Hlavní navigace

Známe poměr mužů a žen na českém internetu

29. 3. 2010

Sdílet

Známe poměr mužů a žen na českém internetu

 

1) Aktualizace a doplnění oficiálních statistických údajů o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických komunikací - počet pevných telefonních linek, aktivních SIM karet, vysokorychlostních internetových přípojek a registrovaných internetových domén v České republice a ve světě, které jsou k dispozici na:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura

Publikovaná data primárně pochází od poskytovatelů telekomunikačního a internetového připojení. Tyto údaje jsou dále doplněny o data týkající se rozšíření internetu v jednotlivých sektorech společnosti, jako jsou domácnosti, podniky, veřejná správa, zdravotnická zařízení a školy, a o údaje o jednotlivcích používajících mobilní telefon a internet.

2) Podrobná data v časové řadě 2005 - 2009 o rozšíření IT v českých domácnostech a jejich využívání jednotlivci pocházející z Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologií v domácnostech a jejich využívání jednotlivci uskutečňovaného každý rok na vzorku cca 9 tis. jednotlivců a jež je plně srovnatelné s obdobnými šetřeními ve všech zemích EU. Data naleznete na:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_a_jednotlivci

ČSÚ poprvé takto publikuje ucelenou časovou řadu včetně absolutních čísel z výše uvedeného šetření v excelovských tabulkách. Pokud by Vás zajímalo podrobné srovnání toho jak využívají internet muži versus ženy tyto údaje naleznete na následujícím odkazu: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/kapitola/1413-09--1890

3) Podrobné výsledky z posledního šetření o využívání ICT a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru v ČR uskutečněného na vzorku cca 10 tis. podniků. toto šetření je opět plně srovnatelné s obdobnými šetřeními ve všech zemích EU. Data naleznete na následující adrese: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/podnikatelsky_sektor. Kromě aktuálních údajů najdete na výše uvedeném odkaze i podrobné údaje za ostatní státy EU a dostupné časové řady.

4) Speciální webové stránky:„Studenti a absolventi vysokoškolského studia v oboru Informatika.“ naleznete na odkaze: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokoskolskeho_studia_v_oboru_informatika

Podrobné statistické údaje za tuto vybranou skupinu studentů a absolventů vysokoškolského vzdělávání jsou členěny dle mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97, což by mělo umožnit do budoucna mezinárodní srovnání. Publikovaná data byla zpracována ČSÚ na základě datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání.  

5) Údaje o využívání elektronických zdravotních knížek v České republice, které jsou dostupná na: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vyuzivani_ezk_v_cr_2010. Údaje vycházejí z informací o využívání systému IZIP v ČR a jsou zpracovány na základě veřejně dostupných údajích poskytnutých Českému statistickému úřadu společností IZIP, a.s.

Veškeré statistiky z oblasti z oblasti informační společnosti jsou dostupné na následujícím odkazu:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_pm

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?