Hlavní navigace

RYCHLOKURZ – ASHAMPOO OFFICE 2006

1. 6. 2008

Sdílet

Alternativa k Microsoft Office a Open Office. Dnes úvod zredukujeme na pouhé „vítejte“, ušetřený prostor raděj...


Alternativa k Microsoft Office a Open Office.

Dnes úvod zredukujeme na pouhé „vítejte“, ušetřený prostor raději věnujeme popisu funkcí dnešního softwaru, který – jak je naším dobrým zvykem – dnes nabízíme zdarma.

INSTALACE

* Spusťte EXE soubor, pokračujte tlačítkem Next.
* Nyní je třeba se zaregistrovat:
- Stiskněte Get free key.
- Do webového prohlížeče zadejte svoji e-mailovou adresu a volitelně PSČ, stiskněte [obr: but_send1].
- Do vaší e-mailové schránky dorazí e-mail od firmy Ashampoo, klikněte na odkaz v něm.
- Vyplňte formulář: červeně označené položky optional entry jsou nepovinné, nastavte také zemi (Country) na hodnotu CZECH REPUBLIC. - V další e-mailové zprávě obdržíte konečný registrační kód XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX.
* Do aplikace zadejte kód, klikněte postupně na Next > Next > Next.
* Pokračujte tlačítky Accept > Continue > Continue > Continue.
* Pokud chcete asociovat Ashampoo Office i s příponami ostatních kompatibilních formátů, zaškrtejte první čtyři volby, následuje Start installation > OK.

Instalace byla tímto dokončena. Program spustíte z menu [obr: but_START] > Programy > Ashampoo > Ashampoo Office > Text Maker 2006 nebo Plan Maker 2006.

INFO: Při prvním spuštění program nabídne bezplatnou a nepovinnou registraci uživatele. Můžete se tedy zaregistrovat (stisknutím Register now..., nebo ji přeskočit (Skip registration). Natrvalo se dialogu zbavíte zaškrtnutím Do not show this dialog again.

TIP: Při prvním spuštění se vás také program dotáže na informace o vás, které má použít do záhlaví vytvářených dokumentů (okna s nadpisy User Address (Home) a User Address (Business).

TIP: Pokud chcete do programu instalovat další komponenty, jako například spell-checker německého jazyka (čeština bohužel není k dispozici), klikněte v tomto kroku na tlačítko [obr: but_custom] a zaškrtněte požadované komponenty.

TEXT MAKER

[obr: tm_main]

Text Maker je plnohodnotný textový editor a může být náhradou například za MS Word (součást Microsoft Office). Poměrně velmi dobře si poradí i s DOC soubory verze MS Office 2003, bohužel však není kompatibilní s verzí 2007 (a to ani při použití compatibility packu od společnosti Microsoft) – toto přináší až verze Ashampoo Office 2008.

Svým vzhledem, funkcemi i chováním je opravdu velmi podobný oběma hlavním produktům na trhu (Microsoft Word i Open Office Writer), proto se podíváme hlavně na jeho speciality a výjimečnosti.

SMART TEXT

Jako poměrně velmi šikovná funkce se nám jeví chytré nahrazování zkratek. Pokud vás nudí neustále psát časté výrazy jako například „S pozdravem“ nebo název firmy „Výrobna válcovaných plechů Dlouhý a synové“, případně jména vašich kolegů „Leonimíra Vysokodvorská“, pak tyto výrazy proste nahraďte zkratkami (SP, VTVP, LVYSO) a Text Maker je bude psát za vás.

* Použijte menu Insert > [obr: ico_smart_text] Smart Text.
* [obr: but_new1].
* Zapište zkratku (například LVYSO) > [obr: but_ok1].
* Do pravé části zapište plný text (například Leonimíra Vysokodvorská) > [obr: but_save1] > [obr: but_close1].

Nyní stačí zapsat do textu zkratku LVYSO a stisknout mezerník, Enter nebo tečku a LVYSO bude nahrazeno textem Leonimíra Vysokodvorská.

TIP: Pokud chcete, aby text nahrazující zkratku byl standardně jinak naformátován (byl například vždy tučný, barevný nebo speciálním fontem), zaškrtněte při definici zkratky možnost Apply formatting a nastavte font, barvu a styl písma.

POZOR: Volte zkratky uváženě: každé zapsání zkratky se změní v plný text. Bylo by tedy nešťastné si definovat takové zkratky jako třeba IČO, DIČ nebo PSČ.

PRÁCE S OBJEKTY

Nadstandardní funkce nabízí Ashampoo Office v oblasti kreslení a práce s grafickými objekty (formulářové prvky, čáry, 2D i 3D tvary, spojnice...). K manipulaci s objekty slouží menu Object a panel s ikonami, který aktivujete kliknutím na [obr: ico_sipka].

[obr: bar_object]

Jako příklad si vložíme dva 3D objekty a propojíme je spojnicí, čímž vytvoříme základ diagramu. Co z něj bude dále, to je jen na vás a vaší šikovnosti a fantazii (může to být diagram struktury organizace, vývojový diagram, topologie sítě nebo také úplně něco jiného.

* Přepněte se do režimu práce s objekty kliknutím na [obr: ico_sipka].
* Vyberte tvar ([obr: ico_tvary]). Kliknutím na [obr: ico_dalsi_tvary] si můžete vybrat ze vzorníku dalších tvarů.
* Kliknutím a přetažením v dokumentu nakreslíte požadovaný tvar. Takto nakreslete dva.
* Zvolte si jeden z typů propojení ikonami [obr: ico_propojeni] (propojení přímou čárou, lomenou čárou nebo křivkou).
* Pokud nyní kurzorem najedete nad jeden z objektů, objeví se modré „přípojky“. Vy se ale na ně nemusíte zaměřovat – stačí metodou drag&drop oba dva objekty propojit. Nejbližší přípojka bude vybrána automaticky.
* Propojení se bude automaticky přizpůsobovat, pokud budete objekty pohybovat po obrazovce.

Pojďme se nyní na celou věc podívat blíže.

VLOŽENÍ TEXTU A TEXTOVÉ PROPOJENÍ OBJEKTŮ

* Klikněte na objekt pravým tlačítkem a zvolte Add text. Totéž proveďte u druhého objektu. Nyní máte možnost do objektů zapisovat textové poznámky
* Opět klikněte na objekt pravým tlačítkem a z menu vyberte Link Text Box. Kurzor se změní na tvar zřetězené šipky. Poté klikněte na druhý objekt. Textová pole jsou nyní propojená (poznáte to podle malé šedé šipky dole a nahoře u obou polí) a pokud napíšete do prvního objektu text a pole zaplníte, plynule přejdete do druhého.

ÚPRAVY VZHLEDU OBJEKTŮ A TVARŮ

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt se pod volbou [obr: ico_properties] Properties skrývá přehršel možností, jak svůj objekt upravit. Je to vybarvení objektu barvou či barevným přechodem (záložka Filing), zobrazení stínu (Shadows) či uživatelsky atraktivní převedení objektu do 3D. Více snad napoví obrázky.

[obr: dlg_obr1]
[obr: dlg_obr2]

[obr: objects]

INFO: Některé tvary nemají svůj 3D ekvivalent – u nich se budete muset spokojit pouze s 2D formou.

PRÁCE S DATABÁZÍ

Další funkce, která posouvá užitečnost Text Makeru o třídu výše, je propojení s databází. Takto jednoduše můžete například vytvořit z jedné šablony celý balík dopisů při použití informací uložených v databázovém souboru (jméno, adresy, oslovení a další údaje o klientovi). Ukážeme si jednoduchý příklad.

[obr: dopis]

* V Plan Makeru vyplňte tabulku tak, že do prvního řádku zadejte nadpisy (jmeno, prijmeni, ulice, psc, mesto) a do dalších řádků vyplňte konkrétní data (jména a adresy). Nakonec dokument uložte jako typ dBASE/Unicode (*.dbf) a zaškrtněte First row contains field names.
* V Text Makeru nyní zapněte lištu pro práci s databází (klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou lištu s ikonami a zvolte 5. Mail Merge).
[obr: tlb_mail_merge]
* Klikněte na [obr: ico_db], najděte soubor se jmény, nastavte typ na dBASE/Unicode (*.dbf)" a stiskněte OK.
* Stiskněte [obr: db_field] > Database field a postupně dvojklikem vložte pole (jmeno, prijmeni, ulice, psc, mesto) do dokumentu.
* Dopište ostatní text, naformátujte a umístěte text i databázová pole podle libosti.
* Šipkami ([obr: ico_arrleft] [obr: ico_arrright]) můžete přecházet mezi jednotlivými adresami a prohlížet si tak výsledný stav.
* Chcete-li vytisknout pouze jeden dopis, použijte standardní funkci (menu File > Print). Pokud však chcete vytisknout více dopisů najednou, použijte příkaz File > Print Merge a v dolní sekci Records zaškrtněte All.

PLAN MAKER

[obr: pm_main]

Plan Maker je velice silný nástroj, ekvivalent Microsoft Excelu či OpenOffice Calcu (oproti Text Makeru nabízí například ještě větší podporou formulářů). Jeho komplexní popis by si vyžádal polovinu obsahu celého časopisu, proto se zmíníme pouze o některých přednostech:

* Plan Maker umí uložit tabulku ve formátu DBF, který je možné využít v Text Makeru k vytváření hromadné korespondence.
* Nabízí mnoho funkcí, jež můžete použít pro výpočty (dali jsme si tu práci a spočítali je: 322 funkcí v Plan Makeru verze 2006 oproti 234 funkcím v MS Excelu 2002, 339 funkcím v MS Excelu 2007 a 370 funkcím Open Office Calcu).
* Má vlastnosti ekvivalentní s Text Makerem (smart text, kreslení objektů, formuláře...).
* Zvládá dobře grafy, mezi nimi nás zaujal stínovaný graf Surface [obr: surface_graf].
* Je kompatibilní s MS Excelem 2003.

ZÁVĚR

Plan Maker a Text Maker tvoří sehranou dvojku. Jde o plnohodnotné kancelářské nástroje, které se za svou výbavu rozhodně nemusí stydět. Oproti známějším „bratrům“ nám při práci subjektivně přišly svižnější. Takže snad jediné, co lze vytknout, je nepřítomnost češtiny, u Plan Makeru zamrzí chybějící ekvivalent kontingenční tabulky.

URL: http://www.ashampoo.com/frontend/products/php/product.php?session_langid=2&idstring=0138

Byl pro vás článek přínosný?