Hlavní navigace

Rozhovor: ČR by měla vytvořit příznivější podmínky pro zahraniční investory

26. 11. 2010

Sdílet

Se Svatoslavem Novákem, prezidentem ICT Unie, jsme měli možnost pohovořit o tom, jak je ČR vnímána z hlediska úrovně ICT zahraničními investory, co jsou její silné stránky a co by bylo potřeba ještě zlepšit.

Jak ČR vnímají zahraniční investoři v oblasti ICT v rámci středoevropského regionu?
Jistě nikoli negativně. Oceňují odborně kvalifikovanou, a přitom ještě cenově zajímavou pracovní sílu, vcelku stabilní ekonomické prostředí i to, že se nemusejí obávat „zmaření“ svých investic. Velmi dobře je vnímán i fakt, že zaměstnanci ICT firem v ČR nejsou organizování v odborech. Zároveň pro ně ale momentálně nejsme nijak zvlášť atraktivní destinací. Chybí zde státní vize nebo alespoň přesvědčení podložené skutky, totiž že nechceme být jen zemí montoven, ale vydat se náročnější cestou zaměření na služby s vysokou přidanou hodnotou, která se v dlouhodobém horizontu vyplatí. Mám-li být konkrétnější, zahraničními subjekty je negativně vnímáno mj. dosud nedostatečné rozšíření širokopásmového připojení.

Co jsou z tohoto hlediska silné a co naopak slabé stránky našeho státu?
Potenciál naše země nepochybně má, ale realizace v praxi pokulhává. Začíná to již na školách, které se zatím většinou nepodařilo transformovat do podoby moderních vzdělávacích institucí úzce spojených s praxí. Naši ICT specialisté jsou obvykle odborníci na slovo vzatí, s hlubokými technologickými znalostmi, ale často jim chybí „soft skills“. Tedy flexibilita, schopnost pracovat ve větším mezinárodním týmu, lépe prezentovat to, co znají a umějí, prosazovat a obhájit své stanovisko, mít přesah do byznysu. Chybějí nám také manažeři s vizí, schopností motivovat a strhnout ostatní – ti opravdu kvalitní nezřídka odcházejí do zahraničí a pracují např. v regionálních centrálách nadnárodních IT firem. Zdejší poměry jsou jim zkrátka „malé“, což je škoda.

Co by bylo potřeba udělat pro větší zatraktivnění České republiky pro investice typu služby s vysokou přidanou hodnotou?
Na to není jednoduché stručně a výstižně odpovědět. Experti ICT Unie vypracovali programový dokument nazvaný Strategie ICT průmyslu v České republice, který identifikuje hlavní bariéry plného využití potenciálu ICT a rozvoje služeb s vysokou přidanou hodnotou.Je třeba mít státní dlouhodobou politiku podpory ICT investic. Je nutné provést srovnání podmínek pro investice v ICT u nás a ostatních státech a podle toho se zařídit. Je nutné etablovat ICT průmysl nejen na straně podnikatelské, ale i státní, a mít jasného představitele, který bude za tento průmysl odpovědný. Je potřeba mít státní politiku podpory ICT exportu. Vůbec nejde o nějaké dotace, ale o odstraňování bariér, které existují. Je nutné mít odvahu na straně státu a ukázat, že existují, mimo „slévárenství a kožedělství“, i produktivní nová odvětví, jako je ICT průmysl.

Jak se podle vás bude vyvíjet jeho pozice v následujících letech?
Celosvětově pozitivním směrem, protože „bez spojení není velení“ a bez IT aplikací nejsou efektivita a progrese. Věříme, že i naši politici v době „škrtů“ porozumí, že se ICT sektor stává do značné míry tahounem ekonomického růstu ČR. K tomu chce ICT Unie svým dílem přispět, zejména dokazováním, že tomu tak opravdu je.

Byl pro vás článek přínosný?