Hlavní navigace

Nástup i odchod pracovníků z pracovního poměru zefektivní řešení of KCT Data

22. 1. 2013

Sdílet

Vypořádání všech činností souvisejících s nástupem a výstupem zaměstnance patří k nejkomplikovanějším personálním procesům. To je způsobeno rozsahem a variabilitou předávaných informací, počtem zainteresovaných subjektů a různorodostí komunikačních kanálů. K základním nástrojům dnes patří funkcionality v SAP HCM, avšak tyto nástroje byly a jsou primárně určeny pouze pro poměrně malou část účastníků procesu – personalisty vybavené odpovídající SAP licencí a potřebnými znalostmi.

Rozšířením SAP EIC, které KCT Data nabízí, představuje webovou aplikaci SAP Portalu. Ta mj. umožňuje zapojit do těchto procesů kromě personalistů i další protagonisty, zejména samotné zaměstnance a jejich vedoucí, navíc prý ve finančně mnohem příznivějším licenčním režimu.

Je možné také nasazení SAP Workflow pro řízení schvalovacích procesů. Plnou elektronizaci nástupů a výstupů pak umožní technologie SAP Documents Management System či SAP Records Management a/nebo elektronické formuláře (Adobe forms by SAP).

Řešení je vhodné nasadit v organizacích s větším počtem zaměstnanců (řádově stovky) a tudíž i s větším počtem nástupů a výstupů zaměstnanců. Vhodné je také pro organizace s detašovanými pracovišti.

Díky nasazení tohoto řešení je možná plná elektronizace obou procesů bez papírových dokumentů. Pomocí informací o stavu procesu formou reportingu je usnadněno řízení procesu v čase, samozřejmě se zabezpečením informací dle zákona o ochraně osobních údajů.

Zároveň podle výrobce dochází ke zrychlení a zpřehlednění procesu s rychlou interakcí mezi personalistou a liniovým manažerem, s možností předat agendu zástupu v kterékoli fázi procesu. Standardizovaný a unifikovaný proces pro všechny zaměstnance neklade zvláštní nároky na počítačovou gramotnost, pracovní zařazení a vybavení SAP licencí.

Veškerá data jsou uložena v databázi SAP, díky tomu je možná plná integrace s dalšími moduly HR i celého ERP. Kromě procesů nástupu a výstupu lze tedy řešení využít i při řízení dalších personálních služeb (výběr zaměstnanců, organizace dalšího vzdělávání a rozvoje, kariérové plánování, organizační změny, požadavky na změnu pracovního zařazení apod.).

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?