Hlavní navigace

Mobilní datové služby na vzestupu

14. 5. 2009

Sdílet

Mobilní datové služby na vzestupu

 

Ačkoliv využívání mobilních datových služeb v České republice zatím není právě běžnou záležitostí, potenciál na rozšíření zde jistě existuje. Jak výzkum ukázal, používání datových služeb v mobilu deklaruje necelá třetina respondentů a v blízké době je dle odpovědí plánuje začít využívat přibližně další desetina lidí. Toto rozhodnutí mohou ještě více podpořit novinky plánované pro uvedení na trh pro rok 2009, ať již jde o samotná mobilní zařízení, softwarové změny, nové služby či obsah.

Zájem respondentů starších věkových skupin je menší, což může být do značné míry spojeno s úrovní jejich informovanosti a zájmem v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Z hlediska genderových rozdílu můžeme pozorovat využívaní mobilních datových služeb spíše muži než ženami.

Nadpoloviční většina respondentů (56 %) mobilní datové služby zatím nevyužívá, ani se využívat nechystá. Přibližně dvěma procentům dotazovaných chybí informace, co se pod tímto termínem skrývá a co jim může nabídnout.

Významným impulsem, který v zásadě pomohl celému trhu mobilních datových služeb v ČR, byl příchod iPhone 3G a aktivita Vodafonu ve spolupráci se Seznam.cz na konci roku 2008. Tyto společnosti přišly s mobilními verzemi služeb nejrozšířenějšího českého portálu s názvem Seznam na mobil. Svoje mobilní weby již několik měsíců nabízí také vydavatelství IDG.

Které mobilní služby dnes využíváme nejčastěji?

Mezi respondenty, kteří využívají datové služby ve svých mobilních telefonech, je nejrozšířenější využívání mobilního internetu. Polovina lidí využívajících datové služby si v mobilu alespoň jednou týdně prohlíží video či animace a podobně populární je i prohlížení webových stránek v mobilu.

Instant messaging, který slouží spíše k neformálnímu způsobu internetové komunikace, používá v mobilních telefonech více než třetina respondentů alespoň jednou měsíčně. Oproti tomu tradičnější e-mail v mobilu použije alespoň jednou měsíčně necelá polovina respondentů využívajících mobilních datových služeb. Mezi další respondenty relativně hojně využívané mobilní datové služby patří také sledování zpravodajství, počasí apod.


Které služby nás nejvíce lákají?

Představme si situaci, že jsou datové služby zpoplatněny přijatelným tarifem a respondenti vlastní zařízení podporující tento typ služeb. Za takového předpokladu by jich více než čtyři pětiny využívaly mobilní zařízení pro příjem a odesílání e-mailů. Druhou nejvíce využívanou službou by mohlo být vyhledávání dopravního spojení a podobně tak použití online map, které deklarovaly přibližně dvě třetiny respondentů. Pro více než polovinu respondentů by tyto podmínky byly potenciálním impulsem pro získávání zpravodajských informací.

V preferencích však můžeme pozorovat generační rozdíly. Nejmladší lidé by oproti ostatním věkovým skupinám dali přednost hledání dopravního spojení, instant messagingu (ICQ, MSN, atd.), sledování videí na internetu (YouTube, Stream, atd.) a přístupu k sociálním sítím (Facebook, Líbímseti, atd.).


Postoje lidí ohledně využívání mobilních datových služeb


Jaké vidí respondenti největší překážky, které je prozatím odrazovaly od používání mobilních datových služeb? Tři čtvrtiny respondentů, kteří znají pojem mobilní datové služby, ale nevyužívají je ani je využívat neplánují, považují sazby účtované operátory za tyto služby za příliš vysoké. Pro tyto respondenty s negativním přístupem k mobilním datovým službám je jejich používání v mobilu nepohodlné a pro čtvrtinu z nich nedosahuje dostatečné rychlosti. S těmito výroky se však ztotožňují i respondenti, kteří již datové služby ve svých mobilech využívají nebo je plánují využívat.

Výsledná zjištění ukazují, že budoucí vývoj mobilních datových služeb závisí především na přístupu operátorů a jejich podmínkách poskytování. Mobilní operátoři na českém trhu se již snaží datové tarify zpřehlednit. O2 přešlo od 11. 5. 2009 z poměrně komplikovaného ceníku na účtování datových služeb dle dvou základních paušálů, které se od sebe liší pouze v omezení maximálního objemu přenesených dat za měsíc.

Odpovědí na nespokojenost s rychlostí mobilního připojení může být např. vyvíjený koncept Opera Turbo. Desktopové i mobilní prohlížeče Opera tak dokáží zrychlit datové přenosy snížením objemu přenášených dat skrz zprostředkující server, který přenášený obsah komprimuje.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?