Hlavní navigace

Vytvořte v Excelu upozornění a odešlete ho pomocí makra - 6.díl

30. 9. 2019

Sdílet

 Autor: © olly - Fotolia.com
Microsoft Excel sice tuto funkci neumí, nicméně je možné ji doprogramovat pomocí makra.

Předcházející díl

 

Myslíte, že Excel dokáže odesílat varování? Ano, dokáže, ale pouze omezeně. Excel nedokáže automaticky poslat varování e-mailem, proto si musíte k tomuto účelu vytvořit v editoru jazyka Visual Basic makro, tuto operaci zvládne. Navíc takové připomínání funguje pouze tehdy, pokud je Excel spuštěný. 

Odeslání listu Excelu se zprávou

Následující pokyny jsou součástí výše zmiňovaného makra, nicméně pokud budete v programu Outlook, činnost makra se pozastaví.

22. Klepněte na záložku Zobrazení.

23. Klepněte na tlačítko E-mail.

S Excel zobrazí okno programu Microsoft Outlook s oknem pro napsání nového emailu.

24. Kurzor myši se bude nacházet v poli Komu: – do tohoto pole zadejte e-mailovou adresu příjemce.

25. Do pole Kopie: zadejte e-mailové adresy dalších příjemců – všech těch, kdo mají také obdržet kopii e-mailu.

Povšimněte si skutečnosti, že list Alerts je již v emailu vložen jako příloha a že v poli Předmět: se nachází název listu v příloze, tj. Alerts.xlsx.

26. Umístěte kurzor myši do těla e-mailu a zadejte následující text:

Electric Bill: $2500.00 due March 3

Poznámka: Nezkoušejte kopírování oblasti buněk A1:C1 s cílem, abyste je vložili do Outlooku. To jednoduše nefunguje. Jakmile začnete pracovat v okně Outlooku, činnost makra se pozastaví. Všechno, co budete dělat v okně Outlooku, je třeba pokaždé psát znovu a znovu. Navíc se nebudete moci vrátit do okna Excelu dříve, než e-mail odešlete nebo jej zrušíte.

27. Stiskněte tlačítko Poslat.

Okno programu Outlook se zavře a vrátí vás i kurzor myši zpět do Excelu.

28. Klepněte na záložku Vývojář > Zastavit záznam.

Záznam makra a odeslání listu

Otestování makra

1. Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+ Shift – M. (Stiskněte klávesu Ctrla držte ji, k ní následně stiskněte a držte klávesu Shift a k těmto dvěma stisknutým klávesám ještě stiskněte klávesu M a nakonec všechny klávesy současně pusťte).

2. Makro chvíli poběží a poté otevře okno programu Outlook, abyste do něj mohli zadat údaje potřebné pro odeslání e-mailu.

soutez_casestudy

3. Po stisku tlačítka Poslat se ocitnete zpět v okně s listem Excelu.

List Excelu uložte jako sešit Excelu s podporou maker, například jako soubor Alerts.xlsm a poté program Excel ukončete.

Byl pro vás článek přínosný?