Hlavní navigace

Nový spoj o kapacitě 10 Gb/s posílí spolupráci mezi EU a Čínou

23. 9. 2015

Sdílet

Dohoda o provozu nového vysokokapacitního propojení o rychlosti 10 Gb/s, které bude sloužit více než 80 milionům výzkumných pracovníků, akademiků i studentů po celé Evropě a Číně, byla slavnostně podepsána na summitu nejvyšší úrovně mezi EU a Čínou v Bruselu 15. září.

Dohoda je součástí memoranda o porozumění, jehož cílem je mj. formalizovat a dále posílit spolupráci v oblasti ICT mezi evropskými a čínskými výzkumnými a vzdělávacími komunitami.

Nový spoj dlouhodobě zajistí přímý, rychlý a spolehlivý kontakt mezi oběma regiony, čímž umožní rozvoj inovativní spolupráce mezi EU a Čínou v oblasti výzkumu a vzdělávání. Stává se tak oporou široké škály datově i časově náročných společných vědeckých a výzkumných projektů, například na experimentech na Velkém hadronovém urychlovači (LHC), pozorováních kosmického záření, v radioastronomii, zemědělství, předpovídání extrémních projevů počasí či na biomedicínských projektech.

Vysokorychlostní spojení zároveň otevírá nové možnosti i studentům či akademikům, když podporuje interaktivní přenos znalostí prostřednictvím inovativních e-learningových nástrojů a stabilních videokonferenčních hovorů.

Provoz tohoto nového spojení je smluvně zajištěn zatím na příštích deset let. Ve srovnání se současným řešením vzájemného přímého spojení Evropy a asijsko-pacifické oblasti prostřednictvím projektů Orient a Orientplus, představuje nová linka podstatnou úsporu nákladů i zvýšení kapacity a přenosové rychlosti.

Propojení společně financují organizace Géant, zastřešující evropské sítě pro výzkum a vzdělávání, jejímž členem je i sdružení tuzemských veřejných vysokých škol a akademie věd Cesnet, a její čínský protějšek Cernet.

Náklady na spoj mezi Pekingem a Londýnem, který propojuje čínské sítě pro výzkum a vzdělávání Cernet a Cstnet s téměř 50 miliony uživatelů evropské páteřní e-infrastruktury Géant, nepřesáhnou čtyři centy na jednoho uživatele po celou dobu životnosti propojení, což představuje výraznou úsporu nákladů oproti stávajícímu stavu.

Obě organizace, Géant i Cernet, plánují postupné navyšování kapacity s cílem dosáhnout rychlosti  100 Gb/s a vyšší, a to jakmile to bude nutné a cenově dostupné. Zavázali se podporovat rovněž implementaci pokročilých síťových služeb (např. eduroam a perfSONAR) i testovacích platforem Future Internet.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?