Hlavní navigace

Jaká byla návštěvnost českého internetu v první polovině roku 2009?

4. 8. 2009

Sdílet

Jaká byla návštěvnost českého internetu v první polovině roku 2009?

 

S dalším uzavřeným obdobím roku 2009 agentura Mediaresearch připravila souhrnný pohled na vývoj nejsledovanějších ukazatelů návštěvnosti internetu v ČR. Pro zajímavost uvádíme také historický vývoj statistik v prvním pololetí za roky 2007 – 2009.

Červen 2009 zaznamenal v počtech reálných uživatelů (RU) na měřených serverech každoroční sezónní pokles, jenž díky letním měsícům a začínajícím dovoleným znamenal propad tohoto ukazatele až na hodnotu 4,9 milionu RU. Vývoj návštěvnosti, co do počtu uživatelů, z velké části kopíroval vývoj prvního pololetí roku 2008. V absolutních číslech však počet uživatelů narostl vůči 1. pololetí 2008 v průměru přibližně o 400 tis. Při pohledu zpět na rok 2007 můžeme v jeho prvním pololetí pozorovat rovnoměrnější nárůst počtu uživatelů a také podstatně méně se projevující sezónní výkyvy než v následujících dvou letech.


Samotný projekt také zaznamenává pokračující růst. V červnu 2007 bylo v rámci NetMonitoru měřeno 221 serverů, v červnu 2009 již počet zapojených serverů čítal 467.

Graf

Do statistik ostatních ukazatelů se mimo pravidelné sezónní výkyvy významněji promítá také vliv počasí v jednotlivých měsících. Celkově hodnoty ukazatelů návštěvnosti (mimo počet RU) zaznamenaly v roce 2009 doposud kolísavý vývoj podobný spíše prvnímu pololetí 2007.


U ukazatele počtu návštěv následuje po únorovém poklesu způsobeném menším počtem dní v měsíci opět nárůst. Březen se ve statistikách vyznačuje pravidelnými nárůsty, v roce 2009 dosáhl počet návštěv v březnu maxima prvního pololetí (téměř 914 milionů). Po dubnovém poklesu pak postupně počty návštěv rostly až do června, kdy dosáhly 861 milionů. Naopak v předchozích letech můžeme pozorovat v červnu spíše pokračující pokles.

Počet zobrazených stránek (PV) je s návštěvami poměrně úzce spjatý, proto má i podobný vývoj. Po březnovém nárůstu dosahujícím téměř 8 miliard zobrazených stránek se tento ukazatel v dubnu propadl na pololetní minimum 6,6 miliard PV, které postupně do června vyrovnal a ustálil se na cca 7 miliardách zobrazení.

Stejně jako u ostatních ukazatelů návštěvnosti, je i u průměrně stráveného času na internetu (ATS) v grafu znatelný pravidelný meziroční nárůst. Po dosažení březnového maxima, kdy uživatelé v průměru prosurfovali na internetu 32 hodin  a 20 minut, však následoval v dubnu prudký propad v průměru téměř o 6 hodin. V následujících měsících se již průměrně strávený čas na internetu prodlužoval a v červnu 2009 čeští internetoví uživatelé prosurfovali 29 hodin a 27 minut.

Graf

V následujících měsících můžeme teprve očekávat další poklesy statistik návštěvnosti způsobené letními prázdninami. V období letních měsíců tráví lidé podstatně více času mimo domov a na dovolených, kde mají omezený přístup k internetu. Bude zajímavé pozorovat, zda stále se rozšiřující možnosti a dosah internetového připojení budou znamenat oproti předchozím rokům mírnější úbytky v číslech internetové návštěvnosti v ČR.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?