Hlavní navigace

Zastaralé technologie a nedostatek dovedností brzdí digitální transformaci a modernizaci IT

2. 6. 2020

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Studie Veeam 2020 Data Protection Trends Report naznačuje, že podniky po celém světě pracují na digitální transformaci, ale potýkají se se zastaralými řešeními na ochranu a správu jejich dat.

Více než sedm bilionů dolarů nainvestují firmy do digitální transformace mezi lety 2020 a 2023. Nicméně podle nejnovějších dat zveřejněných společností Veeam Software téměř polovina organizací po celém světě zaostává na své cestě za digitální transformací kvůli nespolehlivým a zastaralým technologiím, přičemž 44 % z nich uvádí jako další překážku v úspěchu nedostatek IT schopností nebo odborných znalostí.

Navíc, téměř každá společnost připouští, že očekává výpadky, přičemž desetina jejich serverů měla každý rok neočekávaný výpadek. Tyto problémy trvají hodiny a stojí tisíce dolarů, což vede k urgentní potřebě modernizace ochrany dat a zaměření se na zajištění nepřetržitého provozu, který umožní digitální transformaci.

V rámci studie Veeam 2020 Data Protection Trends Report bylo dotazováno více než 1 500 podniků po celém světě s cílem pochopit jejich současný přístup k ochraně a správě dat a to, jak očekávají, že budou připraveni čelit výzvám v IT, včetně reakce na změny poptávky a přerušení služeb, stejně jako ambicióznějším cílům v modernizaci IT a digitální transformaci.

Respondenti uvádějí, že se data poskytovaná prostřednictvím IT stala srdcem a duší většiny organizací, takže by nemělo být překvapením, jak důležitá se pro IT týmy stala „ochrana dat“, včetně toho, že nejde jen o zálohování a obnovu dat, ale také o rozšiřování podnikatelských schopností. Mnoho organizací (40 %) nicméně stále spoléhá na zastaralé systémy na ochranu dat, aniž by si plně uvědomovaly negativní dopad, který to může na jejich podnikání mít.

Naprostá většina (95 %) organizací trpí nečekanými výpadky a v průměru takový výpadek trvá téměř dvě hodiny (117 minut).

Zasazeno do kontextu, organizace považují 51 % svých dat za „vysoce prioritní“ oproti „normálním“. Náklady na hodinovou odstávku vysoce prioritní aplikace jsou průměrně 67 651 dolarů, zatímco u normální aplikace jde o 61 642 dolarů. S takovou rovnováhou mezi vysoce prioritními a normálními daty v jejich podílech a nákladech na výpadky je jasné, že záleží na všech datech a že v rámci dnešních prostředí jsou jakékoli výpadky nepřípustné.

Další zjištění studie Veeam 2020 Data Protection Trends Report:

  • Největším problémem, který na organizace v globálním měřítku dopadne během následujících 12 měsíců, jsou kybernetické hrozby (32 %). Největším problémem, který během následujících 12 měsíců dopadne na východoevropské organizace je však ekonomická nejistota (29 %). Jako další klíčové problémy následujících 12 měsíců jsou v regionu uváděny také zavádění regulací (26 %) a nedostatečné schopnosti pro implementaci technologií (26 %).
  • Jako nejzásadnější současný problém s ochranou dat uvádí východoevropské organizace nedostatečný rozpočet na nové iniciativy (30 %), přičemž globální průměr činí 40 %. Dále zmiňují nedostatek personálu pro práci na nových iniciativách (27 %), přičemž globální průměr vykazuje 42 %. Navíc lokální organizace zmiňují i nedostatečný přehled o provozním výkonu (18 %) oproti globálnímu zjištění ve výši 40 %.
  • Více než polovina (51 %) globálních respondentů věří, že digitální transformace může jejich organizaci pomoci transformovat služby poskytované zákazníkům. Téměř polovina pak uvádí, že může transformovat obchodní operace (48 %) a přinést úsporu nákladů (47 %).
  • Téměř čtvrtina (23 %) globálních organizací popisuje svoje procesy směřující k dosažení iniciativ a cílů digitální transformace jako vyspělé nebo plně implementované.
  • Skoro třetina (30 %) globálních organizací se aktuálně nachází v raných fázích implementace nebo plánování digitální transformace.
  • Téměř čtvrtina (23 %) dat globálních organizací je replikována a připravena na zajištění nepřetržitého provozu či obnovy po havárii prostřednictvím poskytovatele cloudu. Více než pětina (21 %) dat v rámci všech organizací není replikována nebo připravena na zajištění nepřetržitého provozu nebo obnovy po havárii.
  • Více než čtvrtina (27 %) dat globálních organizací je zálohována v cloudu prostřednictvím poskytovatelů služeb typu Backup as a Service (BaaS); 14 % dat organizací po celém světě není nijak zálohována. Obě tato zjištění odpovídají datům zjištěným i u východoevropských organizací.
  • Více než dvě z pěti (41 %) východoevropských organizací plánují během následujících dvou let využít zálohování do cloudu řízené poskytovatelem BaaS. To je méně oproti globálnímu průměru, který činí 43 %.

Studie se týkala také východoevropských i českých podniků. Z výsledků vyplývá, že například téměř tři čtvrtiny (74 %) východoevropských a ruských podniků využívají pouze možnosti zálohování vestavěné v Microsoft Office 365. Oproti tomu 22 % firem používá k zálohování dat z Microsoft Office 365 řešení třetí strany.

„U českých podniků vidíme stále větší zájem o sofistikovanější řešení třetích stran a větší důraz na bezpečnost, kdy vestavěné zálohovací nástroje již nepovažují za dostatečné. Dokazuje to i raketový nárůst poptávky po našem řešení Veeam Backup for Microsoft Office 365, a to jak ze strany malých firem s licencemi v řádu jednotek podle potřeby, tak od velkých organizací s tisíci uživateli,“ říká regionální ředitel pro střední a východní Evropu Veeam Software Martin Štětka.

soutez_casestudy

Více než polovina podniků z východoevropského regionu, kam spadá i Česká republika, uznává „mezeru v ochraně“, tedy rozdíl mezi tím, jak často jsou zálohována data a kolik dat si mohou dovolit ztratit vinou výpadku. Těchto 53 % je to významně méně oproti globálnímu průměru, který činí 69 %.

„Tato zjištění mohou vyvolávat pocit, že místní firmy jsou na tom v otázce ochrany dat lépe než ty globální. Měli bychom si ale dát pozor na správnou interpretaci těchto dat. Naše zkušenosti potvrzují, že lokální firmy kladou velký důraz na bezpečnost, tím spíš v kontextu stále rostoucího počtu útoků na veřejné instituce jako jsou nemocnice. I tak se ale v praxi stále setkáváme s firmami, které i kritické systémy zálohují pouze jednou denně. Z průzkumu také vychází, že lokální firmy se více obávají ekonomické nejistoty nebo zavádění regulací než ztráty dat,“ upřesňuje Štětka.

Byl pro vás článek přínosný?