Hlavní navigace

Analytika ve službách firemních dat

7. 12. 2020

Sdílet

Dnešní doba vyžaduje rychlá a naprosto profesionální rozhodnutí, která můžete udělat jen na základě relevantních podkladů.

Dnes prakticky neexistuje firma nebo její oblast, která by při práci se svými daty nevyužívala analytiku. Firemní data vznikají od vstupu do organizace (vrátnice – recepce) až po vrcholové rozhodnutí vedení. Společnost, která zaměstnává vlastní analytiky, má klíčovou výhodu.

Každodenní rozhodování managementu i v případě potřeby rychlých a závažných rozhodnutí nebo řešení krizové situace vyžaduje kvalitní podklady. Na jejich přípravě se zpravidla podílejí celé týmy zaměstnanců a často je potřeba dát dohromady mnohdy nesourodé informace z různých firemních oddělení, odvětví nebo oborů včetně hlasových nebo videozáznamů. Každý z členů takovéhoto týmu pracuje jenom s daty, ke kterým má přirozeně přístup. Zkoordinovat je tak potřeba výstupy od desítek pracovníků. Svou úlohu sehrává i lidský faktor a množná chybovost při přípravě. Každý ze zaměstnanců podílejících se na přípravě, má často svou představu a metodu přípravy výsledků. Při takovémto zpracování podkladů do jisté míry nemůžeme vyloučit ani cílené ovlivnění výsledků kvůli osobním ambicím jednotlivce.

Každá firma, byť sebemenší, si v průběhu své existence postupně nakumuluje ve svých systémech různá data. Ať už jde o data personální, marketingová, finanční, obchodní a další související s provozem každé firmy. Dokumenty, které má společnost uložené ve svých systémech, s nimi umějí přirozeně pracovat, nezahrnou ale data, která jsou vytvářená jako drafty, a už vůbec ne dokumenty a podklady, jež si zaměstnanci tvoří v rámci své pracovní činnosti. Tyto dokumenty, nazývané také jako šedá data, jsou často uložené lokálně na pracovních stanicích, mimo majoritní firemní systémy a používané aplikace a systémy na ně nemají dosah. Pokud se o tato data nepostaráme, dochází tady vzhledem k dnešní fluktuaci, respektive změnám i na manažerských pozicích, ke ztrátě informací a dat, která pak zůstávají pro nové zaměstnance i manažery ukrytá, přestože by je potřebovali pro relevantní rozhodnutí nebo zabezpečení činnosti firmy. Tímto způsobem organizace často ztrácejí svoje vzácné know-how, jež si léta pracně budují. Analytický nástroj umí tato data najít, připojit je ke zdrojům pro zpracování a zahrnout do podkladů pro celkový výsledek. Správně zvolený analytický nástroj pak umožní zpracovat, analyzovat a najít sourodá i nesourodá data, fúzovat hybridní data a najít i ta, která jsou mimo hlavní firemní systémy.  

Dnešní doba a současné dění kolem pandemie COVID-19 je krizí, která citelně zasáhla ekonomiku prakticky celého světa. Je ale také prověrkou životaschopnosti, je prověrkou nastavení firemních interních procesů a nastavení fungování každé firmy. Je také dobou na přehodnocení strategie. Je to boj o přežití. A do boje by měl každý vyrážet dobře vyzbrojený. Zbraň, kterou musí mít každá organizace pro své přežití v době digitální transformace, je KGATE.

KGATE je smyslovým orgánem organizace, který jí dává oči a uši pro vnímání záplavy různorodých informací. Pomáhá uplatňovat kreativitu a intuici lidí pro správná rozhodnutí. KGATE je implementací platformy Tovek zahrnující připojení na důležité externí informační zdroje a integraci s důležitými interními zdroji informací, tak aby bylo možné:

a) Vytvářet správné, jasné a rychlé podklady k rozhodování o klíčových projektech či aktivitách a pro jednání s partnery, zákazníky, konkurenty či úřady s využitím všech dostupných informací.

b) Kontinuálně monitorovat externí a interní informační zdroje a reportovat nové informace o důležitých událostech týkajících se předmětu a podmínek podnikání a o klíčových aktérech (zákazníci, konkurenti, dodavatelé, regulační orgány).

c) Identifikovat změny prostředí či procesů (trendy, periodicity, odchylky) na základě změn v obsahu a tocích informací z různých interních a externích zdrojů a systémů.

soutez_casestudy

Z pohledů různých procesů ve firmě je KGATE významným přínosem zejména pro competitive intelligence, customer relationship management, compliance (např. GDPR), risk management, fraud management, project management, human resource management, due dilligence, cyber security.

Pokud chce organizace zvolit správnou firemní strategii, přežít, profitovat a získat náskok před konkurencí, musí analyzovat své silné i slabé stránky,  současné dění na trhu a u své konkurence. To znamená mít k dispozici jasné, přesné a včasné informace, které umožňují vždy učinit správné rozhodnutí. To pouze s lidskými zdroji, bez výkonného, sofistikovaného analytického nástroje s dostatečnou kapacitou není v dnešní době možné.

Byl pro vás článek přínosný?