Hlavní navigace

Letošní trh ovládnou levné smartphony, zřejmě skončí paušální internet

17. 1. 2012

Sdílet

Mezi další trendy v oblasti telekomunikací budou patřit  optimalizace a zpoplatnění výměny dat a také růst zájmu o dotyková zařízení. Naopak u novinek, ke kterým patří využívání energie z okolního elektromagnetického záření či 3D tisk, zatím k velkému rozmachu nedojde.
Tvrdí to studie, kterou uveřejnila společnost Deloitte pro oblast technologií, médií a telekomunikací v roce 2012.
„V letošním roce očekáváme rekordní prodeje smartphonů. Zejména levné přístroje, s přívlastkem chytré, dosáhnou na konci roku 20procentní podíl mezi uživateli. Stejně jako tomu bylo v případě chytrých telefonů, trh s tablety se bude v roce 2012 diverzifikovat co do velikosti, počítačového výkonu a operačního systému,“ uvedl Zdeněk Křížek, partner společnosti Deloitte, který je odpovědný za oblast ICT poradenství a rizik.


Hlavní trendy v oblasti technologií pro rok 2012
•    Spotřební technologie je žádána navzdory nepřízni ekonomiky
Poptávka po spotřební technologii bude v roce 2012 nadále růst: očekává se prodej rekordního množství chytrých telefonů a tabletů a k růstu objemu prodejů povede i vyšší poptávka po levných televizích a počítačích, zejména na nově vznikajících trzích.

•    Dva a více tabletů v domácnosti
Rychlý rozmach tabletů ani trochu nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít ke zpomalení jejich prodejů. Zdá se, že ze všech přístrojů, které si lidé pořizují ve více kusech, má právě tablet nejrychlejší penetraci na trhu. V roce 2012 bude prodáno přibližně pět milionů tabletů domácnostem, které již jeden vlastní, a dosažené výnosy budou činit až dvě miliardy dolarů. Pořízení více než jednoho auta, telefonu, rádia či televize do jedné domácnosti trvalo několik desetiletí, u počítačů a mobilních telefonů tato doba činila deset let, u tabletů se tato doba dokonce zkrátí na pouhé dva roky.

•    Velká data, tzv. „Big data“ se stávají velkým problémem
V roce 2009 činily celkové tržby z projektů zaměřených na „velká data“ pouze 100 milionů dolarů. V roce 2012 však 90 % společností umístěných v žebříčku Fortune 500 zahájí iniciativy v oblasti „velkých dat“, které povedou ke zvýšení tržeb na 1-1,5 miliardy dolarů.
„Rychlý rozmach těchto iniciativ by mohl mít za následek nedostatek kvalifikovaných odborníků se zaměřením na práci s daty,“ doplnil Křížek.

•    Hard disky na ústupu, flash disky na vzestupu  
Do konce roku 2012 budou flash disky (solid-state-drive) pro malá zařízení jako přehrávače MP3, chytré telefony a tablety tvořit 90 % trhu, ve srovnání s 20 % v roce 2006.
„Poskytovatele těchto disků podporuje i nárůst objemu skladovaných dat na virtuálních discích v prostředí internetu, tzv. cloud-storage. I trh v oblasti datových center by se mohl začít více orientovat na flash disky, které se nezahřívají, spotřebují méně energie, a jsou tak logickou alternativou tradičnějších hard disků,“ dodává Křížek.

•    Využívání energie z okolního elektromagnetického záření
Produkty využívající energii z elektromagnetického záření zůstanou kvůli značným technickým výzvám během roku 2012 stále úzce specializovaným trhem s mírným potenciálem růstu. Jedním z problémů je nedostatek energie z okolního elektromagnetického záření a dalším blokujícím faktorem je různorodost objemu hustoty energie ze zdroje radiofrekvence v závislosti na vzdálenosti a lokalitě uživatele. I když již dnes existuje využití takto získané energie pro napájení různých senzorů a čidel, přesto tento sektor zůstane v roce 2012 velmi specializovaným trhem s mírným potenciálem růstu.

•    Na 3D tisk si domácnosti ještě počkají
Možnost 3D tisku upoutala pozornost, nicméně žádné velké rozšíření v domácnostech očekávat nelze. Tržby v roce 2012 zřejmě nepřevýší hranici 200 milionů amerických dolarů.

Hlavní trendy v oblasti telekomunikací pro rok 2012
•    Počet prodaných levných smartphonů s cenou do 100 dolarů dosáhne půl miliardy
V letošním roce výrazně vzrostou prodeje levných chytrých telefonů v cenové kategorii do 100 dolarů. Počet těchto celosvětově prodaných zařízení dosáhne okolo 300 milionů a zaujme na trhu s mobilními přístroji přibližně 20% podíl. Celkový počet chytrých telefonů stoupne do konce roku 2012 na půl miliardy.

•    Technologie NFC se začne využívat nejen po mobilní platby
V oblasti technologií a telekomunikací se podle předpovědi budou velké oblibě rovněž těšit  technologie typu „near field communication – NFC“ sloužící k přenosu malého objemu dat mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost. Počet zařízení se zabudovanou NFC  technologií by měl do konce roku 2013 velmi rychle vzrůst na úroveň 300 milionů a ejich použití se postupně rozšíří i mimo tradiční oblast realizace bezdrátových plateb.
„Kromě medializované digitální peněženky vidíme využití v oblasti sázení, hraní her a dále také ve zdravotnictví,“ popisuje další možné využití těchto plateb Zdeněk Křížek.

•    Konektivita bez internetu neboli „bypass webu“
Internet se stal všudypřítomným prostředkem pro poskytování informací a dat mezi uživateli, ale zátěž na pevné i mobilní sítě nutí stále více lidí využívat k přenosu dat na krátkou vzdálenost bezdrátové spojení. Přibližně jedno procento veškeré bezdrátové výměny dat v roce 2012, tj. dvakrát více než v roce 2011, nebude probíhat přes internet, ale přímo mezi jednotlivými zařízeními. V letošním roce Deloitte odhaduje, že přenos veškerých dat mezi zařízeními, jejichž vzdálenost nepřesáhne 10 metrů, bude z více než 80 % zajišťován prostřednictvím bezdrátových technologií (bez připojení k internetu).

•    Konec neomezeného stahování dat po drátě
Rostoucí poptávka po mobilních datových službách již nějakou dobu vede k tomu, že řada mobilních operátorů ukončuje tarify s neomezenými datovými přenosy a v roce 2012 se podobný trend objeví také u internetových poskytovatelů. Stále rostoucí objemy přenášených dat nutí již nyní řadu poskytovatelů snižovat ve špičkách rychlosti připojení. Bez ohledu na princip zavedených omezení (snížení rychlosti, finanční postihy) je jasné, že doba „neomezených“ přenosů patrně končí a stovky milionů internetových uživatelů budou muset začít hlídat objemy přenesených dat v souvislosti se zavedením měsíčních limitů. Jednou z cest, jak přenášet stejné objemy dat a přitom nepřekročit nastavené limity se pro uživatele může stát tzv. „webový bypass“.

•    Mobilních aplikací je celá řada, uživatelé jich ale stahují málo   
V prosinci 2011 prudce stoupl počet dostupných aplikací na jeden milion a do konce roku 2012 se tento počet zdvojnásobí. Přesto procento aplikací, za něž uživatelé platí, zůstává malé. Pouze jedna pětina z celkového počtu aplikací bude stažena více než jedním tisícem uživatelů a pouze nepatrná část nepropagovaných aplikací bude kdy úspěšná. Jak se zvyšuje různorodost chytrých telefonů a tabletů, rostou i požadavky na vývojáře.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?