Hlavní navigace

ERP systém Arbes Feis nabízí přímé propojení s datovými schránkami či lepší podporu pro XML

Sdílet

Pavel Louda 8. 6. 2011

Novinky řešení Feis se zaměřují především na usnadnění práce se systémem. Nově je začleněna evidence kalendáře, která zdokonaluje práci s nepracovními dny, umožňuje nastavení časového omezení přístupu uživatelů k systému, dokáže upozorňovat na významné události a poskytuje hodně žádanou ochranu proti překlepům v datech. Výhodou je i rozšířená podpora aktualizace kurzovních lístků, které je díky ní možné načítat z internetových zdrojů zcela bez zásahu uživatele.

Mezi další vylepšení patří podpora pro doručování souborů ze systému Feis přímo do datových schránek, což lze využít při komunikaci jak s obchodními partnery (např. pro posílání elektronických faktur nebo upomínek), tak s orgány veřejné správy (zejména při podávání přiznání a hlášení správcům daní).

Podpora komunikace se státní správou byla dále rozšířena v oblasti práce s XML soubory, které je nově možné ukládat automatizovaně. V případě výstupů pro Centrální systém účetních informací státu je celé sestavení výkazů možné provádět v rámci jedné operace.

Novinky se týkají i bezpečnostní politiky, kterou je nyní možné nastavovat odlišně pro různé typy uživatelů. Lze tedy nastavit například přísnější pravidla pro uživatele s širokým rozsahem oprávnění (administrátory) nebo jiná pravidla naopak vypnout pro operátory používané k provádění automatických importů.

Samozřejmostí je také zahrnutí aktuálních legislativních úprav do nové verze ERP systému. Týká se to zejména obsáhlé novely zákona o DPH účinné od 1. dubna.

Funkčnost Feis byla v této souvislosti rozšířena v oblastech uplatňování nároku na odpočet daně (posunutí možnosti uplatnění nároku na odpočet do období přijetí daňového dokladu u tuzemských zdanitelných plnění) a zdaňování zálohových plateb za intrakomunitární poskytování služeb (povinnost přiznat daň k poslednímu dni měsíce, ve kterém byla úplata poskytnuta).

K dispozici je také nově zákonem předepsaná evidence plnění v režimu přenesení daňové povinnosti včetně výpisu z této evidence ve stanoveném formátu. Další novinkou systému je možnost zadávat poznámky k jednotlivým typům zdanitelných plnění, a zajistit tak jejich přítomnost na každém relevantním daňovém dokladu.

Našli jste v článku chybu?