Hlavní navigace

Intel: Inovace a technologie vyřeší globální problémy

3. 3. 2009

Sdílet

 Intel nabádá k inovacím


„Jednotlivé národy mohou dosáhnout konkurenceschopnosti prostřednictvím tří oblastí,“ prohlásit Barrett ve své úvodní řeči při příležitosti zahájení největšího technologického veletrhu na světě. „Investicemi do dobrého vzdělání získáme chytré lidi. Investicemi do výzkumu a vývoje získáme chytré nápady. A také vytvoření vhodného prostředí, ve kterém chytří lidé mohou rozvíjet chytré nápady. Tyto kroky podpoří ekonomický růst, vytvoří nová pracovní místa a přinesou nové příležitosti včetně spolupráce soukromých společností, státních organizací a akademických institucí.“

ScientistsBarrettovy závěry vyplývají z jeho zkušeností „technologického velvyslance“ a předsedy instituce Organizace spojených národů (United Nations Global Alliance for ICT and Development). Země, které moudře investují do technologií, jsou lépe připraveny. Zato zemím ignorujícím nebo odkládajícím tyto investice hrozí riziko ztráty konkurenceschopnosti.

„Dlouhodobé vize jsou v současné světové hospodářské situaci důležitější než kdy dříve,“ uvedl Barrett. „Již dnes můžeme položit základy budoucího růstu. Mnoho národů a společností se snaží najít cestu z recese pouze pomocí úspor. Mnohem vhodnější je však jít cestou cílených investic, které zemi z krize vytáhnou.“

Investice do informačních a komunikačních technologií zajistí ekonomickou prosperitu a umožní celosvětovou digitální revoluci. Barrett označil inovace a technologie za „páteř moderní ekonomiky“. Domnívá se, že investice do nových nápadů a objevů nejenže stimulují vytváření pracovních míst, ale také zvyšují produktivitu, vedou k novým formám využití energií, zlepšují zdravotní péči a úroveň léčiv a přinášejí spotřebitelům více výhod při nižších nákladech.

Zdůraznil také potřebu investic do vzdělávání coby základu silného hospodářství. Mělo by to platit zejména pro rozvinuté země, v nichž dochází k posunu od prosté výroby ke znalostní ekonomice. Řekl také, že rozvojové země mohou využít těchto základů a rozšířit používání počítačů, internetu a dalších technologií ve školních učebnách, aby byli mladí lidé lépe připraveni na konkurenci na pracovním trhu 21. století.

Podle Barretta jsou investice do vzdělávání obzvláště důležité. Více než 75 milionů dětí mladšího školního věku v rozvojových zemích nemá možnost školní docházky a potřebují pomoci se získáním vzdělání.

Craig Barrett také uvedl, že Intel Teach je jedním z nejúspěšnějších vzdělávacích programů společnosti Intel. Jeho cílem je rozšířit možnosti výuky v učebnách prostřednictvím školení učitelů s cílem pomoci integrovat technologie do studijních plánů. V Evropě do této chvíle úspěšně prošlo programem Intel Teach již více než milion učitelů. Například v Německu byla v tomto programu proškolena celá polovina všech učitelů, neboť je nabízen ve všech německých spolkových zemích, a 89 procent učitelů uvádí, že díky tomuto programu dokážou lépe využít nové technologie ve třídách. Program je učitelům dostupný také v České republice.

„Nic se nemůže vyrovnat investicím do lidí a jejich nápadů,“ sdělil Barrett návštěvníkům veletrhu CeBIT. Dodal ještě, že partnerství státních a soukromých organizací jsou nezbytně nutná při hledání řešení a potlačování globálních problémů.

Letošní ročník veletrhu CeBIT je již 23. v jeho historii. CeBIT je světově největší konference prezentující řešení ze světa IT a telekomunikací. Tato šestidenní akce by měla podle očekávání přitáhnout vystavovatele z více než 75 zemí a téměř půl milionu návštěvníků z celého světa.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?