Hlavní navigace

Jsou budoucností cloudové komunikační systémy?

26. 3. 2012

Sdílet

Nejnovější studie State of Enterprise Communications 2012 společnosti Siemens Enterprise Communications zkoumala stav firemní komunikace v celosvětovém měřítku, včetně vlivů cloudových technologií a mobility zaměstnanců na komunikační infrastruktury, stejně jako úspory docílené zavedením systémů na bázi IP oproti tradičním pobočkovým ústřednám.

Zjistila mj., že komunikace čistě na bázi IP ušetří firmám 43 procent nákladů oproti tradičním pobočkovým ústřednám.

Zaměstnanci se také stávají stále mobilnějšími: většina firem má již pouze 20 procent koncových bodů komunikačního systému vyhrazených pro pevné telefony v centrále společnosti. Největší počet přípojek je podle závěrů studie vyhrazen telefonním linkám na pobočkách (39 procent) a mobilním telefonům (33 procent). Každý třetí operátor firemních kontaktních center navíc v současné době pracuje z domova.

Tato decentralizace, umožněná technologickým pokrokem v oblasti firemních komunikací, vede firmy k zavádění cloudových systémů. Zatímco pouhých 16 procent ze sledovaných firem již cloudové služby využívá, 45 procent respondentů uvedlo, že mají zavádění cloudu v plánu na letošní rok. V poměru téměř tři ku jedné pak respondenti upřednostňovali privátní cloudy před veřejnými. Plánovaný přesun do cloudu se podle studie nejčastěji týká aplikací pro spolupráci přes web, sjednocenou komunikaci a videokonference.

 

Tady jsou doporučení odborníků, jež vycházejí z nejnovějších poznatků:

  • Zaveďte firemní komunikaci na bázi IP. Zvolte nativní softwarovou architekturu na bázi SIP a platformu umožňující centrální nasazení a správu aplikací pro konference, spolupráci a messaging prostřednictvím hlasu, videa, textu a sociálních médií. Takovýto přístup nabízí jednotnou uživatelskou zkušenost, snižuje složitost systému i náklady na pořízení a provoz oproti ‘poslepovaným’ řešením či ‘nastavováním’ existujících infrastruktur.
  • Zavedením cloudových služeb snížíte složitost systému i potíže s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Cloudová řešení se osvědčují jako prostředek rychlého     a flexibilního přístupu k novým technologiím a možnostem, s nižší zátěží na IT infrastrukturu, řízení i investiční výdaje. Ačkoliv v současné době stále ještě převládají lokálně  instalovaná komunikační řešení, předpokládá se růst podílu tzv. hybridních systémů, ve kterých budou nové cloudové technologie doplňovat stávající komunikační infrastrukturu.
  • Zřízením  systému centrální IP telefonie snížíte náklady na provoz smíšené PBX /IP infrastruktury. Ačkoliv  kombinace starých a nových technologií může mít význam v přechodové fázi coby ochrana stávajících investic či při integraci různých struktur, lokální správa takovýchto systémů zbytečně zatěžuje IT personál a zvyšuje složitost celého systému.
  • Zavedením managed services služeb zmírníte problémy s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Managed služby a cloudové služby s transakčním účtováním (pay-as-you-go) představují způsob, jak se vypořádat s neustále se měnícími a zvyšujícími nároky na personální a kvalifikační předpoklady ICT oddělení ve vaší firmě. Pro řadu zákazníků je outsourcing správy a/nebo hosting firemního komunikačního systému cestou, jak ušetřit provozní náklady, snížit nároky na IT personál a školení zaměstnanců, a věnovat více času a zdrojů primárnímu předmětu jejich podnikání.
  • Vybírejte mobilní řešení s ohledem na jejich flexibilitu a funkcionalitu. Virtualizovaná a decentralizovaná firma se stává převládajícím organizačním modelem. Přesto však lze dosáhnout výrazných úspor a výhod prostřednictvím centralizovaného systému sjednocené komunikace provozovaného formou privátního či veřejného cloudu, případně na serveru datového centra – nehledě na výhody jednotného zajištění bezpečnosti a spolehlivosti služeb, i nástrojů pro konference a spolupráci. Závěry studie navíc vyzdvihují poptávku po plnohodnotných a flexibilních mobilních řešeních pro hlasové aplikace,  messaging, konference a spolupráci, která jsou ‘otevřená’ a lze je provozovat na všech rozšířených chytrých telefonech a tabletech.
Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?