Hlavní navigace

AWS, IoT kdykoliv a kdekoliv

7. 4. 2022

Sdílet

 Autor: AWS
Internet of things neboli IoT představuje jeden z fenoménů dnešní doby. Je všude okolo nás. Od telefonů, chytrých domácností, automobilů přes komerční použití třeba v transportu, zemědělství, řízení výroby, výstupní kontrole, při sledování bezpečnosti ve výrobních firmách, ale i v nemocnicích. AWS má řešení, které dokáže podstatnou část procesů souvisejících s IoT přenést do cloudu a snadno integrovat s ostatními servisy.

IoT v principu spočívá ve využití zařízení a senzorů, které jsou schopné sledovat nebo měřit určité hodnoty. Muže jít o měření fyzikálních veličin (teplota, vzdálenost, vibrace a desítky dalších), pořizování obrazového záznamu či rozpoznávání hlasu. Důležité je, že tyto vstupní údaje jsou následně analyzovány, a pokud se jejich hodnoty vychýlí mimo definovanou mez nebo dojde k naplnění požadované podmínky, nastává předem definovaná akce. Tou může být třeba upozornění na vadný výrobek.

Tady se dostáváme k další součásti IoT a tou je prvek, se kterým jsou zařízení na vstupu propojena.  Porovnává vstupní hodnoty s definovanými pravidly a rozhoduje o vykonání nastavených akcí. Ačkoliv název tématu obsahuje „internet“ zatím jsme jej k ničemu nepotřebovali. Využití internetu přichází v momentě, kdy je nutné ukládat velké množství dat (například Amazon S3 objektové úložiště nemá žádný limit na objem uložených dat), udělat komplikovanou analýzu dat nebo zapojit pokročilé technologie, jako jsou machine learning nebo artificial intelligence.

Edge a AWS

Zkusme si popsat, jak vytvořit IoT řešení s použitím AWS služeb. Jak už bylo zmíněno výše, vše začíná u senzorů, které sbírají informace. Senzory přeposílají data ke zpracování do zařízení AWS IoT Greengrass core, což mohou být například počítače s operačním systémem Windows, Linux, Raspberry Pi apod., kde se analyzují vstupní data, ale také třeba aplikace predikcí machine learning modelů. Pomocí IoT Greengrass Connectoru lze data jednoduše graficky interpretovat a posílat k analýze do cloudu. Zároveň funguje jako cache v případě, že není připojení dostupné. Vše se zatím děje lokálně v infrastruktuře zákazníka blízko jeho výrobě. 

Nastupuje cloud

Na straně AWS je to pak služba AWS IoT Core, která slouží jako hub pro připojení zařízení od  zákazníka, a ze strany druhé jsou další AWS služby, které se zařízeními a jejich daty pracují. AWS IoT Device Management slouží pro registraci zařízení, jejich management, monitorování stavu a funkčnosti. Pomáhá rovněž vzdálenému řešení problémů, ale zajišťuje také upgrade SW a firmware, který na nich běží. Veškerá komunikace je samozřejmě náležitě zabezpečena, auditována a porovnávána s „best practice“ pomocí služby AWS IoT Device Defender. Ten vygeneruje alert v případě, že najde nějaká bezpečnostní rizika. 

V AWS IoT Analytics mohou být data ze senzorů a zařízení filtrována, transformována a doplněna o potřebná metadata ještě před tím, než dojde k jejich uložení. Pomocí SQL dotazů lze dávkově nebo v reálném čase  analyzovat, vytvářet vizualizace nebo aplikovat další služby, jako je třeba machine learning. 

IoT Events monitorují funkci jednotlivých komponent řešení, dovolují dělat pokročilé analýzy jejich údajů, porovnávat data jednotlivých senzorů a spouštět akce, které na vstupní údaje reagují v případě, že se objeví nějaký problém v jejich funkci.

AWS IoT Things Graph slouží k vizuálnímu propojení zařízení a služeb AWS, s pomocí „drag and drop“ v něm lze jednoduše vytvářet IoT aplikace. V AWS lze data generovaná IoT zařízeními dále zpracovávat a analyzovat dalšími službami podle potřeb zákazníka.

Bez licencí a jako lego

V AWS lze postavit řešení na moderních technologiích, jako je serverless služba AWS Lambda, která posílá zdrojový kód ke zpracování přímo procesoru. Zákazník platí pouze za čas procesoru, který zpracovává požadavek v milisekundách. Nemusíte provozovat, spravovat, patchovat ani upgradovat operační systém a aplikace, které na něm běžně provozujete. Nemusíte platit za jeho licence. Při použití databází Amazon Aurora nebo AWS DynamoDB neplatíte drahé licenční poplatky za databáze. Vývoj a nasazení celého řešení na AWS je snadnější a mnohem rychlejší, protože jednotlivé bloky není nutné programovat, řešení lze skládat jako kostky lega, které do sebe přesně pasují. 

soutez_casestudy

Distributorem Amazon Web Services v České republice je společnost Tech Data. Specializovaný obchodní a technický tým AWS představuje pro partnery cestu, jak rychle naskočit do cloudového byznysu.

Autorem článku je Lukáš Slabihoudek, presales & technology consultant divize AWS společnosti Tech Data – A TD SYNNEX Company.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku