Hlavní navigace

Využití mobilních zařízení ve firmách

26. 4. 2012

Sdílet

Se vzrůstajícím trendem používání mobilních zařízení ve firmách úzce souvisí i zvyšující se požadavky na připojení těchto mobilních zařízení do firemní infrastruktury.

V současné době mají firmy zkušenosti zejména se správou desktopových stanic. Do budoucna však bude nutné řešit i správu mobilních zařízení. S těmito mobilními zařízeními je zároveň spjat operační systém, pod kterým tato zařízení pracují.

Na základě dotazníkového šetření mezi IT manažery na konferenci TOP IQ: CIO, která se bude v říjnu konat i v Praze, bylo zjištěno, že 74 % z dotázaných respondentů umožňuje přístup do firemní infrastruktury z mobilních zařízení.

Dalších 7 % respondentů plánuje do budoucna tento přístup umožnit, oproti tomu 19 % respondentů tento přístup umožnit nehodlá. Jako nejvíce používaný operační systém pro mobilní zařízení ve firmách byl uveden Android. Uvedlo jej 45 % z dotázaných respondentů.

18 % respondentů používá operační systém Apple iOS, 16 % respondentů uvedlo jako nejvíce používaný operační systém Windows Phone7. 21 % respondentů používá jiné operační systémy (BlackBerry OS, Symbian, aj.) nežli výše uvedené.

Rovněž bylo zjištěno, že při práci využívá tablet 5 % z dotázaných respondentů často, 25 % respondentů jej využívá občas a 70 % nikdy. Výsledky uvedeného dotazníku jasně potvrzují rostoucí trend v této oblasti.

Do budoucna se dá tedy očekávat, že tyto zařízení nahradí do značné míry klasické počítače. Tato prognóza plyne zejména z faktu, že využívání mobilních zařízení v podnikové sféře zvyšuje produktivitu, zlepšuje komunikaci mezi zaměstnanci a jejich mobilitu. Tyto pozitivní účinky jsou potvrzeny zahraničními firmami, které mobilní technologie využívají již nějakou dobu.

Na základě pozitivních zkušeností se tato investice jeví jako velmi přínosná, a to i přes vyšší počáteční náklady, které zahrnují jak implementaci mobilních zařízení do podnikové infrastruktury, tak i školení jednotlivých pracovníků.

 

Příklady, k čemu lze mobily ve firmě využít

Vestavěné fotoaparáty lze využít ke zdokumentování např. pojistné události, k nabídce produktů v obchodě nebo při potřebě rychlé porady např. s kolegou. Výhoda spočívá především v rychlosti, pohodlnosti a ve větší přesnosti poskytnutých informací, než kdyby se tyto informace sdělovaly verbálně.

Fotoaparát a příslušná aplikace značně usnadní i provádění inventury majetku nebo skladových zásob, a to zejména v případě, jsou-li inventarizované položky vybaveny čárovými kódy.

soutez_casestudy

Další přínos spočívá v možnosti rychle prezentovat ukázky své práce. Podle druhu práce ve firmě může být užitečný i přístup k online dokumentům, ke statistikám webu či k elektronickému systému firmy.

Velkou výhodou mobilních zařízení je rovněž jejich využití na delších pracovních cestách.

Byl pro vás článek přínosný?