Hlavní navigace

Actional 8.0 Enterprise, novou verzi systému pro monitorování i správu aplikací a služeb, představil Progress

7. 4. 2009

Sdílet


Podniková transakce se obvykle skládá z mnoha kroků a probíhá přes mnoho různých aplikací, middlewarů a databází. I když každý z těchto prvků pracuje správně, může i tak dojít k selhání transakce. Využití dalších technologií, jako jsou integrační brokery, messaging, ESB, BPM, SOA, cloud computing nebo Web 2.0 zvyšuje komplexitu podnikové transakce - což vede k dalšímu nárůstu problémů a selhání.
Novinka doplňuje nástroje pro řízení aplikací, které nejsou schopny odhalit problémy s podnikovými transakcemi nebo jim zabránit včetně obchodních výjimek (např. neodhalenému vložení nesprávných údajů), situačních problémů (tj. problémů, které se dotýkají pouze jednoho zákazníka, partnera nebo kanálu) nebo pozdržených procesů. Produkt navíc proaktivně zajišťuje spolehlivost transakcí od vývoje aplikace až k vytvoření služeb vyšší kvality, které jsou odolnější během zajišťování kvality, testování výkonnosti nebo v ostrém provozu.
Mezi klíčové nové funkce patří:
• Aplikační rentgen - Technologie Actional Flow Mapping může být nyní bezproblémově využita jak v předprodukčním prostředí (dokonce i v simulačním režimu provozovaném na desktopovém počítači vývojáře), tak při rozsáhlých integračních testech v laboratořích. Actional Flow Mapping automaticky odhaluje a sleduje pohyb každé jednotlivé transakce napříč produkčním prostředím.
• Správa bez agentů - Pomocí produktu se dají sledovat toky zpráv, aplikovat dohody SLA (Service Level Agreement) a získávat údaje pro audit, a to i v případě, že podniková transakce probíhá přes starší aplikaci nebo balík, kde neběží agent Actional agent. Tak je k dispozici kompletní přehled o každém procesním kroku.
• Custom log management - produkt automaticky provazuje žurnální záznamy dohledované aplikace s odpovídajícími byznys transakcemi, které je vyvolaly. Je také schopen aplikovat pravidla pro selektivní ukládání žurnálních údajů nebo filtrovat citlivé informace ze žurnálů tak, aby nedošlo k problémům plynoucím z přetížení nebo z nesouladu s legislativou.
• Řízení výjimek - produkt umožňuje týmu pro podporu aplikací řešit problémy na podnikové úrovni, jako jsou transakce, které selžou v důsledku zadání nesprávných vstupních hodnot. Actional umožňuje, aby byl takový problém lokalizován, diagnostikován a úrovni podnikových dat a vyřešen a aby byla transakce poté opravena a znovu spuštěna. Podnikové transakce, které selhaly, mohou být navíc využity k vytvoření run-time validace pro rychlejší odhalení budoucích problémů nebo k automatickému vytvoření testovacího případu, který mohou využít předprodukční týmy k zajištění toho, aby byl problém vyřešen při příští aktualizaci aplikace.
Novinka může pracovat s více než tisícem monitorovacích a kontrolních uzlů z jednoho serveru, přičemž využívá méně než dvě procenta kapacity CPU spravovaného uzlu. To je důležité z hlediska jeho schopnosti poskytovat nezbytnou škálovatelnost a výkonnost pro zajištění podnikových transakcí. tato škálovatelnost je také vyžadována tam, kde Actional rozšiřuje hloubku a šířku přehledu transakcí rozšířením své podpory jiných platforem. U verze 8.0 jde konkrétně o Apache CXF a Camel, Oracle Service Bus, Progress Artix Data Services, TIBCO Business Works, SAP NetWeaver, WebMethods Integration Server a také o podporu služeb POX a REST.
Součástí verze 8.0 Enterprise je také technologie SOAPscope firmy Mindreef, kterou Progress Software získal v roce 2008. Tato technologie umožňuje realizovat řešení pro testování webových služeb a pro řízení kvality SOA.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?