Hlavní navigace

Téměř třetinu studentů ICT oborů tvoří cizinci

25. 5. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V roce 2021 studovalo ICT obory na vysokých školách v Česku 22,4 tisíc osob, které tvořily 7,4 % všech vysokoškolských studentů. Dlouhodobě mezi nimi narůstá zastoupení žen a cizinců. Absolventů ICT bylo 3 801, tedy 6,3 % ze všech absolventů vysokých škol.

Mezi ICT studenty dlouhodobě převažují muži nad ženami, kdy v roce 2021 tvořili ženy 17 % všech vysokoškolských studentů ICT oborů. Konkrétně se jednalo o 3 887 ICT studentek. Při zpětném pohledu v čase je však patrné postupné větší zapojování žen do studia ICT. Ještě v roce 2010 bylo mezi studenty ICT pouze 11,5 % žen. V případě všech vysokoškolských studentů je poměr zcela odlišný, ženy tvoří 56 % z nich.

Na českých vysokých školách se za posledních deset let podíl cizinců na studentech ICT oborů zdvojnásobil na 31 % v roce 2021, v absolutním vyjádření se jedná o 6 907 vysokoškolských studentů ICT oborů ze zahraničí. Napříč všemi obory studuje na vysokých školách 17 % cizinců. 

Jste spokojeni se svou podobou automatizace firemních procesů?

„Mezi cizinci studujícími v Česku na vysokých školách ICT obory mají dlouhodobě dominanci občané ze Slovenska, jejich zastoupení se však postupně snižuje a přibývají studenti například z Ruska, Ukrajiny či Kazachstánu. V roce 2021 bylo mezi zahraničními studenty ICT oborů 46 % Slováků, 19 % Rusů či 10 % Ukrajinců,“ říká Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. 

Sedm z deseti studentů ICT oborů navštěvovalo vysoké školy v Praze nebo v Brně. Nejvíce jich studovalo na fakultách informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (2 648) a Českého vysokého učení technického v Praze (2 293). Necelých 1 400 studovalo na Fakultě informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze a podobný počet na Fakultě informatiky na Masarykově univerzitě v Brně.

Pište pro Computerworld

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computerworldu?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu.

Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

V roce 2020 studovalo terciární stupeň vzdělávání v ICT oborech v zemích EU celkem 885 tis. osob. Nejvyšší podíl studentů ICT oborů byl ve Finsku a v Estonsku, kde tyto obory studoval každý desátý student. Česko se nachází nad průměrem EU27, který v roce 2020 činil necelých 5 %. Naopak ve Francii, v Portugalsku nebo v Itálii to byla 3 % a méně. 

„Napříč zeměmi je výrazný rozdíl v zastoupení žen mezi vysokoškolskými studenty ICT oborů. Jedno z nejvyšších, přibližně třetinové zastoupení žen, najdeme ve Švédsku nebo v Estonsku,“ upozorňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Podrobná data přináší web ČSÚ: Studenti a absolventi ICT oborů vysokoškolského studia.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video? 

Byl pro vás článek přínosný?