Hlavní navigace

Analýza rizik koncových bodů + patch management Poznejte harmonickou souhru kvalitní EPP ochrany

2. 12. 2021

Sdílet

 Autor: GravityZone
V dnešní době, kdy již běžná ochrana EPP není dostačující, je třeba nacházet nové cesty, jak zvýšit ochranu koncových bodů a dbát i na prevenci před útoky.

Jednou z dobrých cest je automatická aktualizace veškerých aplikací v počítačích. Vzhledem k tomu, že více než 75 % všech útoků zneužívá zranitelností aplikací, je namístě se touto problematikou intenzivně zabývat, a snížit tak pravděpodobnost útoku na vaši infrastrukturu. Neaktualizované systémy činí organizace náchylnými k malwarovým incidentům a únikům dat. 

Bitdefender GravityZone Patch Management umožňuje organizacím udržovat operační systémy a softwarové aplikace aktuální a poskytuje komplexní přehled o stavu aktualizací v síti. Nabízí také aktualizace pro celou flotilu pracovních stanic, fyzických serverů nebo virtuálních serverů.

Společnosti, které záplatují své koncové body, posílí svou bezpečnostní pozici a soulad s platnou legislativou a zároveň zvýší provozní efektivitu. Neopravené systémy zanechávají organizace zranitelné vůči únikům dat. GravityZonePatchManagement umožňuje udržovat operační systém a aplikace aktuální.

V současném prostředí kybernetické bezpečnosti se záplatování operačních systémů a aplikací stalo pro IT týmy vysokou prioritou jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska ochrany.

Řešení zabezpečení koncových bodů se zaměřují na omezené nástroje pro prevenci, detekci a reakci, které pouze zvyšují administrativní zátěž IT a nezvyšují ochranu. 

Vzhledem k velkému množství neobsazených bezpečnostních pozic v IT týmech je pošetilé házet další pofidérní výstrahy a falešně pozitivní výsledky na těch několik málo zbývajících vystresovaných analytiků, které máme to štěstí udržet. 

Zabezpečení podniku, aby si udrželo náskok před vyvíjejícími se hrozbami, by mělo zahrnovat více než jen ochranu koncových bodů. Proto společnost Bitdefender vyvinula první integrovanou funkci analýzy rizik koncových bodů na světě do platformy ochrany koncových bodů GravityZone, která úzce spolupracuje právě se zmíněným modulem GravityZonePatchManagement.

Analytika rizik koncových bodů nepřetržitě skenuje všechny chráněné koncové body na více než 200 indikátorů rizik (IoR) a vypočítává agregované skóre rizik i skóre specifické pro jednotlivé koncové body. Tato skóre se zobrazují na panelu rizik spolu se závažností rizika. V současné době jsou kritéria používaná při analýze rizik většinou založena na identifikaci chybné konfigurace koncového bodu, protože to je nejčastější důvod, proč dochází k narušení bezpečnosti organizací.

Chybná konfigurace systému je jednou z častých příčin narušení koncových bodů – více než 90 % kybernetických útoků bylo v minulosti způsobeno proto, že koncový bod v prostředí byl špatně nakonfigurován, nebo mu chyběla nějaká konfigurace, což útočníkovi poskytlo vstupní bod. 

Účinné kybernetické bezpečnosti nelze dosáhnout pouze nasazením řešení EPP a EDR. Abyste si udrželi náskok před vyvíjejícími se hrozbami, je třeba zajistit analýzu rizik koncových bodů. Toho lze dosáhnout průběžným sledováním koncových bodů z hlediska různých rizikových kritérií, jako jsou např. analýzy chybné konfigurace koncového bodu na základě standardních doporučení společnosti Microsoft Security a dalších vlastních analýz zranitelností. 

Komplexní analýza rizik poskytuje správcům přehled o celkovém stavu organizace a jednotlivých stavech zabezpečení koncových bodů. Analýza rizik koncových bodů umožňuje automatickou nápravu mnoha rizik jediným kliknutím a navrhuje nápravná opatření pro jiná složitá rizika (asistovaná náprava). Identifikace rizikových koncových bodů v podnikovém prostředí a co nejrychlejší odstranění problémů se zranitelnostmi výrazně sníží pravděpodobnost rozsáhlého narušení. Správa digitálních rizik ve společnosti je kritickým opatřením, které může správce přijmout již nyní, aby zabránil zítřejšímu narušení kybernetického prostoru.

Pryč jsou doby, kdy kybernetická bezpečnost spočívala pouze v ochraně koncových bodů a monitorování interních sítí. S tím, jak se firmy rozrostly na internetu a v cloudu, zvětšil se i jejich útočný prostor. Širší útočný povrch a zvýšená složitost otevírají obrovské příležitosti pro inovativní hackery. Digitální prostředí moderního podniku se musí propojovat s externími službami, někdy v podobě domácích, cloudově hostovaných aplikací, nebo prostřednictvím propojení s aplikacemi třetích stran. Klíčovou výzvou, které IT administrátoři čelí, je získat jasný a přesný přehled o útočném povrchu společnosti, identifikovat rizikové koncové body v rámci podnikového prostředí a odhalovat chybně nakonfigurované koncové body a pak následně uzavírat automatickou rychlou instalací potřebných kritických bezpečnostních aktualizací na daném konkrétním koncovém bodu. 


Autor: GravityZone

Aby bylo možné chránit se před kybernetickými hrozbami, musí se podnikové zabezpečení vyvíjet více než jen v oblasti ochrany koncových bodů, ale musí změnit svou perspektivu a uvědomit si, že prostředí koncových bodů a nainstalované aplikace hrají větší roli, než si většina lidí uvědomuje.

CS24

Přemýšlet pouze v kategoriích ochrany koncových bodů již nefunguje. Je třeba pochopit rizika v organizaci a kontrolovat plochu útoku, je nutné mít přehled o prostředcích organizace, konfiguraci prostředků, používaných aplikacích, bezpečnostních kontrolách a chování uživatelů.  Právě takto integrovaný odladěný a přehledný přístup naleznete v produktové sadě nástrojů Bitdefender GravityZone. Více k jednotlivým modulům řešení najdete na www.bitdefender.cz.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku