Hlavní navigace

Řešení na míru pro Irsko

6. 12. 2011

Sdílet

Společnost Unicorn Systems byla ve veřejném výběrovém řízení vybrána jako dodavatel komplexního informačního systému pro společnost EirGrid, irského provozovatele elektrizační přenosové soustavy. Dodané ICT řešení zajišťuje podporu přeshraničního obchodování s přenosovými kapacitami na podmořských vedeních vysokého napětí Moyle a East West spojujících Irsko s Velkou Británií.

Nová obchodní platforma umožní účastníkům trhu alokovat kapacity v aukcích přeshraničních kapacit, účastnit se sekundárního trhu s přenosovými kapacitami a registrovat sjednané obchody s obchodními partnery. Systém dále zajišťuje propojení s trhem s elektřinou, generování fakturačních podkladů a centrální zveřejňování dat a reportů. Komerční provoz systému byl zahájen přesně podle původního plánu, v říjnu 2011.

soutez_casestudy


Systém je založený na stabilní a ověřené platformě Damas, kterou používá řada operátorů v Evropě. Předmětem dodávky bylo řešení na klíč, tedy dodání systému, infrastruktury a integrace řešení do prostředí klienta a vyškolení všech skupin uživatelů. Unicorn Systems bude systém také provozovat, spravovat a zajišťovat pro něj servisní podporu.

Unicorn Systems in Western Europe
Implementací tohoto řešení získal Unicorn Systems unikátní pozici v regionu západní Evropy, kde je v současné době jediným dodavatelem a provozovatelem systémů pro podmořská vedení.
V provozu jsou tři systémy založené na platformě Damas, které řeší obchodování na těchto vedeních:
•    IFA (Velká Británie – Francie) – komerční provoz zahájen v roce 2009
•    BritNed (Velká Británie – Nizozemí) – provoz zahájen 2010
•    Moyle (Severní Irsko – Velká Británie) – provoz zahájen 2011
•    East-West Interconnector (Irsko – Velká Británie) – uvedení do provozu v roce 2012, další informace viz EWIC Interconnector.


Unicorn Systems přispěl významným způsobem k integraci a sjednocení pravidel v regionu. Velmi dobrá odezva je od účastníků trhu, protože rozhraní jednotlivých systémů jsou vzájemně kompatibilní.

O platformě Damas
Platforma Damas je hlavním produktem Unicorn Systems pro oblast energetiky a utilit. Byla navržena a vyvinuta jako robustní podnikové řešení pro řízení obchodních i technických procesů, jehož hlavní výhodou je schopnost pružné reakce na požadavky zákazníků a měnící se tržní podmínky. Platforma Damas tak reaguje na trvale rostoucí poptávku po vysoce flexibilních řešeních nezávislých na dodavateli.

O EirGrid
•    EirGrid je státem vlastněná obchodní společnost zajišťující provoz přenosové soustavy v Irsku, přenos a obchodování s elektřinou.
•    EirGrid je zároveň vlastník společnosti SONI Ltd (System Operator Northern Ireland), která spravuje přenosovou soustavu v Severním Irsku. EirGrid je také vlastníkem a operátorem společného irského trhu s elektřinou.
•    Vedení East West je investice v hodnotě 600 mil. Eur podpořené grantem 110 mil. Eur z Evropské unie. Výsledkem bude dvousměrný přenos energie mezi Irskem a Walesem plánovaný do konce roku 2012, zajišťující energii pro 300 000 domácností.
•    Více o EirGrid na www.eirgrid.com.

O Unicorn Systems
Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch našich zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili celou řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám našich zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Tato i další tiskové zprávy Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách www.unicornsystems.eu.

Byl pro vás článek přínosný?