Hlavní navigace

Zaměstnanci stále častěji vydávají výstup AI za svou práci

30. 11. 2023

Sdílet

 Autor: Fotolia @ willyam
Dvě třetiny pracovníků přiznává, že práci generativní umělé inteligence vydává za svou vlastní. Vede k tomu mj. i absence firemních jednoznačných zásad týkajících se používání generativní umělé inteligence.

Podle expertů je nezbytné, aby podniky jasně definovaly zásady, které zaměstnancům zabrání používat neautorizované nástroje. To je klíčový výsledek nedávného průzkumu společnosti Salesforce, kterého se zúčastnilo přibližně 14 tisíc pracovníků ve 14 zemích.

Zatajujete před šéfy, že vám v práci pomáhá umělá inteligence?

Průzkum ukázal, že tři z deseti zaměstnanců už v práci generativní umělou inteligenci používá a více než polovina z nich ji dokonce využívá bez jakéhokoli souhlasu nebo povolení zaměstnavatele. 

Zajímavostí je, že další třetina dotázaných uvedla, že plánuje začít generativní AI už brzy používat. 

Tří čtvrtiny respondentů ale zároveň uvedlo, že se domnívají, že generativní AI s sebou nese bezpečnostní hrozby a také rizika spojená s tím, že přináší nepřesné výsledky spolu s porušováním práv duševního vlastnictví.

Podle průzkumu Salesforce je používání neautorizovaných a zakázaných nástrojů generativní AI nejvyšší v Indii, kde je 64 % dotázaných zaměstnanců napříč odvětvími používá ke svému kariérnímu postupu. Naopak nejnižší je v Nizozemsku, kde je používalo „pouze“ 43 % dotázaných zaměstnanců.

Nedostatek jasně definovaných zásad používání činí podniky zranitelnými vůči těmto rizikům a brání jim ve využití obrovského potenciálu generativní AI. Osm z deseti podniků nemá jasně definované zásady používání generativní AI, více než čtvrtina nemá o definici pravidel dokonce vůbec žádné ponětí.

Významnou mezerou je také nedostatek školení. Téměř 70 % pracovníků neabsolvovalo ani neabsolvovalo žádné školení o bezpečném a etickém používání generativní AI v práci.

Hlavním důvodem rostoucího využívání generativní AI je zjištění, že výrazně pomáhá zvyšovat produktivitu zaměstnanců.

DT24

Uživatelé si to už plně uvědomují – sedm z deseti dotázaných pracovníků, kteří AI využívají, tvrdí, že díky ní jsou v práci podstatně produktivnější.

Navíc téměř polovina respondentů uvedlo, že rozvoj odborných znalostí v oblasti generativní AI jim pomůže zvýšit spokojenost s prací, učiní je na pracovišti žádanějšími a dokonce může zlepšit jejich výdělky.

 

Computerworld si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným měsíčníkem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computerworldu je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Byl pro vás článek přínosný?