Hlavní navigace

Recenze: informační systém EVM

13. 3. 2011

Sdílet

…aneb je vaše firma dostatečně veliká, abyste používali pro její řízení informační systém? Pokud jste na otázku odpověděli kladně, pokračujte ve čtení následující recenze, která nahlédne jednomu z mnoha firemních IS pod pokličku.

Infotea s.r.o. nepatří na poli řízení firmy k nováčkům. Pokud vám něco říká poštovní server MERAK, jste velice blízko. Ostatně i její další produkty jednoznačně směřují do firemní sféry a nabízejí levnější alternativu k obrovským IS typu SAP. My se však podíváme na Evidenční informační systém EVM (dále jen EVM), jenž si neklade nižší cíle, než být univerzálním IS vaší firmy schopným pracovat s téměř jakýmikoliv daty.

Licencování

EVM je systém za peníze, který tvůrce nabízí i v omezené, volně dostupné variantě. Tato omezení jsou však celkem zásadní a proto je nutné je v samotné recenzi zohlednit. Při popisu konkrétních funkcí tedy vždy uvedeme, zda jsou dostupné i ve „free“ variantě.

Instalace

EVM je klasická aplikace typu klient – server, data jsou tedy uchována na databázovém serveru (v tomto případě podporován pouze MS SQL) a poté k nim přistupujete pomocí klientského uživatelského rozhraní. V případě volně dostupné verze však klient i server jedno jsou. Modul uživatelských práv je zde totiž nedostupný - všichni vytvoření uživatelé  jsou tak zároveň administrátory.

Podmínkou instalace je existence MS Framework  ve verzi 3.5 a také databázového serveru MS SQL Express 2005 nebo vyšší. Oboje zprovozníte i na nových Windows 7. Výstražného hlášení SQL serveru si nevšímejte, i v této obstarožní verzi pracuje ve Windows 7 bez problémů. Pro placené EVM však jistě vyhradíte v síti server dedikovaný.

Poté již spustíte samotné EVM, které po úspěšné autorizaci vytvoří v SQL základní sadu tabulek a vlastní výchozí databázi celého informačního systému. Následuje instalace na pozadí běžících služeb, z nichž podstatný je vlastní EVM server, alerter, replikátor, případně webový server, který však pro svůj běh potřebuje ještě funkční IIS (Internet Information Server).

První spuštění

Po úspěšné instalaci zbývá spustit klientský software a projít nezbytnou registrací, která vám posléze umožní čerpat určitou podporu ze strany výrobce. Rozhraní aplikace je přehledné, moderní, ve stylu nových MS Office, tedy s několika záložkami, z nichž každá obsahuje funkční plástve s ikonami. Základem je vytvoření datové základny, tedy nadefinování objektů pomocí první záložky. Objektem mohou být uživatelé, faktury, objednávky, reklamace, evidence majetku, jinak řečeno libovolné skupiny dat s určitými společnými parametry.  Pomocí dalších záložek pak tato data třídíte, vizualizujete, propojujete s kalendářem, nebo pro ně definujete workflow procesy.

Alerter a worflow

Zde nastupují ke slovu na pozadí běžící služby v čele s alerterem, který upozorňuje nejen formou e-mailu definované pracovníky na probíhající úkoly, workflow, události v kalendáři atd. Tyto funkce jsou však ve volně dostupné verzi nedostupné.

Testovací databáze

Jelikož je EVM skutečně univerzálním IS, neobsahuje na začátku nic, co by vás při vytváření rušilo (až na sadu základních systémových objektů). Co je skvělé pro zkušeného databázového administrátora, zásadně nevyhoví živnostníkovi, který si produkt stáhl na zkoušku. I proto připravila Infotea speciálně pro živnostníky vzorovou databázi se zhruba vytvořeným systémem, na které dokáže předvést, jak by mohl být EVM v malé firmě prospěšný.

Webový server

EVM dokáže zpřístupnit zvolená data ze systému ve formě webových stránek běžících na MS platformě IIS. Relativně jednoduchým způsobem tak získáte přístup k informacím odkudkoliv ze světa pro sebe, ale i pro své klienty v zabezpečené zóně. Bohužel i tato funkce ve volně dostupné variantě EVM chybí a není možné si ji vyzkoušet. Zdrojem informací tak zůstávají pouze letáky na webu výrobce, nebo případové studie tamtéž.

Dokumentace

Naopak výborně zpracovaná je dokumentace. Některé pasáže sice zejí prázdnotou, vše podstatné je ale popsáno a výborně doplněno instruktážními videi umístěnými na populárním serveru Youtube, tedy zcela volně dostupnými. Na stránkách EVM navíc najdete již zmíněné vzorové databáze, případové studie, nebo velmi kompletní on-line dokumentaci ve formě encyklopedie. Vzhledem k univerzálnosti systému tak pro vás budou videa dobrým pomocníkem hlavně v počátcích práce s aplikací.

Verdikt

EVM je jistě silným nástrojem, který vám opravdu může pomoci v řízení firmy. Musíte jej však koupit a vytvořit v něm (nebo si nechat vytvořit) životaschopný informační systém na míru právě vašemu podnikání. A díky funkcím typu alerter, replikátor, workflow, nebo schopnosti spolupráce se SMTP poštovním serverem a IIS, lze EVM zařadit mezi profesionální a konkurenceschopné systémy. Ve volně dostupné verzi však dostanete prázdné databázové rozhraní okleštěné o většinu doplňků, které by jej pozvedly nad úroveň konkurence. Což jen potvrzuje slova samotného výrobce, jenž poskytuje tuto verzi pouze pro vyzkoušení práce v uživatelském rozhraní bez ambicí na konkrétní využití v praxi.

 

soutez_casestudy

Zapůjčil: http://www.infotea.cz/cs/index.html

Foto: Alexander Radovanov, Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?