Hlavní navigace

Sociální sítě ve firmách pomáhají sdílet informace

26. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © queidea - Fotolia.com
Současné společnosti si velmi dobře uvědomují nutnost začlenit nástroje využívající koncept sociálních sítí do svých obchodních procesů. Termínem „social business“ je potom stále častěji míněn podnik, který pro své fungování plně využívá potenciál sociálních sítí.

Například podle IBM CMO Study hodlá plných 82 procent marketingových ředitelů v příštích třech až pěti letech začít využívat sociální média ve větší míře. Ukazuje se totiž, že podnikové sociální sítě budou mít zásadní vliv na obchodní výsledky a pomáhají spoluvytvářet hodnotu firmy, pokud je společnosti používají jak pro interní komunikaci mezi zaměstnanci, tak pro komunikaci se svými pobočkami, obchodními partnery, dodavateli a klienty.


Předpokládá se, že trh s podnikovým sociálním softwarem by měl roku 2016 přesáhnout objem sedmi miliard dolarů. Lze očekávat, že zaměstnanci z různých věkových skupin budou mezi sebou i se svými klienty stále více sdílet informace a komunikovat především prostřednictvím sociálních sítí. Transformace v „sociální podnik“ pomůže společnostem prohloubit vztahy se svými zákazníky, rychleji generovat nové myšlenky, zajistit zaměstnancům přístup k expertním znalostem a v konečném důsledku zlepšit hospodářské výsledky.


Velmi důležitým aspektem konceptu „social business“ je využití analytických nástrojů, které umožňují firmám přístup k „obrazu trhu“ v reálném čase. Sociální sítě jako Facebook a Twitter generují obrovské množství informací, 80 procent z nich však má podobu nestrukturovaných dat, například konverzací mezi zákazníky. S využitím analytických nástrojů jak uvnitř, tak vně může firma odhalit na první pohled nezřejmé souvislosti. Dokáže tak anticipovat změny zákaznických nálad a odpovídajícím způsobem na ně včas reagovat ať už cenovou politikou, vývojem produktu nebo změnou marketingové strategie.

top_it_employers


Současný svět si žádá propojené zaměstnance i obchodní partnery. Sociální sítě umožňují společně objevovat, spolupracovat a sdílet informace, a to vše v prostředí, jež podporuje transparentnost. Díky nástrojům na bázi sociálních sítí mohou organizace spolupracovat napříč časovými pásmy, spojit se s kolegy, obchodními partnery a zákazníky z různých koutů světa a komunikovat mnohem efektivněji než dříve. Sociální softwarové nástroje zároveň pomáhají utvářet prostředí vzájemné důvěry a sdílení napříč firemní hierarchií. Dobrý nápad, ať už pochází od kohokoli, se ve firmě propojené sociální sítí neztratí. „Social business“ tak skutečně mění samotnou strukturu organizací k lepšímu.


Autor pracuje jako collaboration solutions leader, IBM Česká republika

Byl pro vás článek přínosný?