Hlavní navigace

Software602 a SecuStamp: Na trhu, který ještě včera neexistoval

31. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © Pavel Ignatov - Fotolia.com
Software602 se během své existence výrazně změnil a zaměřil se na prosazení v oblasti elektronických dokumentů.

Společnost Software602 byla založena k  1. lednu 1991. Při jejím zrodu byli tři programátoři, kteří předtím vyvinuli textový editor T602, na nějž určitě řada uživatelů dodnes nostalgicky vzpomíná.  V roce 1994 se v Software602 rozhodli plně zaměřit na vývoj softwaru. Část jiných aktivit vyčlenili do dceřiné firmy System602 (dnes provozuje technologické call centrum a infrastrukturu pro telekonference a internetová školení) a další dceřinou firmu Editel zaměřenou na technologii EDI prodali společnosti Deloitte.

Software602 nevyvíjel jen kancelářský software, ale i další produkty. Například CRM systém InfoLine nebo GroupWare, což byl konkurent pro Microsoft Exchange. V roce 2004 se firma začala zabývat inteligentními formuláři. Jejich vyplněním a připojením podpisu vzniká dokument s právním účinkem, mají řízený oběh, umí načítat data z informačních systémů a zapisovat do nich. Právě dokumentům s právním účinkem se Software602 od té doby věnuje. A také všemu, co s tím souvisí – tedy elektronickým podpisům, časovým razítkům, formátu PDF, elektronickým archivům apod.

Zároveň začal Software602 realizovat velké projekty. Neznámější, na čem se firma významně podílela, jsou určitě Czech POINT a datové schránky. Během několika let tak prošla přerodem od dodavatele softwarových licencí ke společnosti, která realizuje projekty pro větší organizace  – i když k tomu používá vlastní produkty a má silné vývojové divize.

Orientace na projekty si vyžádala hluboké změny, které zasáhly procesy, organizační strukturu, školení zaměstnanců, certifikace, způsob měření výsledků… a vlastně všechno. Ukončen byl i prodej většiny produktů na internetu. „Museli jsme změnit celý marketing,“ vzpomíná někdejší marketingový manažer a dnešní ředitel divize SecuStamp Pavel Durdil. „Od prodeje v internetovém shopu, měření konverzí a rozsáhlých direct mailů jsme se dostali k podpoře obchodníků a konzultantů a vytváření leadů.“

Změna směru
Protože elektronické dokumenty byly oblastí, kterou lidé v „šestsetdvojce“ znali, všimli si mezery na trhu. Resp. všimli si, že rozvoj trhu je brzděn tím, že chybějí některé potřebné služby. Především jednoduché ověřování platnosti elektronických podpisů a nákup a připojování časových razítek.

Vznikl tedy projekt SecuStamp, jehož zadáním bylo tyto mezery na trhu pokrýt. „Je pro nás obrovskou výhodou, že nenabízíme další z těch IT služeb a řešení, která mohou být užitečná, ale bez kterých se dokážete obejít. Bez ověřování a připojování časových razítek ale nemůžete elektronické originály dokumentů pořádně používat,“ vysvětluje account manager SecuStampu Ondřej Málek.

Které jsou tedy služby, které na trhu chyběly?

– Ověřování platnosti elektronických podpisů (pravosti elektronických dokumentů) by mělo být samozřejmou povinností každého, kdo přijímá elektronické faktury nebo jiné dokumenty. Zákon o elektronickém podpisu dokonce výslovně říká, že pokud příjemce dokumentu neprovede „veškeré úkony potřebné k ověření platnosti podpisu“, nese odpovědnost za případné škody. Jenže ověření podpisu vyžaduje, aby uživatel rozuměl IT a znal legislativní detaily, což je jen málokdy spojeno (stačí připomenout, že zatímco ruční podpis na papíře může být pravý nebo zfalšovaný, u elektronického podpisu se rozlišuje více než deset stavů).  

– Připojování kvalifikovaných časových razítek. Asi není zapotřebí připomínat, že elektronický podpis bez časového razítka je problematický a nejistý.  Časové razítko vám poskytne kvalifikovaná certifikační autorita. Tedy pokud jich spotřebujete desetitisíce, znáte předem počty dokumentů a nevadí vám nějaká administrativa. Mnoho organizací se tak ocitlo v situaci, kdy by podle zákona měly časové razítko připojovat a zároveň pro ně bylo fakticky nedostupné.  Takže další obrovská mezera na trhu.

Prodej zákazníkům i konkurentům
Zjistit, že na trhu chybí něco, bez čeho se zákazníci neobejdou, to samo o sobě ještě nestačí. Bylo zapotřebí nejen vyvinout nové aplikace, ale také vyřešit propojení s certifikačními autoritami a naučit se nové služby prodávat. „Znovu jsme oživili prodej přes internet, na český trh i do zahraničí. Rozhodli jsme se také ověřování a připojování razítek nabídnout i dalším dodavatelům informačních systémů, aby je mohli do svých produktů integrovat. Třeba i konkurentům Software602,“ vysvětluje hlavní změny Pavel Durdil.

Po krátkém hledání správného uspořádání získal SecuStamp status divize a šéfem byl jmenován dosavadní marketingový manažer, který je v Software602 řadu let včetně doby, kdy se produkty prodávaly na internetu. „Byla to možnost začít téměř od nuly, najít nové lidi a sestavit z nich tým, s jakým chcete pracovat. A zároveň zůstat ve firmě, kde pracuji už léta a kde se mi líbí,“ pokračuje divizní ředitel. Právě sestavení týmu nebylo úplně jednoduché. I když se sešlo hodně zájemců, nalezení dobrých a schopných zaměstnanců bylo dlouhé, těžké a někdy i frustrující. SecuStamp se dnes v řadě ohledů může chovat jako firma s vlastním produktem a jeho šéf je přímo odpovědný představenstvu. Jen vývojáře nemají vlastní, ale využívají existující zdroje Software602.

Nový tým se navíc musel učit spoustě věcí a vyřešit řadu problémů. Třeba ověřování. Služba musí být velice jednoduchá, takže nepřichází v úvahu žádné uzavírání smlouvy. Uživatel se zdarma zaregistruje a může pracovat. Jenže je pochopitelné, že mnozí by se zdráhali za takových podmínek svěřit ověřovaný dokument provozovateli služby. Takže v Software602 museli najít způsob, jak dokument ověřit, aniž opustí počítač uživatele.

Výsledkem prvních měsíců práce byl tedy portál, propojení se 70 certifikačními autoritami z celého světa, nové aplikace a také získání zákazníků. Kromě desítek firem a úřadů v České republice a stovek notářů či advokátů se objevil prostor a daří se pronikat i na zahraniční trhy.

Ale lidé v SecuStampu jsou přesvědčeni, že to velké je teprve čeká. Všichni, kdo budou postupně přecházet na elektronické dokumenty, budou potřebovat ověřování a časová razítka. To se netýká jen českého, ale i evropského trhu.

Byl pro vás článek přínosný?