Hlavní navigace

Netmonitor - měření internetu v ČR dle nové metodiky

29. 10. 2009

Sdílet

Netmonitor - měření internetu v ČR dle nové metodiky


Výsledkem spolupráce zadavatele projektu Sdružení pro internetovou reklamu a realizátora společnosti MEDIARESEARCH by měla být nová metodika zpřesňující odhady sociodemografie na českém internetu. Rozšíření cílové skupiny uživatelů z "12-79 let" na "starší 10ti let" se ve výzkumu projevilo nárůstem sledované internetové populace a pozitivně ovlivnilo hodnoty ukazatelů návštěvnosti.

Od 26. října 2009 jsou data o návštěvnosti českého internetu vyhodnocována podle nové metodiky. Hlavní inovace měření tkví v přechodu na nově sestavený panel respondentů (soubor osob vybraný pro opakované průzkumy).  Nový panel čítající 33 500 respondentů by měl být stabilnější a splnit kritéria zastoupení internetové populace. Zmíněné změny by dále měly podle autorů projektu zvýšit  kvalitu a přesnost měření návštěvnosti a sociodemografie na internetu.

Statistiky návštěvnosti internetu podle nové metodiky

Celá internetová populace České republiky starší 10ti let aktuálně představuje 5, 48 milionu jednotlivců. Navýšení cílové skupiny z 12-79 let na 10 let a více se plošně promítlo do růstu počtu reálných uživatelů na všech serverech.  Servery měřené NetMonitorem v září 2009 navštívilo 5, 35 milionu českých uživatelů, kteří surfováním strávili v průměru 25 hodin a 20 minut a zobrazili 6, 41 miliardy webových stránek.

Ve struktuře uživatelů převažuje 52 % mužů ku 48 % žen. Nejmenší věkovou skupinou rozsahem i podílem jsou uživatelé ve věku 10 14 let (8 %). Na ně navazující věková skupina 15 24 let dosahuje 22% podílu. Nejpočetnější věkovou skupinou jsou uživatelé ve věku 25 34 let (24 %). U dalších věkových skupin již zastoupení postupně klesá. Lidé ve věku 35 44 let měli v září mezi uživateli 19% podíl, 45-54letí tvořili 15 % reálných uživatelů a uživatelé nad 55 let dosahovali 11% podílu (viz graf níže).

V rozdělení uživatelů podle nejvyššího dosaženého vzdělání převažují středoškoláci s maturitou (39 %). Druhou nejpočetnější skupinou jsou uživatelé vyučení bez maturity (22 %). Velmi vyrovnané podíly můžeme pozorovat u skupin uživatelů s dokončeným základním (12 %), vysokoškolským (11 %) a neukončeným základním vzděláním (11 %). Nejmenší skupinu uživatelů představují lidé s vyšším odborným vzděláním a bakalářským titulem (5 %).

Více než polovina českých internetových uživatelů (51 %) je sezdaná. Druhou nejpočetnější skupinou jsou svobodní uživatelé (43 %). Rozvedených uživatelů na českém internetu bylo v září 5 % a ovdovělých 1 %.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?