Hlavní navigace

Vytvářejte makra v Excelu pro efektivnější práci s tabulkami - 4.díl

6. 2. 2019

Sdílet

 Autor: © lucadp - Fotolia.com
Prostřednictvím maker můžete opakovaně prováděný sled operací v listu Excelu sloučit do jedné bleskově provedené transakce.

Předcházející díl

 

Makra v Excelu nejsou ničím jiným než miniaturními programy, které realizují rutinně prováděné opakované operace – tím vám ušetří jedna spoustu času, jednak spoustu psaní na klávesnici či pohybů myši. Jeden příklad za všechny – Excel dokáže zpracovat (spočítat) rozsáhlý list Excelu za pouhou desetinu sekundy! Jsou to tedy právě ručně prováděné operace, které jej (a vás) zdržují. A tady přicházejí na řadu makra, která dokážou všechny tyto jednotlivě a ručně prováděné operace sloučit do jedné okamžik trvající transakce.

Příprava: List Master – zadání statických dat

4. V dalším kroku zadejte do sloupce A neměnná data. To jsou ta data, která se ve vašem listu prakticky nikdy nebudou měnit. Používá-li vaše firma pro jednotlivé zboží nějaká čísla či identifikační kódy, které jsou jedinečné, protože každý výrobek má pouze jeden kód, pak je zadejte do sloupce A počínaje řádkem 4 (řádek 4 nevynechávejte). Další pole, jejichž obsah se nebude měnit, pak mohou obsahovat například popis zboží, jeho cenu, výše DPH v procentech atd.

Ve sloupci A nevynechávejte žádné řádky. Každý řádek musí obsahovat data jedinečná pro dané pole – pokud se nejedná o kód zboží, pak tam musí být nějaký jiný identifikátor. Tento postup má následující dva důvody:

  • Sloupec A je hlavním sloupcem pro navigaci. Makro se při své činnosti po listu pohybuje a orientuje na základě výchozího umístění (buňky A1) a podle sloupce A. Pokud toto pravidlo ignorujete, makro fungovat nebude, protože prázdné řádky naruší činnost kláves pro směrování pohybu.
  • Pokud budete později chtít vytvořit vícenásobné nebo relační tabulky za účelem jejich použití v kontingenčních tabulkách, pak musíte pro připojení závislých tabulek mít k dispozici nějaké jedinečné (klíčové) pole.

Nejprve vytvořte list Master

5. Název zboží (Product Description) se nachází ve sloupci B, Množství prodaného zboží (Quantity Sold) ve sloupci C, Cena zboží (Product Price) ve sloupci D, Další náklady (Extended Cost) ve sloupci E, Slevy (Discount) ve sloupci F, Daň (Sales Tax) ve sloupci G a Součet (Totals) ve sloupci H. Součty jednotlivých sloupců jsme se rozhodli umístit do řádku 2, vzpomínáte? Nyní nastavte šířku sloupce na základě délky obsahu buňky a u všech řádků nastavte jejich výšku na hodnotu 20. Dále nastavte svislé zarovnání na střed, vodorovné zarovnání si nastavte podle sebe (máte na výběr mezi zarovnáním vlevo, vpravo nebona střed) a nakonec si podle svých představ  naformátujte celý list.

top_it_employers

 

Pokračování

Byl pro vás článek přínosný?