Hlavní navigace

Řízené datové sklady základem moderních logistických procesů

8. 4. 2011

Sdílet

Jednou ze základních vlastností každého kvalitního WMS musí být vynikající škálovatelnost a schopnost přizpůsobit se změnám procesů.

O možnostech systémů pro řízení datových skladů a jejich přínosech pro zefektivnění skladovacích a logistických procesů s námi pohovořil Martin Válek ze společnosti Karat Software.

Jaké hlavní přínosy jsou spojeny s nasazením systému pro řízení datových skladů ve firmě?
Jednou z hlavních výhod řízení datových skladů (WMS) je přesun kontroly z lidí na počítačový systém. Veškeré procesy ve skladech jsou automatizovány a optimalizovány a úkolem obsluhy je „pouze“ dělat správně úkony, které jim WMS naplánuje. Další významný rozdíl mezi řízením skladové logistiky bez WMS a s tímto nástrojem spočívá v tom, že v situaci, kdy „standardní sklad“ skýtá většinou pouze jednu operaci pro každou činnost, nabízí „řízený sklad“ celý sled dynamicky definovaných a prokazatelně vykazovaných operací, které je při manipulaci se zásobami typicky nutno provést. Např. u příjmu zboží to můžou být vstupní kontrola, paletizace a naskladnění, přesun zboží v rámci jednotlivých umístění atd. Všechny tyto činnosti lze řídit pomocí úkolů zadávaných jednotlivým skladníkům s možností následného vyhodnocení kvality a efektivity jejich práce.

Které funkce podle vás nejvíce zvyšují efektivitu skladovacích procesů?
Klíčovou funkčností je schopnost dokonale popsat skladovací prostory a logistické procesy v nich probíhající. Nástroje řízeného skladování umožňují hierarchické organizování skladu do skladovacích „pozic“ s jasně definovanou kapacitou (množstevní a hmotnostní), které mohou být dále seskupeny do „sekcí“ a „zón“.  Tyto pozice jsou pak za účelem co nejrychlejší identifikace ve WMS jednoznačně označeny (např. čárovým kódem). Na základě takto připravené mapy skladu lze využívat možností optimalizací tras a logistických procesů, kdy obsluha kromě seznamu položek dostává informaci o jejich přesném umístění a optimálním pořadí pro manipulaci. Tyto návrhy mohou vycházet z požadavků na co nejkratší trasu, mohou zohledňovat pořadí umístění položek na paletě atd. Nutností je také zabezpečení automatického zásobování vychystávacích umístění, při jejichž vyprázdnění systém zajistí jejich doplnění.

Co by firmy měly od WMS vyžadovat s ohledem na maximalizaci přínosů z investice? Jaké jsou požadavky na WMS z technického hlediska?
Jednou ze základních vlastností každého kvalitního WMS musí být vynikající škálovatelnost a schopnost přizpůsobit se změnám procesů, ke kterým v každé společnosti nutně dochází. Systém nesmí bránit dalšímu rozvoji organizace, a proto je třeba jej volit s ohledem na schopnost pokrýt požadavky vyplývající ze strategických záměrů firmy.

Co se týká technického zabezpečení, lze zcela jistě doporučit řešení založené na on-line komunikaci prostřednictvím mobilních terminálů, které jsou bezdrátovou počítačovou sítí připojeny k systému. Toto technické řešení přináší celou řadu výhod, které výrazně zvyšují efekt z nasazení vlastního WMS.

Byl pro vás článek přínosný?