Hlavní navigace

ERP systém Arbes Feis nabízí přímé propojení s datovými schránkami či lepší podporu pro XML

8. 6. 2011

Sdílet

Novinky řešení Feis se zaměřují především na usnadnění práce se systémem. Nově je začleněna evidence kalendáře, která zdokonaluje práci s nepracovními dny, umožňuje nastavení časového omezení přístupu uživatelů k systému, dokáže upozorňovat na významné události a poskytuje hodně žádanou ochranu proti překlepům v datech. Výhodou je i rozšířená podpora aktualizace kurzovních lístků, které je díky ní možné načítat z internetových zdrojů zcela bez zásahu uživatele.

Mezi další vylepšení patří podpora pro doručování souborů ze systému Feis přímo do datových schránek, což lze využít při komunikaci jak s obchodními partnery (např. pro posílání elektronických faktur nebo upomínek), tak s orgány veřejné správy (zejména při podávání přiznání a hlášení správcům daní).

Podpora komunikace se státní správou byla dále rozšířena v oblasti práce s XML soubory, které je nově možné ukládat automatizovaně. V případě výstupů pro Centrální systém účetních informací státu je celé sestavení výkazů možné provádět v rámci jedné operace.

Novinky se týkají i bezpečnostní politiky, kterou je nyní možné nastavovat odlišně pro různé typy uživatelů. Lze tedy nastavit například přísnější pravidla pro uživatele s širokým rozsahem oprávnění (administrátory) nebo jiná pravidla naopak vypnout pro operátory používané k provádění automatických importů.

Samozřejmostí je také zahrnutí aktuálních legislativních úprav do nové verze ERP systému. Týká se to zejména obsáhlé novely zákona o DPH účinné od 1. dubna.

Funkčnost Feis byla v této souvislosti rozšířena v oblastech uplatňování nároku na odpočet daně (posunutí možnosti uplatnění nároku na odpočet do období přijetí daňového dokladu u tuzemských zdanitelných plnění) a zdaňování zálohových plateb za intrakomunitární poskytování služeb (povinnost přiznat daň k poslednímu dni měsíce, ve kterém byla úplata poskytnuta).

K dispozici je také nově zákonem předepsaná evidence plnění v režimu přenesení daňové povinnosti včetně výpisu z této evidence ve stanoveném formátu. Další novinkou systému je možnost zadávat poznámky k jednotlivým typům zdanitelných plnění, a zajistit tak jejich přítomnost na každém relevantním daňovém dokladu.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?