Hlavní navigace

Úspěšně čelíme krizovým scénářům v IoT

29. 1. 2019

Sdílet

 Autor: IQRF Alliance
Internet věcí s technologií IQRF® lze provozovat bezpečně a díky MESH síti a lokální autonomii i spolehlivě. Níže uvádíme základní vlastnosti této unikátní české technologie a případy jejího vhodného nasazení.

IQRF® je více než čtrnácti lety a stovkami projektů ověřená bezdrátová technologie, která může být snadno integrována do jakéhokoli elektronického produktu díky připraveným transceiverům, což výrazně snižuje čas uvedení na trh. Zařízení, která komunikují stejným jazykem pomocí příkazů IQRF® DPA, jsou plně interoperabilní.

IQRF® je komplementární technologií k dalším standardům (mobilní přenos, Wi-Fi, Ethernet), využívá stávající komunikační infrastrukturu, umožňuje lokální autonomii v bezdrátové mesh síti.

Síť spojující IoT zařízení, jako senzory či aktuátory, lze spravovat lokálně díky IQRF bráně, na které běží veškerý potřebný software pro monitoring a řízení. Spojení s internetem je velmi snadné, protože brány obecně podporují více technologií. Tak můžeme IQRF bránu použít např. pro spojení s cloudem přes GSM síť. Co je důležité, a pro mnohé kritické aplikace až životně nutné, je fakt, že při výpadku jakékoli vzdálené funkce – ať už na straně cloudu nebo vzdáleného připojení – bude síť IQRF díky lokální autonomii fungovat dále a kritické funkce nebudou ohroženy.

Transceivery IQRF® komunikují obousměrně dostačující rychlostí 20 kbps, což umožnuje jak sběr potřebných hodnot nebo řízení zařízení, tak i aktualizaci software v transceiverech IQRF přes síť (OTA). Zařízení mohou pracovat v různých režimech z hlediska spotřeby, což řadí IQRF mezi bezdrátové technologie s extrémně nízkou spotřebou.

Online IQRF® repozitář obsahuje všechny potřebné informace všech produktů certifikovaných na IQRF interoperabilitu. Aplikace, brány a cloudy mohou získat informace o zařízeních podle HWPID, které produkt obsahuje. V repozitáři lze najít seznam zařízení, popisné informace o nich, ovladače a aktualizační balíčky.

Novinky v technologii IQRF®

Funkce Autonetwork V2 umožňuje automaticky sestavit síť pomocí služeb implementovaných přímo v operačním systému. Sestavení sítě probíhá ve vlnách, během kterých jsou do sítě přidávána postupně všechna zařízení, která k tomu mají oprávnění a která se následně také podílejí na vytváření sítě objevováním nových zařízení.

Funkce Smart Connect umožňuje přidat zvolené zařízení do sítě na základě znalosti určitých unikátních parametrů tohoto zařízení. Není třeba nastavovat přístupové heslo na zařízení, protože připojení zařízení probíhá zabezpečeně díky znalosti daných parametrů. Tyto parametry lze zadat různými způsoby, například načtením QR kódu obsahujícím tyto hodnoty.

Nová verze protokolu DPA 4.00 umožňuje koexistenci zařízení typu LP se zařízeními typu STD v sítích IQRF typu STD+LP. Nově tak lze provozovat v jedné síti zařízení bateriová běžící v režimu LP, i zařízení napájená ze sítě běžící v režimu STD. Tím je zajištěno maximální využití výhod obou typů sítí.

IoT projekty s IQRF®

V oblasti Chytrých měst řídíme např. dopravu, monitorujeme parkování a průjezd vozidel, zajišťujeme bezpečnost na železnicích či sledujeme venkovní ovzduší.

V oblasti Chytrých budov zjišťujeme např. parametry vnitřního ovzduší ve školách, úřadech, nemocnicích, farmách, automaticky řídíme vzduchotechniku nebo ovládáme světelné a tepelné podmínky.

V oblasti průmyslu např. vhodně upravujeme pracovní prostředí, zjišťujeme pozici strojů ve výrobních halách a hlídáme bezpečnost práce.

 

IQRF Summit 2019

Přijďte se podívat na novinky ze světa průmyslu, chytrých měst i budov (Clarion Congress Hotel Prague, 9.–10. dubna 2019). Členové IQRF Alliance řeší nové projekty z nejrůznějších oblastí života. Na konferenci se můžete osobně setkat se zástupci firem, například z oblasti parkování, osvětlení, monitoringu ovzduší, zdravotnictví, chovatelství nebo zemědělství a zjistit, jaká řešení jsou již na trhu dostupná. Součástí je i neformální večeře.

DT24

Registrace: www.iqrfsummit.org

 

Byl pro vás článek přínosný?