Hlavní navigace

Víte, jak správně umístit moduly operační paměti RAM do paměťových slotů na základní desce?

15. 1. 2024

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Umístění paměťových modulů operační paměti RAM do slotů na základní desce zcela zásadně ovlivňuje výkon celé počítačové sestavy. Nechte si vysvětlit, které typy slotů operační paměti RAM byste měli použít a v čem spočívá rozdíl v různých variantách umístění paměťových modulů operační paměti RAM.

Slot pro operační paměť RAM, pro který se rovněž používá označení patice pro operační paměť RAM, je onen dlouhý a současně tenký slot na základní desce počítače, do něhož se vkládají moduly operační paměti RAM o různé kapacitě a rychlosti. Většina základních desek disponuje dvěma, popřípadě čtyřmi takovými paměťovými bankami (sloty).

Pro každý slot pak je stanovena maximální kapacita modulu operační paměti RAM, kterou podporuje. U většiny základních desek se maximální podporovaná kapacita jednoho slotu obvykle pohybuje mezi 8 a 32 GB, a to v závislosti na kombinaci použité výpočetní jednotky CPU a základní desky.

Na současných základních deskách jsou jednotlivé sloty pro operační paměť RAM očíslovány. Díky tomu tak víte, do jakých slotů máte paměťové moduly vložit. Často jsou tyto sloty také různě barevně odlišeny a někdy jsou od sebe mírně odsazeny. Všechny tyto odlišovací znaky slouží k tomu, aby vám pomohly správně umístit paměťové moduly v souladu se specifikací výrobce základní desky.

Pokud srovnáte sloty pro operační paměť RAM na noteboocích a na stolních počítačích, zjistíte, že jsou úplně jiné. V noteboocích se totiž většinou používají moduly SODIMM, které jsou oproti standardním typům DIMM používaným ve stolních počítačích kratší a menší. U většiny notebooků rovněž často najdete pouze dva sloty RAM, které jsou navíc nakloněny na jednu stranu – tímto způsobem je zajištěna instalace naplocho.

V každém případě je třeba si uvědomit, že pokud máte v počítači základní desku podporující u operační paměti technologii Dual-Channel, což je technologie, kterou v současnosti podporuje naprostá většina základních desek, pak použití těch správných slotů pro operační paměť RAM může mít skutečně velmi významný dopad na výkon operační paměti. Platí, že pokud chcete naplno využít všech výhod, které technologie Dual-Channel nabízí, musíte v případě dvou modulů operační paměti RAM umístit každý do jiného kanálu. Často tomu tak (bohužel) není, protože jednotlivé paměťové moduly operační paměti jsou vloženy nesprávně.

Správné uspořádání je takové, kdy je první modul operační paměti RAM vložen do prvního slotu a druhý modul operační paměti RAM do třetího slotu, popřípadě musíte použít kombinaci druhého a čtvrtého slotu. Moduly operační paměti RAM se tedy nikdy nesmí nacházet vedle sebe. Ostatně doporučené umístění modulů operační paměti RAM najdete v příručce, kterou dostanete společně se základní deskou. Některé nejběžnější varianty správného umístění modulů operační paměti RAM najdete na obrázku níže. Je zřejmé, že pokud budete mít pouze jeden modul operační paměti RAM a základní desku se dvěma sloty pro operační paměť RAM , pak můžete tento modul umístit do kteréhokoliv z nich.

Pokud máte tři sloty a dva moduly, pak je třeba tyto moduly umístit do prvního a třetího slotu. Pokud máte čtyři sloty a jeden modul, umístěte modul pro operační paměť RAM do prvního nebo čtvrtého slotu. Pokud chcete použít dva moduly pro operační paměť RAM u základní desky se čtyřmi sloty, pak použijte druhý a čtvrtý slot. Pokud máte čtyři sloty a čtyři moduly pro operační paměť RAM, pak pro jednu dvojici, která k sobě patří, použijte první a třetí slot a pro druhou dvojici druhý a čtvrtý slot.

Informace ke správnému umístění modulů operační paměti RAM do slotů najdete v příručce, kterou dostanete společně se základní deskou. Standardně zde najdete informace pro všechny možné kombinace počtu modulů pro operační paměť RAM a počtu slotů nacházejících se na základní desce.

DT24

Operační paměť RAM s podporou technologie Dual-Channel by teoreticky měla být dvakrát rychlejší než operační paměť RAM, která tuto technologii nepodporuje. V praxi to však platí jen někdy – příčinou jsou jiná úzká hrdla výpočetního systému, které dosažení této rychlosti znemožňují. Rovněž záleží i na tom, jak dobře je hra nebo příslušný software naprogramován, aby dokázal nabízenou šířku pásma vůbec využít.

Při testování pomocí benchmarkových programů se ukazuje, že technologie Dual-Channel přináší výpočetním systémům s podporou této technologie zvýšení výkonu o 20 až 30 procent oproti výpočetním systémům, které tuto technologii nepodporují. Dlužno je ale dodat, že tento údaj je vyvozen pouze na základě takových charakteristik, jako je například frame rate v počítačových hrách. To není právě málo – ukazuje se tedy, že správná instalace modulů paměti RAM do příslušných slotů je velmi významným faktorem pro optimální výkon počítače. Možná vám to přijde takové nějaké příliš triviální, ale přesto významně ovlivňuje efektivitu vašeho výpočetního systému.

 

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computerworldu s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.

O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.

Byl pro vás článek přínosný?