Hlavní navigace

Nejzajímavější statistiky o stavu IT v ČR

7. 4. 2010

Sdílet

Nejzajímavější statistiky o stavu IT v ČR


Ukazatele, které jsou v brožurce s názvem „Informační společnost v číslech 2010“ prezentovány, vypovídají o stavu informační společnosti v České republice a v zemích Evropské unie. Cílem brožurky je poskytnout základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti.

Data uvedená v této publikaci pocházejí z oficiálních šetření ČSÚ a dále ze statistik Českého telekomunikačního úřadu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky a Ústavu pro informace ve vzdělávání. Mezinárodní údaje pocházejí z datových zdrojů Eurostatu a OECD.

Publikace „Informační společnost v číslech 2010“ je k dispozici v elektronické podobě na následujícím odkazu: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/publ/9705-10

Vybrané poznatky z jednotlivých kapitol:

•    V roce 2008 bylo v Česku již 13,5 miliónu aktivních SIM karet, tj. v přepočtu na sto obyvatel jedna z nejvyšších hodnot v rámci EU. Oproti tomu pevných telefonních linek bylo ve stejném roce 2,2 miliónu a ve srovnání s předchozími lety se jejich počet stále snižuje.

•    Podíl domácností vybavených osobním počítačem překročil v roce 2009 poprvé hranici 50 %, konkrétně se jednalo o 54 % domácností, které byly počítačem vybaveny. K padesátiprocentní hranici se v roce 2009 výrazně přiblížil i podíl domácností majících připojení k internetu, takových je 49 %. Vysokorychlostně je potom k internetu připojeno 44 % domácností. Lepší je vybavenost osobním počítačem i připojením k internetu u domácností s dětmi než u domácností bez dětí. Připojení k internetu mělo 76 % domácností se závislými dětmi, ale pouze 39 % bez dětí.

•    V roce 2009 používalo internet již 56 % jednotlivců starších 16 let. Mezi nejčastější činnosti prováděné jednotlivci pomocí internetu patří posílání/ přijímání e-mailů (51 %) a také vyhledávání informací o zboží a službách (47 %). K internetovému bankovnictví je internet využíván 17 % jednotlivců a nakupuje pomocí něj 22 % osob.

•    V České republice je v posledních 4 letech 95 % podniků s připojením k internetu. V průběhu let se však významně mění rychlost jakou jsou podniky k internetu připojeny. V lednu 2009 bylo 77 % podniků připojeno vysokorychlostně, přičemž byla maximální rychlost připojení k internetu u 69 % podniků vyšší než 2 Mb/s a v případě 17 % podniků dokonce přesahovala 8 Mb/s.

•    Stále více organizací veřejné správy umožňuje veřejnosti přístup k internetu, ať již prostřednictvím veřejně přístupného počítače nebo pomocí bezplatného bezdrátového internetu (WIFI). Přístup k internetu ve svých prostorách umožňovalo v roce 2008 svým občanům 71 % obecních úřadů a bezplatný bezdrátový internet na území své obce nabízelo 11 % z nich.

•    Zatímco v roce 2005 připadlo na 100 žáků v českých školách necelých 9 počítačů a 7,4 počítačů připojených na internet, o tři roky později, v roce 2009, to bylo již 12,5 počítačů a 11,8 počítačů připojených na internet.

•    V roce 2008 bylo v České republice vybaveno osobním počítačem 96 % samostatných ordinací lékaře, k internetu je připojeno 73 % těchto organizací a vysokorychlostně potom 44 %. Webové stránky však v tomto roce vlastnilo pouze 13 % samostatných ordinací lékaře. Informace o zdraví vyhledávalo v roce 2009 na internetu 19 % jednotlivců, přičemž je tato činnost více rozšířena mezi ženami (25 %) a osobami z věkových skupin 25 – 44 let (cca 26 %).

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?