Hlavní navigace

Vytvářejte, upravujte a formátujte obrázky v Excelu - 4.díl

18. 9. 2019

Sdílet

 Autor: PCWorld.com
Víte, že tabulkový procesor, jakým je například Microsoft Excel, se může svým způsobem chovat i jako program pro úpravu obrázků?

Předcházející díl

 

Jak se do Excelu vkládají geometrické obrazce? A jak se upravují? Možná nevíte, že v Excelu je k dispozici okolo dvou stovek geometrických obrazců, u nichž můžete měnit velikost a upravovat je tak, abyste je dostali do podoby, jakou potřebujete. K tomu přidejte více než stovku speciálních efektů, které můžete na tyto obrazce použít. Další obrazce pak máte k dispozici v podobě ikonek, obrázků či 3D modelů – u všech pak můžete měnit velikost, různě s nimi manipulovat a měnit jejich vzhled.

Vlastní formátování či návrh ilustrací

1. V Excelu se pro vlastní návrh atributů obrázků označuje pojmem formátování. Když vyberete obrázek, zobrazí se v hlavní nabídce záložka Formát, v níž se následně nachází všechny možnosti formátování a funkce dostupné pro konkrétní obrázek.

2. V Excelu se pod pojmem formátování skrývá nastavení barvy, uměleckých efektů, průhlednosti, stylů, ohraničení, dále sedm efektů pro obrázky (přičemž pro každý efekt je dále k dispozici spousta vlastních nebo přednastavených funkcí) a rozvržení obrázku.

3. U obrázku rovněž můžete provádět úpravu barev a máte možnost odstranit pozadí – to se týká obrázků, které obsahují více než „plovoucí“ objekt.

4. Jak již bylo zmíněno výše, obrázky je možné převracet, otáčet, měnit měřítko, deformovat, seskupovat, zarovnávat, ořezávat či posílat do popředí na do pozadí.

Vlastní formátování ilustrací

5. Záložka Formát obsahuje tři různé sady nástrojů: Nástroje kreslení, Nástroje obrázku a Nástroje grafického objektu. Tyto podřízené záložky (označují se tak i přesto, že se nachází nad záložkou Formát), se zobrazují v závislosti na vybraném objektu – obrazci, obrázku nebo grafickém objektu.

6. Vložte si sami do Excelu nějaké obrázky a zkuste si s nimi, resp. s možnostmi formátování pohrát tak, dlouho, dokud se důkladně neseznámíte s jejich možnostmi.

ICTrocenka

Nástroje kreslení, obrázku a grafického objektu,

 

Byl pro vás článek přínosný?