Hlavní navigace

Tvůrci nevyžádané pošty stále více využívají služby zkracování odkazů

29. 7. 2010

Sdílet

Společnost Symantec představila výsledky červencové zprávy MessageLabs Intelligence Report. Analýza odhaluje, že se během posledního roku podstatně zvýšil podíl nevyžádané pošty obsahující zkrácené hypertextové odkazy. Nevyžádaná pošta obsahující zkrácené hypertextové odkazy dosáhla jednodenního maximálního podílu 18 % (23,4 mld. nevyžádaných e-mailů) 30. dubna 2010 a dvojnásobně překonala loňskou nejvyšší úroveň z 28. července 2009, kdy nevyžádaná pošta se zkrácenými hypertextovými odkazy tvořila 9,3 % nevyžádané pošty (více než 10 mld. nevyžádaných-mailů).

Nejen vyšší maximální úroveň, ale také průměrné denní hodnoty svědčí o podstatně vyšším využití této taktiky. Ve druhém kvartálu roku 2009 byl pouze jediný den, kdy se zkrácené hypertextové odkazy objevily ve více než 1 z 200 nevyžádaných zpráv. Ve druhém kvartálu roku 2010 bylo 43 dní, kdy zkrácené hypertextové odkazy obsahovala nejméně 1 z 200 nevyžádaných zpráv, a 10 dní, kdy tyto odkazy obsahovalo nejméně 5 % veškeré nevyžádané pošty.

Podrobnější analýza nevyžádané pošty obsahující zkrácené adresy URL odhalila, že za největší objem nevyžádané pošty obsahující krátké hypertextové odkazy, která byla odeslaná z robotických sítí, odpovídá robotická síť Storm, která se vrátila na scénu v květnu 2010. Připadá na ni 11,8 % veškeré nevyžádané pošty obsahující zkrácené hypertextové odkazy. Velká část nevyžádané pošty s krátkými adresami URL pocházela v tomto měsíci také z dalších zdrojů, včetně neidentifikovaných robotických sítí.

Tým MessageLabs Intelligence zjistil, že v průměru každých 74 000 nevyžádaných zpráv obsahujících zkrácený odkaz URL generuje jednu návštěvu webové stránky. Nejčastěji navštívené zkrácené odkazy v nevyžádané poště zaznamenaly více než 63 000 návštěv webových stránek.

Tým MessageLabs Intelligence počátkem tohoto měsíce informoval o zvýšeném riziku webových hrozeb. Počet hrozeb, které služba MessageLabs Hosted Web Security Service v jednotlivých měsících od počátku roku 2010 zablokovala u jednotlivých klientů, je o více než 20 % vyšší než v roce 2009. Analýza domén zablokovaných v roce 2010 odhaluje, že téměř 90 % nebezpečných webových serverů byly legitimní servery, které napadl škodlivý kód bez vědomí jejich majitele.

V červenci tým MessageLabs Intelligence identifikoval také nový nebezpečný phishingový útok využívající jako návnadu aktualizace prohlížeče souborů PDF. Útok se snažil shromáždit údaje o kreditní kartě oběti a tým MessageLabs Intelligence zablokoval do počátku července více než 26 000 těchto phishingových útoků nabízejících „aktualizaci prohlížeče souborů PDF“.

Tým MessageLabs Intelligence odhalil v červenci také cílené útoky o více krocích. Útočník nejprve získal neoprávněný přístup k webovému serveru patřícímu jedné organizaci a odeslal na něj falešnou úvodní stránku s maskovaným kódem JavaScript obsahujícím nebezpečný kód. Dále útočník odeslal vybraným příjemcům ve druhé organizaci nevyžádané e-maily, které předstíraly, že pocházejí z účtu webové e-mailové služby. E-maily obsahovaly odkaz na nebezpečnou úvodní stránku vytvořenou dříve na webovém serveru první organizace.

Další nejdůležitější informace ve zprávě:

Nevyžádaná pošta: V červenci 2010 byl globální podíl nevyžádané pošty v e-mailovém provozu z nových a dříve neznámých závadných zdrojů 88,9 % (1 z 1,12 e-mailů), což je od června pokles o 0,4 procentního bodu.

Viry: Globální podíl e-mailů napadených virem v e-mailovém provozu z nových a dříve neznámých závadných zdrojů byl v červenci jeden z 306,1 e-mailů (0,327 %), což je od června pokles o 0,04 procentního bodu. 17,1 % škodlivého kódu šířeného e-mailem obsahovalo v červenci odkazy na nebezpečné webové servery, což je od června zvýšení o 0,4 procentního bodu.

Hrozby vůči koncovým bodům: Hrozby vůči koncovým zařízením, jako jsou přenosné počítače, osobní počítače a servery, mohou do organizace proniknout několika způsoby, například automatickým stahováním z napadených webových serverů, prostřednictvím trojských koní nebo červů, které se šíří kopírováním na vyměnitelné jednotky. Analýza nejčastěji zablokovaného škodlivého kódu v uplynulém měsíci odhalila, že nejrozšířenější byl virus Sality.AE. Virus Sality.AE se šíří tak, že napadá spustitelné soubory a pokouší se stáhnout z Internetu potenciálně nebezpečné soubory.

Phishing: V červenci byla aktivita phishingu 1 z 557,5 e-mailů (0,179 %), to je od června zvýšení o 0,02 procentního bodu. Pokud je posuzován jako podíl ze všech hrozeb, jako jsou viry a trojské koně, šířených e-mailem, snížil se podíl phishingových e-mailů o 3,2 procentního bodu na 60,2 % ze všech hrozeb (škodlivý kód a phishing) šířených e-mailem.

Zabezpečení webu: Analýza činností zaměřených na zabezpečení webu ukazuje, že 30,5 % nebezpečných domén blokovaných v červenci byly nové domény, což je od června zvýšení o 0,2 procentního bodu. 13,0 % veškerého webového škodlivého kódu blokovaného v červenci byl nový škodlivý kód, což je od minulého měsíce zvýšení 0,5 procentního bodu. Tým MessageLabs Intelligence identifikoval také každý den v průměru 4 425 webových serverů, které se nově staly hostiteli škodlivého kódu a jiných potenciálně nežádoucích programů, jako je spyware a adware, což je od června zvýšení o 176,9 %.

Trendy podle zeměpisných oblastí:

•         Úroveň nevyžádané pošty vzrostla v Lucembursku v červenci o 2,4 procentního bodu na 93,5 %. Lucembursko se tak stává zemí s největším podílem nevyžádané pošty.
•         V USA bylo 89,8 % e-mailů nevyžádaná pošta, v Kanadě to bylo 88,1 %. Podíl nevyžádané pošty ve Velké Británii byl 87,8 %.
•         V Nizozemsku tvořila nevyžádaná pošta 90,4 % e-mailového provozu, v Austrálii dosáhl podíl nevyžádané pošty 88,6 %, v Německu 89,5 % a v Dánsku 91,8 %.
•         Podíl nevyžádané pošty dosáhl v Hongkongu 90,6 % a 86,7 % v Singapuru. Podíl nevyžádané pošty v Japonsku byl 86,2 % a 92,1 % v Číně.
•         Aktivita virů na Tchaj-wanu byla 1 v 50,0 e-mailů, takže Tchaj-wan zůstal v červenci nejčastějším cílem škodlivého kódu šířeného e-mailem.
•         Úroveň virů v USA byla 1 v 520,1 a v Kanadě 1 v 430,8. V Německu byla úroveň virů 1 v 487,8, v Nizozemsku 1 v 767,7, v Austrálii 1 v 516,3, v Hongkongu 1 v 398,9, v Japonsku 1 v 874,5 a v Singapuru 1 v 696,1.
•         Nový Zéland se v červenci stal nejčastějším cílem phishingových útoků; 1 z 111,2 e-mailů obsahoval phishingový útok.

Trendy ve vertikálních oborech:

•         Nejvíce zamořený nevyžádanou poštou zůstal v červnu sektor strojírenství s podílem nevyžádané pošty 92,6 %.
•         Úroveň nevyžádané pošty byla 89,1 % v sektoru vzdělávání, 89,0 % v chemickém a farmaceutickém sektoru, 89,6 % ve službách IT, 89,9 % v maloobchodu, 87,3 % ve veřejném sektoru a 87,4 % ve financích.
•         V červenci se sektor strojírenství stal nejčastějším cílem škodlivého kódu mezi všemi obory. Jako nebezpečný zde byl zablokován 1 ze 112,0 e-mailů.
•         Úroveň virů v chemickém a farmaceutickém sektoru byla 1 v 449,0, v sektoru služeb IT 1 v 377,5, v maloobchodu 1 v 706,1, ve vzdělávání 1 v 227,3 a ve financích 1 v 256,2.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality