Hlavní navigace

Symantec: Robotické sítě jsou odpovědné za 87,9 % SPAMu

2. 10. 2009

Sdílet

Symantec: Robotické sítě jsou odpovědné za 87,9 % SPAMu

 

Rozbor upozorňuje na to, že robotické sítě jsou nyní odpovědné za zasílání 87,9 % veškeré nevyžádané pošty. Novější robotická síť Maazben zaznamenala po nesmělém počátku koncem května rychlý růst a rozesílá hlavně nevyžádanou poštu, která se týká kasin. Jedna z nejstarších a největších robotických sítí Rustock od června zdvojnásobila svoji velikost a má nyní předvídatelné časové rozložení rozesílání nevyžádané pošty.

Největší je Rustock

Podle týmu MessageLabs Intelligence vzrostl podíl robotické sítě Maazben během uplynulého měsíce ze srpnových 0,5 % veškeré nevyžádané pošty na zářijových 1,4 % veškeré nevyžádané pošty. Robotická síť Rustock je největší co do počtu botů, ale její výstup v přepočtu na jednotlivé boty zůstal relativně nízký. Největší robotická síť Rustock s 1,3 mil. až 1,9 mil. botů má nyní ustálené časové rozložení rozesílání nevyžádané pošty, které začíná každý den v 9 hod. ráno SEČ, dosahuje vrcholu ve 13 hod. SEČ a ustává v 1 hod. SEČ.

Následuje osmihodinová přestávka, po které znovu začíná rozesílání. Rustock je jediná robotická síť s pravidelným cyklem rozesílání nevyžádané pošty. Rustock je zároveň jedna z nejvýznamnějších robotických sítí a je odpovědná za 10 % veškeré nevyžádané pošty. Její časové rozložení rozesílání nevyžádané pošty se proto projevuje v celkovém denním časovém rozložení nevyžádané pošty.

Jak se daří novým sítím?

Po ukončení činnosti těchto poskytovatelů služeb Internetu v průběhu uplynulých tří měsíců měly dvě další robotské sítě možnost vybojovat si pozici nejaktivnější robotické sítě, která zůstala po síti Cutwail. Pozici nejaktivnějších robotických sítí pro distribuci nevyžádané pošty převzaly robotická síť Grum, co do velikosti polovina sítě Rustock, ale odpovědná za 23,2 % nevyžádané pošty, a robotická síť Bobax, odpovědná za 15,7 % nevyžádané pošty. Robotická síť Cutwail byla předtím odpovědná za 45,8 % nevyžádané pošty.

V září 2009 byl globální podíl nevyžádané pošty v e-mailovém provozu z nových a dříve neznámých závadných zdrojů 86,4 % (1z 1,2 e-mailů), což je od srpna pokles o 2,1 %. Podíl nevyžádané pošty byl ve 3. kvartálu 2009 v průměru 88,1 % oproti 81,0 % ve 3. kvartálu 2008.

Viry

Globální podíl e-mailů napadených virem v e-mailovém provozu z nových a dříve neznámých závadných zdrojů byl v září jeden z 399,2 e-mailů (0,25 %), což je od srpna pokles o 0,09 %. 39,8 % škodlivého kódu šířeného e-mailem obsahovalo v září odkazy na nebezpečné webové servery, což je od srpna zvýšení o 22 %. Ve 3. kvartálu 2009 se aktivita škodlivého kódu šířeného e-mailem pohybovala v průměru na úrovni 1 výskyt v 330,3 e-mailu oproti 1 v 122,5 ve 3. kvartálu 2008.

Phishing

V září byla aktivita phishingu 1 z 437,1 e-mailů (0,23 %), to je zvýšení o 0,06 % od srpna. Pokud je posuzován jako podíl ze všech hrozeb, jako jsou viry a trojské koně, šířených e-mailem, snížil se počet phishingových e-mailů o 11,1 % na 75,8 % ze všech škodlivých kódů šířených e-mailem zachycených v září. Aktivita phishingu dosáhla ve 3. kvartálu 2009 1 v 368,6 e-mailu oproti 1 v 330,5 ve stejném období roku 2008.

Zabezpečení webu

Analýza činností zaměřených na zabezpečení webu ukazuje, že 33,5 % veškerého webového škodlivého kódu zachyceného v září byl nový kód, což je pokles o 2,6 % od srpna. 12,3 % veškerého webového škodlivého kódu v září byl nový kód, to je zvýšení o 0,4 % od srpna. Tým MessageLabs Intelligence identifikoval také každý den v průměru 2 337 webových serverů, které se nově staly hostiteli škodlivého kódu a jiných potenciálně nežádoucích programů, jako je spyware a adware, což je od srpna pokles o 33,4 %.


Trendy podle zeměpisných oblastí

•         V září bylo zemí s nejvyšším podílem nevyžádané pošty Dánsko, kde podíl nevyžádané pošty dosáhl 95,6 % ze všech e-mailů.
•         V USA se podíl nevyžádané pošty zvýšil na 91,8 % a v Kanadě na 91,2 %. Podíl nevyžádané pošty vzrostl ve Velké Británii na 91,7 %.
•         Největší nárůst nevyžádané pošty byl ve Švédsku, kde podíl nevyžádané pošty vzrostl o 7,2 % na 89,6 %. V Nizozemsku dosáhl podíl nevyžádané pošty 91,9 %, Rakousko zůstalo beze změny na úrovni 90,7 %, Hongkong dosáhl 93,4 % a podíl nevyžádané pošty v Japonsku činil 89,4 %.
•         Aktivita virů ve Švýcarsku vzrostla o 0,08 %, což je nejvyšší nárůst mezi všemi zeměmi, a Švýcarsko se tak dostalo na první pozici ve virové tabulce za září.
•         Úroveň virů v USA byla 1 v 552,5 a v Kanadě 1 v 393,8. V Německu byla úroveň virů 1 v 358,5, v Nizozemsku 1 v 666,2, v Austrálii 1 v 626,5, v Hongkongu 1v 328,7 a v Japonsku 1 v 552,0.
•         Švýcarsko byla nejaktivnější země v oblasti phishingových útoků s podílem 1 v 246,4 e-mailů, za ním následovala Velká Británie s podílem 1 v 252,3.

Trendy ve vertikálních oborech

•         Nejvíce zamořený nevyžádanou poštou byl v září sektor strojírenství s podílem nevyžádané pošty 94,7 %.
•         Úroveň nevyžádané pošty byla 93,8 % v sektoru vzdělávání a 92 % v chemickém a farmaceutickém sektoru, 92,2 % v maloobchodu, 90,6 % ve veřejném sektoru a 90,6 % ve financích.
•         Aktivita virů v sektoru vzdělávání poklesla o 0,36 %, ale sektor si v září stále udržel první místo v tabulce s 1 infikovaným e-mailem z 209,7.
•         Úroveň virů v chemickém a farmaceutickém sektoru byla 1 v 288,2, v sektoru služeb IT 1 v 346,4, v maloobchodu 1 v 682,0, ve veřejném sektoru 1 v 262,2 a ve financích 1 v 579,2.

Zářijová zpráva 2009 MessageLabs Intelligence Report obsahuje podrobnější údaje o všech výše uvedených trendech a hodnotách a podrobnější rozbor trendů v zeměpisných oblastech a ve vertikálních oborech. Úplná zpráva je k dispozici na adrese http://www.messagelabs.com/intelligence.aspx.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?