Hlavní navigace

VMware chce pomoci podnikům zvládat složitosti multicloudu

11. 10. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Firma na konferenci VMworld 2021 představila svoji strategii a balík služeb VMware Cross-Cloud, soubor integrovaných služeb nabídne digitálním podnikům rychlejší a chytřejší cestu do cloudu tím, že umožní svobodně, flexibilně a bezpečněji budovat, provozovat a zabezpečovat aplikace v libovolném cloudu.

Tradiční globální konference VMworld, kterou organizuje pro své zákazníky apartnery firma VMware, se i letos uskutečnila on-line formou. To ji aleneubralo na zajímavosti, byť je samozřejmě lepší všechno nasávat osobně namístě.

Co se dozvíte v článku
 1. VMware Cross-Cloud
 2. VMware Tanzu
 3. VMware Cloud
 4. VMware Edge
 5. Bezpečnost

VMware Cross-Cloud

Klíčovým oznámením VMwordu byl balík služeb VMware Cross-Cloud, kterýumožní podnikům lépe spravovat služby ve více cloudech. Není to věc zbytečná.Velké firmy nezřídka mají v cloudech i pět set aplikací, tři čtvrtinyzákazníků společnosti VMware využívají jeden nebo dva veřejné cloudy a 40 % jichvyužívá tři nebo více.

Tento multicloudový přístup zrychluje vývojový cyklus aplikací a inovací azvyšuje akceschopnost a odolnost podniků. Multicloudové prostředí je všakpodstatně rozmanitější, složitější a distribuovanější než cokoli, s čím sepodniky setkaly v minulosti. Komplikovanost celého prostředí si často vynucujekompromisy mezi rychlostí postupu a řízením rizik. To zpomaluje realizaci azvyšuje náklady.

„Celá odvětví prochází proměnou a multicloud je digitální obchodní modelpro příštích 20 let,“ říká Raghu Raghuram, generální ředitel společnosti VMware. „Již nejde opouhé upřednostňování cloudu, ale o chytré využití cloudu. Podniky by měly mítsvobodu zvolit si „ten správný“ cloud podle svých strategických obchodníchcílů. Náš univerzalistický přístup nám umožňuje vyjít vstříc všem zákazníkůmbez ohledu na to, jaký cloud a v jaké fázi využívají, a pomáhat jim dosáhnoutjejich cílů. Každému podniku dáváme možnost urychlit inovace a mít svojibudoucnost v éře multicloudu ve vlastních rukou.“

„V průběhu uplynulého roku se podniky naplno vydaly na cestu digitální transformace a rekordněurychlily tempo zavádění inovací – byly totiž nuceny reagovat na řadudramatických změn,“ říká Richard Villars, viceprezident výzkumné aporadenské společnosti IDC. „Podniky ve velké míře sází na cloudovétechnologie jako na prostředek k dalšímu růstu a rozvoji v konkurenčnímprostředí digitální ekonomiky. Multicloudově zaměřená strategie společnostiVMware má za cíl pomoci podnikům naplno těžit z výhod různých cloudů a prostředkůve vlastních datových centrech ke zvyšování provozní odolnosti a využívatdůvěryhodné technologie ke zlepšování uživatelské zkušenosti i obchodníchvýsledků.“

Soubor služeb VMware Cross-Cloud, který urychluje přechod do cloudu, nabízí nákladovou efektivitu,flexibilitu a kontrolu nad všemi cloudovými prostředími. Služby VMwareCross-Cloud rozšiřují schopnosti portfolia produktů VMware na multicloudovýsvět a umožňují volit služby, jaké potřebují v daném cloudu k dosažení aktuálníchobchodních cílů. Služby VMware Cross-Cloud zahrnují pět hlavních stavebníchkamenů:

 • platforma pro budování a zavádění nativně cloudových aplikací;
 • cloudová infrastruktura pro provoz moderních podnikových aplikací;
 • cloudová správa pro monitorování a řízení výkonu a nákladů na aplikace v různých cloudech;
 • bezpečnostní a síťové technologie, které pokrývají celé multicloudové prostředí a propojují a chrání veškeré aplikace;
 • digitální pracovní prostředí pro distribuovanou pracovní sílu spolu s řešeními pro zavádění a správu nativních aplikací pro edge computing.

VMware Tanzu

VMware ukázaltaké novinky v portfoliu Tanzu, které umožní správu a provoz aplikací ve velkémrozsahu a poskytnou vývojářům větší autonomii při tvorbě a nasazování aplikacív libovolném cloudu.

„Změnyvyvolané urychlenou digitální transformací znamenají, že vývojáři softwaru musívytvářet aplikace, které budou spolehlivější, bezpečnější, inteligentnější aadaptabilnější. Musí je poskytovat rychleji, ve velkém rozsahu a v libovolnémcloudu. To je náročný úkol bez ohledu na to, v jaké fázi modernizace se podnikprávě nachází,“ říká Ajay Patel, viceprezident agenerální ředitel divize moderních aplikací a řízení společnosti VMware.

Aplikačníplatforma Tanzu Application Platform nabízí komfort práce vývojářům ve firmách,které k budování a zavádění aplikací a API využívají některou z variantKubernetes. Umožňuje vývojovým týmům vydávat kód do produkce rychleji adlouhodobě podporovat díky automatizaci procesu od zdrojového kódu po vydání akoordinaci práce vývojových a provozních týmů.

K novýmschopnostem v beta verzi aplikační platformy Tanzu patří:

 • Koordinace řetězce vývojesoftwaru: využíváopen-source projekt Cartographer, který umožňuje operátorům aplikací vytvářetpředschválené cesty do produkce pro vývojáře, kteří využívají prostředkyKubernetes a stávající soubory nástrojů.
 • Nástroje pro vývojáře včetnězásuvných modulů IDE: umožňují vývojářům jednoduše a efektivně komunikovat splatformou nebo jejími open source komponenty kvůli spouštění důležitýcha častých vývojových úloh před vydáním
 • Inherentní bezpečnost: nové funkce pro podepisování,skenování a ukládání obrazů na cestě do produkčního nasazení
 • Svázání služeb: Operátoři mohou specifikovat,jak budou koncové body a přihlašování z datových služeb v kontaktu s pracovnímizátěžemi přenosným a pro Kubernetes nativním způsobem
 • Kontrolér zdrojového kódu: Umožňuje vývojářům aplikacívytvářet nebo aktualizovat pracovní zátěže z místního zdrojového kódu
 • Služba dodržování konvencí: rámec pro operátory platformyumožňující konfigurovat pravidla u nasazených pracovních zátěží tak, abyvšechny pracovní zátěže mohly fungovat podle nejlepší praxe.

VMware TanzuCommunity Edition je volně dostupná, jednoduše ovladatelná platforma Kubernetespro studenty a uživatele. Komunitně podporovaný software distribuovaný jakoopen source lze nainstalovat a zprovoznit na lokální pracovní stanici nebo vcloudu během několika minut a využívat jej k automatizaci celého cykluposkytování aplikací pomocí ucelené platformy pro vývojáře, operátory IT apracovníky DevOps.

VMware Cloud

Další novinkou jsou inovace v řešeníVMware Cloud, jediné multicloudové infrastruktury na trhu, která podle výrobce zákazníkůmumožňuje přesunout podnikové aplikace do cloudu téměř dvakrát rychleji a s méněnež polovičními náklady a které umožní jednodušeji abezpečněji provozovat podnikové aplikace vSphere v libovolném cloudovémprostředí.

VMware Cloud běží jako nativní službave více než 100 regionech všech veřejných cloudů – Amazon Web Services (AWS),Azure, Google Cloud, IBM Cloud a Oracle Cloud – a ve více než 4000 partnerskýchcloudech, v privátních datových centrech a v okrajových prostředích.

 • VMware Cloud na AWS Outposts bude k dispozici k zakoupení prostřednictvím portálu VMware Cloud Service Portal od 3. čtvrtletí účetního roku 2022 společnosti VMware a umožní zákazníkům využívat výhody cloudového provozního modelu u infrastruktury VMware Cloud běžící v jejich vlastních datových centrech nebo na výkonné edge infrastruktuře. Toto plně externě spravované řešení poskytne lepší kontrolu nad daty a aplikacemi na jednoduché, škálovatelné a bezpečnější lokální infrastruktuře VMware Cloud poskytované ve formě služby s optimalizovaným přístupem k více než 200 nativních služeb AWS.
 •  Dell Technologies APEX Cloud Services s VMware Cloud je služba spravovaná společností Dell, která přináší možnosti VMware Cloud do ekosystému APEX. Nová služba je v současné době ve fázi privátního preview a vydání se plánuje na 4. čtvrtletí účetního roku 2022 společnosti VMware. Zákazníkům umožní nasazovat předkonfigurované cloudové instance ve svých datových centrech, v edge prostředích nebo v kolokačních centrech.
 • Vylepšené nástroje VMware vRealize Cloud Management umožňují poskytování prostředků v libovolném cloudu, aktivní monitoring, optimalizaci kapacity a nákladů, řešení potíží s ohledem na konkrétní aplikace a komplexní přehled o síti ve všech cloudových prostředích. Nový nástroj VMware Skyline Advisor Pro aktivně předchází výskytu problémů a pomáhá zákazníkům vyhnout se nákladným neplánovaným odstávkám IT systémů.
 • Tržiště VMware Marketplace přidává další schopnosti, které umožňují rychlejší vývoj a poskytování aplikací s využitím katalogu privátních služeb, který zahrnuje open-source software (Bitnami), řešení VMware a produkty nezávislých dodavatelů softwaru. Zákazníci nyní mohou zkrátit proces pořizování a zavádění softwaru koupí řešení od společnosti VMware a nezávislých dodavatelů na jediném existujícím multicloudovém tržišti.
 • Projekt Arctic, ve fázi technologického preview, zprostředkuje služby VMware Cross-Cloud milionům správců IT. Projekt Arctic nativně integruje cloudovou konektivitu do vSphere a zavádí hybridní cloud jako výchozí provozní model. Zákazníci budou moci využívat výhod neomezené cloudové kapacity dostupné na vyžádání a okamžitého přístupu ke službám VMware Cross-Cloud prostřednictvím vCenter.

Zákazníci využívající VMware Cloud mají k dispozicibezpečnostní funkce a mohou uplatňovat bezpečnostní pravidla konzistentně vevšech prostředích.

 • Inovace včetně VMware NSX NDR, Secure Workload Access a Elastic Application Security Edge posilují bezpečnost ve všech prostředích VMware Cloud.
 • Vylepšené nástroje VMware Cloud Disaster Recovery urychlují obnovu služeb a dat po útoku vyděračským softwarem.
 • VMware Carbon Black Cloud Workload, VMware NSX Advanced Firewall a VMware NSX Advanced Load Balancer pomáhají zákazníkům využívajícím VMware Cloud na AWS omezovat prostor pro možný útok, zlepšovat dostupnost a dobu nepřetržitého provozu aplikací a zefektivňovat provoz zabezpečení.
 • Podpora uspořádání Stretched Cluster v prostředí již od dvou serverů zvyšuje provozní odolnost u zákazníků VMware Cloud na AWS všech velikostí.

VMware Edge

Aby toho nebylo málo, firma VMware představila také portfolioproduktů VMware Edge, které umožní provozovat, spravovat a lépezabezpečovat nativně periferní aplikace v různých cloudech bez ohledu naumístění.

„Vzniká nový typ pracovních zátěží – nativní aplikace pro periferníprostředí – které musí běžet jedině tam, aby fungovaly optimálně. AR/VR,komunikující vozidla a imerzivní hry se stávají zcela běžné. Díky 5G je dnesrealitou využití kolaborativních robotů, flotil dronů a digitálních dvojčat,“ říká Sanjay Uppal,viceprezident a generální ředitel divize Service Provider and Edge společnosti VMware.

VMware definuje periferii sítě jako distribuovanou digitálníinfrastrukturu pro provoz pracovních zátěží v mnoha různých umístěních,blíže uživatelům a zařízením generujícím a využívajícím data. To, kde naokraji sítě se pracovní zátěž nachází, je klíčové z hlediska splnění požadavkůnativně periferních aplikací. 

 • Nativně periferní pracovní zátěž, která se nachází kdekoli mezi cloudem a vzdáleným umístěním zákazníka a je poskytovaná formou služby, se nazývá blízkáperiferie.
 • Nativně periferní pracovní zátěž, která se nachází ve vzdáleném umístění zákazníka co nejblíže koncovým bodům, se nazývá vzdálená periferie

Nativně periferní aplikace vyžadují multicloudové periferní prostředí.Takové, které spojuje podkladové služby běžící v síti poskytovatele (např.privátní konektivita, 5G, network slicing) se službami na překryvné vrstvě(např. SASE) a abstrakci výpočetních služeb pro periferní aplikace. To všekoordinované z řídicí vrstvy, která zajišťuje konzistentní přehled, instalaci,konfiguraci, provoz a správu všech periferních umístění.

VMware Edge spojuje různé produkty VMware, které umožníprovozovat, spravovat a lépe zabezpečovat nativně periferní aplikace v různýchcloudech bez ohledu na umístění. Řešení VMware Edge jsou speciálněurčená pro nativně periferní aplikace a přizpůsobená jejich specifickýmpožadavkům na výkon a latenci.

soutez_casestudy

Nová řešení VMware Edge zahrnují:

 • Edge Compute Stack, představený na konferenci VMworld 2021, jespecializované výpočetní řešení v podobě VM a kontejnerů, které umožnímodernizaci a zabezpečení nativně periferních aplikací na vzdálené periferii.Řešení VMware Edge Compute Stack bude k dispozici ve verzíchStandard, Advanced a Enterprise. VMware plánuje vytvořit takéodlehčenou verzi VMware Edge Compute Stack jako minimalisticképrostředí pro nenáročné aplikace.
 • VMware SASE spojuje SD-WAN s cloudově poskytovanýmibezpečnostními funkcemi, včetně cloudového zabezpečení internetového provozu,přístupu k síti na principu nulové důvěry a firewallu. Tyto schopnostijsou poskytované ve formě služby v blízkých i vzdálených periferních umístěníchprostřednictvím globální sítě přípojných bodů.
 • VMware TelcoCloud Platform poskytujeřešení na blízké periferii největším poskytovatelům komunikačních služeb nasvětě, od jejich 4G/5G jádra až po rádiovou přístupovou síť (RAN). Tím,že VMware pomáhá poskytovatelům služeb modernizovat podkladové sítě,umožňuje jim poskytovat spotřebitelům a firemním zákazníkům periferní služby napřekryvné vrstvě.

Bezpečnost

Tradiční část konference sevěnovala také bezpečnosti. Tady VMware představil novinky, které pomáhajízajistit konzistentní bezpečnost veškerých koncových bodů, virtuálních strojů akontejnerů díky komplexní architektuře založené na principu nulové důvěry. K nimkupříkladu patří:

 • Bezpečný přístup k pracovním zátěžím v cloudech a datových centrech na principu nulové důvěry;
 • Elastické zabezpečení aplikací na okraji pro vyšší úroveň a flexibilitu bezpečnosti mezi cloudy;
 • Řešení VMware Cloud Disaster Recovery a VMware Carbon Black Cloud na ochranu proti vyděračskému softwaru a zotavení po útoku;
 • CloudHealth Secure State pro lepší přehled a zabezpečení v různých veřejných cloudech;
 • Zabezpečení API a Kubernetes Security Posture Management pro lepší ochranu moderních aplikací;
 • VMware SASE a VMware Workspace ONE pro bezpečnější práci na dálku.

Byl pro vás článek přínosný?