maximální velikosti zpráv. Většina poskytovatelů e-mailových schránek sice uživatelům nabízí pro jejich zprávy skutečně velkorysý prostor, například u služby Google Mail je to 5 GB. Ale i přesto se při pokusech o odeslání většího e-mailu vzepřou. Například u již zmíněné služby Google Mail je maximální velikost e-mailu stanovena na 20 MB, služba Freemail má aktuálně nastavenu hranici pouhých 4 MB – to všechno jsou hodnoty, jichž dosáhnout není vůbec žádný problém.
Jednoduché východisko z této situace nabízí služby pro uložení souborů na internetu. Prostřednictvím jejich serverů je možné přes internetový prohlížeč pohodlně vyměňovat i soubory o velikosti XXL. Výhodou těchto služeb je jednoduché ovládání, které zvládne i naprostý počítačový laik. Odesílatel souboru pouze zadá do internetového prohlížeče adresu URL dané internetové služby pro ukládání a výměnu dat, načte soubor a zadá e-mailovou adresu adresáta. Příjemce souboru dostane e-mail, který obsahuje odkaz na stažení daného souboru a jemu stačí nyní jen na odkaz klepnout a soubor stáhnout. Odeslání e-mailu se provádí buď automaticky, nebo je třeba si jej zvlášť vyžádat.
Další výhodou je i to, že na počítače odesílatele ani příjemce není zpravidla nutno instalovat žádný software, postačí internetový prohlížeč. Tímto způsobem lze posílat na server a zase stahovat soubory prakticky z libovolného počítače připojeného k internetu. U mnoha služeb je však nutná registrace, tedy vytvoření vlastního účtu.

Ukládat dočasně nebo spíš natrvalo?

Nabídka poskytovatelů úložného prostoru na internetu je vskutku bohatá a pestrá. Věc se má asi takto – poskytovatele internetových služeb zaměřených na poskytování prostoru pro ukládání dat můžeme rozdělit zhruba do dvou skupin: první skupina umožňuje soubor uložit pouze na omezenou dobu (označuje se jako One Click Web Hosting), u druhé můžete mít data na serveru delší dobu. První skupina má tu výhodu, že používání jejich služeb je skutečně velmi primitivní, takže odeslání souboru někomu jinému nepředstavuje žádný problém – často se dokonce nevyžaduje ani registrace.
Ale vždy je něco za něco. Tyto služby se zpravidla dají použít pouze tehdy, když chcete soubor uložit jen nakrátko a příjemce si jej musí co nejrychleji vyzvednout, protože poskytovatel služby vámi uložené soubory na jeho serveru odstraňuje již po několika dnech nebo týdnech. Uložení lze prodlužovat pouze tak, že soubor budete na server poskytovatele pravidelně nahrávat znovu a znovu, řekněme jedou za měsíc. Extrémním případem je v tomto směru služba Senduit (www.senduit.com), kde nahraný soubor vydrží v nejhorším případě 30 minut, v žádném případě však ne déle než jeden týden. Tady vidíte konkrétní příklad toho, že poskytovatelé služeb tohoto typu se pro dlouhodobější úschovu vašich dat vůbec nehodí. Každý, kdo tedy chce používat internetové služby pro výměnu dat k jejich dlouhodobější úschově, by se měl poohlédnout po službě, která uložené soubory uschová delší dobu. Tito poskytovatelé nabízejí řadu šikovných nástrojů pro správu dat a jejich využívání je o něco náročnější z hlediska konfigurace.
Samozřejmě i tyto služby, jež poskytují uložení dat na krátkou dobu, dokáží většinou uložit vaše data na tak dlouho, jak si přejete – ovšem musíte jim za tuto službu zaplatit, a to většinou v podobě členství v klubu Premium. Obvykle se částka za úschovu pohybuje mezi pěti až sedmi eury měsíčně. Vedle toho samozřejmě existují i poskytovatelé, kteří vám data dlouhodobě uloží i zadarmo.
Ať však svěříte svoje data kteroukoliv službě, vždy se mějte na pozoru. Nikdy si totiž nemůžete být jisti, že jsou vaše data stoprocentně střežena a nic se jim nemůže stát. Navíc vám nikdo nezaručí, že služba, které jste svá data svěřili, bude ještě za několik měsíců nebo za rok existovat. Jediným doporučením je umístit důležitá data na několik různých serverů.
Přehled zdarma poskytovaných služeb
V následujících tabulkách naleznete přehled většiny internetových služeb, které nabízejí uložení souborů na kratší a delší dobu, a to včetně jejich charakteristik. Všechny zde uvedené služby umožňují uložení minimálně 100 MB souborů bez omezení jejich typů. Všichni poskytovatelé poskytují v základní variantě svoje služby zdarma. Údaje v tabulkách se vždy vztahují k neplaceným variantám služeb. Každý, kdo chce disponovat větší kapacitou nebo využívat pokročilejší funkce, musí sáhnout do peněženky, popřípadě si zaplatit členství v klubu Premium.
V nejjednodušším případě obsahuje domovská stránka poskytovatele jednoduchý formulář, do něhož uživatel pouze zadá název souboru, který se má odeslat na server. U mnoha poskytovatelů služeb pro krátkodobé uložení dat není nutná ani registrace. Několik málo služeb dokonce nabízí vlastní klienty, kteří poskytují některé pokročilejší funkce. Například Mega Manager od firmy Megaupload (www.megaupload.com) umožňuje odesílání a stahování několika souborů současně. Dále je možné navázat na přerušené stahování. Naprostá většina poskytovatelů však žádného takového klienta nemá, takže se uživatel musí spokojit se standardním webovým rozhraním v internetovém prohlížeči. Někdy, například u poskytovatele Xdrive, se pro správnou funkci webového rozhraní vyžaduje instalace jazyka Java, jinak ale žádné zvláštní požadavky pro využívání těchto služeb nejsou.

Omezená funkčnost

Poskytovatelé se mezi sebou navzájem liší v různých parametrech služeb – většinou se jedná o maximální velikost souboru, který se dá odeslat, omezení rychlosti a množství dat, jež uživatel může na server uložit. Co se týče množství uložených dat, v tomto článku nenajdete poskytovatele, jenž by neumožňoval uložení alespoň 100 MB dat.
Co se týče maximálního množství dat, jež se dá získat zadarmo, je to 1 GB, a to u poskytovatelů GMX a Megaupload. Xdrive dokonce nabízí 5 GB, které v případě potřeby může uživatel zaplnit i jedním jediným souborem.
Spousta poskytovatelů u zdarma nabízených variant funkce schválně omezuje, aby mohli případně uživatele nalákat na placené služby. Mezi tato omezení patří nižší rychlost stahování, delší doby čekání na stahování nebo neustálé zobrazování reklamy.
I když je některá služba ve zdarma dostupné variantě bez omezení, počítejte s tím, že se bude poskytovatel všelijak chránit před masovým využíváním jeho služeb umělým omezováním šířky pásma či dalšími omezeními. Jedná se kupříkladu o stavy, kdy se na serveru zaznamená z jedné IP adresy obrovské množství odeslaných dat, nebo kdy bude docházet k příliš častým stahováním nějakého souboru. Nicméně o tom, kde je hranice normálního používání a kdy už se jedná o zneužívání, rozhoduje pouze poskytovatel služby.

Vzdálené nahrávání souborů

Přístup přes FTP u zdarma poskytovaných služeb chybí – najdete jej pouze u placených služeb. Některé služby však nabízejí možnost vícenásobného odesílání souborů (Multi Upload) a také tzv. vzdálené odesílání souborů (tzv. Remote Upload). V případě Multi Uploadu jde o odeslání více souborů současně. Remote Upload spočívá v tom, že zadáme umístění souboru vyskytujícího se na jiném serveru a služba jej pak dokáže načíst, a to aniž by se soubor nejprve musel stahovat na počítač uživatele. Požadovanou adresu URL uživatel zadá do formuláře pro odeslání souboru a systém jej pak automaticky přenese.
Řada služeb ukazuje při odesílání souboru průběh operace graficky, nejčastěji pomocí zaplňujícího se barevného sloupečku. To je velmi praktická věc, protože odesílání větších souborů bude určitě nějakou dobu trvat. U těch služeb, kde se nic takového nezobrazuje, musí uživatel nějakou dobu čekat a přitom v skrytu duše doufat, že vše proběhne v pořádku. Velmi praktickou funkcí je i vytváření složek, do nichž si uživatel může na serveru ukládat ty soubory, jež později chce společně nabídnout ke stažení. Ale ani tuto funkci nenabízejí všichni poskytovatelé. U všech internetových služeb by se měl uživatel při ukládání svých osobních dokumentů a jiných citlivých dat zajímat o jejich ochranu. Pro řadu uživatelů určitě budou zásadní informace o tom, jak jsou uživatelovy virtuální disky chráněny před hackery, zda nebudou data o uživateli zneužita pro zasílání reklamy či zda poskytovatel služby umožní úřadům přístup k datům uživatelů.

Problematika zabezpečení

Žádný z poskytovatelů služeb pro ukládání souborů neposkytuje informace o úrovni zabezpečení vašich dat na svých serverech. I to je argument pro to, abyste pokud možno na internetové servery neumisťovali žádná citlivá data, popřípadě abyste byli maximálně opatrní. O prevenci se musí postarat uživatel sám.
V první řadě vám rozhodně nedoporučujeme na servery poskytovatele umisťovat z hlediska práva nedůvěryhodné materiály. Ukládání souborů s pornografií nebo nelegálními hudebními nahrávkami stejně řada poskytovatelů zakazuje.
Pokud se přes naše varování přesto rozhodnete na server poskytovatele umístit citlivá data, podívejte se, zda služba poskytuje alespoň ochranu heslem. Důležité firemní dokumenty doporučujeme před jejich odesláním zašifrovat. Stačí totiž jedna malá chyba v konfiguraci serveru a vaše soubory si bude moci přečíst takřka každý. Co se týče šifrování, v nejjednodušším případě si vystačíte s funkcí, kterou nabízí řada programů pro práci s archivy. Vyhněte se pokud možno slabému šifrování ZIP 2.0 a použijte raději standard AES o 128 nebo 256 bitech – tuto úroveň šifrování najdete například v programu Winzip ve verzi 9 a vyšší, dále například v programech BitZipper či PentaZIP. Pokud máte dostatek zkušeností, můžete samozřejmě použít i PGP.

Zvláštnosti

Xdrive – on-line ukládání souborů v podobě interního pevného disku

U několika služeb existují tak zajímavé speciality, o nichž se nelze nezmínit. Jednou z nich je i Xdrive. Tuto službu poskytuje AOL a nabízí celou řadu i dalších jedinečných funkcí, jež v tomto rozsahu nenabízí nikdo jiný. Zajímavá je i velikost diskového prostoru, který se uživateli nabízí – celých 5 GB, které v případě potřeby můžete zaplnit i jediným souborem.
Velmi praktický je na Xdrive i tzv. Xdrive Desktop (najdete ho na internetové adrese www.xdrive.com/downloads), který si můžete stáhnout a nainstalovat do operačního systému. Diskový prostor poskytovatele se pak ve vašem počítači objeví jako další písmenko pevného disku – například jako X: (odtud jeho jméno). Tímto způsobem můžete velmi jednoduše kopírovat nebo přesouvat soubory na server poskytovatele. Xdrive Desktop zároveň obsahuje i funkci, která v pevně zadaných časových intervalech automaticky vytváří na tento disk X: zálohy složek na vašem počítači.
Ale i jinak vám má Xdrive co nabídnout: na serveru můžete vytvářet složky, přejmenovávat či odstraňovat soubory. U obrázků se dají zobrazovat náhledy a je možné vytvořit i diashow. Všechna data jsou chráněna heslem. Některé složky můžete nastavit jako veřejné, nebo je zpřístupnit pouze některým uživatelům a sdílet je s nimi. Nastavení přístupu pro určité osoby probíhá prostřednictvím e-mailu, který může v okně programu uživatel přímo napsat a odeslat. Komu by 5 GB přišlo přece jen málo, může si kapacitu navýšit až na 50 GB, a to asi za 10 dolarů měsíčně.

Vysoká úroveň zabezpečení u poskytovatele GMX

Uživatelé, kteří kladou důraz na vysokou úroveň zabezpečení a přenosovou rychlost, by měli zvážit nabídku poskytovatele GMX. Některé pokročilé bezpečnostní prvky jsou integrovány již u zdarma nabízené e-mailové schránky o velikosti 1 GB, v tomto případě pod názvem GMX Freemail Account (viz http://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/products/mail/freemail/classic?mc=gmx_hp@nav_produkte.gmx_produkte@freemail). Uložená data můžete sdílet trvale, nebo pouze 10 či 30 dní – a to bez ochrany nebo s ochranou heslem.
Uživatel může zřídit ostatním přístup pro hosta – pro vytvoření tohoto přístupu stačí přiřadit e-mailovou adresu uživatele, jemuž chce přístup umožnit. GMX do e-mailu automaticky vloží adresu URL, která uživateli automaticky povolí sdílení. Tento e-mail se pak odešle příjemci. Příjemce e-mailu se pak klepnutím na odkaz přesune na stránky GMX, kde může jako host spustit aplikaci Mediacenter. Pro připojení on-line prostoru do Průzkumníka Windows nabízí poskytovatel GMX zdarma klienta WebDAV – GMX Upload Manager.

Neomezená kapacita u poskytovatele DivShare

Poskytovatel DivShare (www.divshare.com) nabízí neomezený prostor zdarma, a to pro všechny existující typy souborů. DivShare je úzce integrován v různých internetových stránkách, blozích a sociálních sítích. Poskytuje funkce API, jež vývojářům umožňuje integrovat funkce pro ukládání dat a sdílení souborů do svých vlastních aplikací. Tímto způsobem vytváří DivShare základ pro zpracování dat ve webových aplikacích. Dále jsou k dispozici rozhraní k aplikacím WordPress, Facebook a iPhone.

Megaupload a RapidShare pro krátkodobé uložení dat

Poskytovatelé GMX, Xdrive a DivShare umožňují na své servery uložit data na takřka neomezenou dobu. Přesný opak, pouze krátkodobé uložení dat, pak nabízí především poskytovatelé Megaupload a RapidShare. Megaupload dovoluje odeslání až 500 MB najednou. RapidShare sice nabízí pouze 100 MB, zato podporuje funkce Remote Upload a Multi Upload. Je jen na uživateli, aby si rozmyslel, co je pro něj výhodnější.

Závěr

Poskytovatelé služeb pro ukládání dat na internetu umožňují odesílání větších e-mailových příloh. Velmi jednoduchá je tato operace u poskytovatelů zaměřených pouze na dočasné uložení dat na jejich serverech. Uživateli stačí nahrát soubor na server, příjemce poté obdrží e-mail, který se odesílá buď automaticky, nebo na vyžádání odesílatele. V tomto e-mailu se nachází odkaz pro stažení. Nevýhodou je pouze dočasné uložení souboru, omezená funkčnost, například čekání na stažení či omezování rychlosti, a velmi slabá úroveň správy souborů.
Pro delší uchování dat na internetových serverech je třeba vybrat poskytovatele, jenž umožňuje uložení dat na neomezenou dobu. Tito poskytovatelé kromě již zmíněné neomezené doby uložení dat nabízí i pokročilé funkce pro práci se soubory. Poskytovatelé pro krátkodobé uložení souborů tyto služby často poskytují pouze za úplatu, jsou ale i takoví, jež je poskytují zdarma.
Svým způsobem je úplně jedno, pro kterého poskytovatele se rozhodnete, ale nikdy byste neměli zapomenout na zabezpečení svých dat. Kromě ochrany heslem doporučujeme soubory ukládané na servery na internetu šifrovat.

Byl pro vás článek přínosný?