Hlavní navigace

Business Intelligence: Nové zbraně podnikových analytiků (1.)

12. 9. 2011

Sdílet

 Autor: © Ioana Davies (Drutu) - Fotolia.com
Na trhu nástrojů pro business intelligence je stále horko a těsno. S nástupem Enterprise 2.0 se i hranice tohoto oboru stírají a celá oblast se posunuje směrem ke koncovému uživateli.

Během roku 2010 se růst trhu s nástroji pro business intelligence (BI) obnovil a celoroční objem byl nakonec zhruba dvakrát větší než v roce 2009. Pokračovala konsolidace akvizicemi menších firem (SSPS, Sybase) hlavními hráči. Integracemi nových analytických nástrojů do existujících produktů se zároveň dále stírají hranice mezi BI a dalšími oblastmi.

Zároveň se objevilo revoluční mobilní zařízení – tablet iPad, které je spolu s následovníky považováno za bránu k masivnímu nasazení mobilní BI. Už v roce 2010 se to projevilo ve zvýšeném počtu analytických projektů, v nichž se počítá s využitím uživatelsky přívětivých prezentačních řešení (zejména dashboardů) určených pro tablety.

Loni dostala novou krev i oblast datových skladů v podobě open source datového rámce Hadoop. Po desetiletích dílčích zlepšování se z datových skladů stávají robustní řešení, která nyní využívají i jiné než dosud rozšířené SQL metody a poradí si s masivními objemy nestrukturovaných dat.

Na hrobě platformy Google Wave určené původně pro spolupráci v reálném čase vyrůstá tzv. sociální BI spojující svět sociálních médií s klasickou datovou integrací, analýzou a výkaznictvím.

Počty uživatelů, kteří přistupují k datům z datových skladů, každým dnem rostou díky tomu, že BI aplikace už umožňují tvorbu provozních výkazů a výkazů v reálném čase a jsou schopné zasílat údaje do mobilních zařízení. Kromě toho dodavatelé jako SAP či IBM přicházejí s levnějšími řešeními, které jsou dostupné i menším firmám nebo které prodávají jako součást ERP systémů.

Organizace dnes požadují BI řešení s kratší dobou implementace, čemuž dodavatelé vycházejí vstříc lepší nabídkou předem připravených balíků řešení. Uživatelé zároveň konsolidují své existující BI platformy a ve zvýšené míře přecházejí z několika provozovaných řešení na jedno s cílem uspořit náklady na licence a údržbu.

Začínají se objevovat vertikálně zaměřená BI řešení, která konkurují zavedeným značkám. Ty se brání nabídkou alternativních forem provozu (on-demand, cloud) nebo produkty zaměřenými na malé a střední firmy (SAP BO, IBM Cognos Express).

Na českém trhu si může zájemce vybrat z mnoha různých řešení. Ať přímo nebo přes partnery jsou tu přítomni všichni dodavatelé, které firma Gartner Group zařadila ve svém Magickém kvadrantu platforem pro BI do kategorie lídrů. Dále na trhu najdeme několik agilních českých firem i jedno plnokrevné open source řešení.

Přehled trhu doplňují některá specializovaná a dílčí řešení pro BI a také seznam ERP systémů, jejichž součástí je modul pro BI.

Samoobslužná BI
Podniky dnes začínají zavádět nové webové nástroje pro interaktivní dotazování a reporting, které jsou navrženy tak, aby koncovým uživatelům umožnily provádět vlastní analýzu, rychle procházet a vizualizovat podniková data a generovat přehledy a výkazy odpovídající jejich funkci v podniku.

Tato „samoobslužná“ (self-service) BI snímá z IT oddělení zátěž spojenou s praktickým využíváním BI a měla by významně urychlit uživatelský vývoj a tvorbu personalizovaných výkazů odpovídajících potřebám liniových manažerů.

Ve studii Samoobslužná BI: posílení pravomocí liniového manažera uvádí firma Aberdeen Group, že vrcholový management úspěšných firem ve stále větší míře využívá nástroje BI na úkor IT oddělení a při svém rozhodování vychází z vlastních analýz. Vyspělé organizace už podle studie poskytují svým liniovým manažerům analytické nástroje podporující rozhodování, zpřístupňují BI více lidem v různých nižších funkcích, a díky tomu dále zvyšují efektivitu interních i externích procesů.

Analýza se stává mainstreamovou kompetencí, když se od statistiků a z IT oddělení přesouvá na desktopy byznys manažerů. Ti se podle BI konzultanta Dave Wellse stali de facto byznys analytiky, protože jsou to oni, kdo skutečně potřebují analýzu ke své práci, nikoli statistici nebo návrháři procesních modelů.

Účetní, který rozebírá tržby a cash flow, pracovník odpovědný za soulad s předpisy a zákony, který analyzuje rizika, nebo marketingový manažer rozebírající efektivitu reklamní kampaně – ti všichni mají určitou odpovědnost a roli při analýze byznysu. Tito lidé jsou náplní své práce analytičtí profesionálové, i když nejsou profesionálními analytiky.

Další generace nástrojů pro BI musí vyjít vstříc potřebám této nové generace byznys analytiků. Analytické nástroje a technologie by měly být intuitivní a snadno použitelné. Jejich statistické funkce musí zpřístupnit statistickou analýzu lidem, kteří nejsou statistici.

Nové nástroje budou také podporovat autonomii, průzkum a experimentování a zároveň poskytovat podporu lokálním i celopodnikovým datům. Co je nejdůležitější, budou podporovat lidský rozměr analýzy – hledání pochopení a vhledu prostřednictvím komunikace a participace.

Na druhou stranu zkušenosti ukazují, že jen málo řadových pracovníků chce vytvářet své vlastní dotazy a výkazy. Cindy Howson ve své studii Pět mýtů o samoobslužné BI tvrdí, že se tato možnost hodí spíše pro zkušené uživatele a byznys analytiky. Většina „běžných“ uživatelů BI nástrojů se mnohem raději spokojí s předem vytvořenou dotazovací a reportingovou strukturou, kterou nanejvýš lehce modifikuje tak, aby vyhovovala jejich aktuálním potřebám.

Ani s přístupem ke všem potřebným datům to podle Howsonové nemusí být nijak růžové. Stále je totiž běžnou praxí, že ne všechna důležitá data jsou do datových skladů vůbec ukládána, a pokud někdo shromáždí potřebné údaje jejich „vyzobáním“ z různých zdrojů a „sesypáním“ do spreadsheetu, rozhodně to není IT oddělení, ale jednotliví uživatelé. Chybí pak možnost jejich centralizace, snadného sdílení a holistický přístup.

Samoobslužná BI proto neznamená konec činnosti IT oddělení ve vztahu k podnikové BI. Naopak chybějící partnerství mezi byznysem a podnikovým IT je v různých studiích často zmiňováno jako příčina nedostatečné výkonnosti podnikové BI. Zejména vývoj BI řešení vyžaduje mnohem více spolupráce mezi oběma složkami než práce na jiných systémech.

Mobilní BI
Mobilní zařízení a mobilní internet už najdeme všude. Tomuto trendu se aplikace pro BI stále poněkud vymykají. Na vině je mnoho příčin, zejména nedostatek specifických případů použití v podnicích a chybějící ukazatele návratnosti stejně jako příliš malé rozměry displeje a klávesnice smartphonů a problémy se zabezpečením mobilních zařízení.

Boris Evelson z Forrester Research předpovídá, že skutečný nástup mobilní BI nastane s masovým příchodem tabletů, které zanedlouho umožní on-line i off-line spuštění a využívání klíčových byznys procesů a relevantních informací i mimo kancelář.

Podle Evelsona tablety odstraní potíže spojené s velikostí (či spíše „malostí“) smartphonů a budou rozhodujícím hybatelem nástupu mobilní BI. Jejich pomocí se BI dostane i k zaměstnancům, kteří jinak nemají přístup k tradičním BI aplikacím, a to v době a na místě, kdy je budou skutečně potřebovat.

Mobilní BI aplikace jsou dnes navrženy mnoha různými způsoby. Ty nejjednodušší pouze posílají do mobilních zařízení statický BI obsah ve formě výstrah a upozornění. Další využívají vestavěný prohlížeč pro přístup k většinou statickým BI nástrojům. Složitější řešení jsou postavena na prohlížečích podporujících RIA (Rich Internet Applications) a umožňujících přístup k dynamickým BI aplikacím. Vyspělé nástroje vyžadují instalaci specifického klienta pro dané mobilní zařízení, který se chová prakticky stejně jako klient v jakémkoli desktopu.

Při výběru mobilní BI platformy by mělo hrát rozhodující roli zejména to, zda řešení podporuje vizuální dotazovací metody, umí využít GPS signály pro geolokaci a geoprostorovou analýzu, dá se ovládat buď stylusem, nebo gesty (ideálně obojím), nabízí formuláře pro zadávání dat, umí zobrazovat animované výstupy a umožňuje personalizaci.

BI a sociální média
Cílem samoobslužné BI a dalších trendů v této oblasti je vyšší efektivita a interaktivita podnikové BI. Podobný účel má i propojení BI se sociálními sítěmi. Převzaté principy sociálních médií přispívají ke snadnějšímu používání nástrojů pro BI a umožňují lepší spolupráci jejich uživatelů. I v rámci samotné BI roste význam spolupráce, ať už organizace chce efektivněji komunikovat se zákazníky či partnery nebo chce usnadnit interakci mezi kolegy a odděleními ve firmě.

Lindsay Wise, šéfka WiseAnalytics, tvrdí, že komunitní platformy, jako je LinkedIn nebo Twitter, které využívá pro osobní komunikaci a interakci s technologiemi stále více lidí, budou mít vliv i na další vývoj byznys orientovaných počítačových systémů. Ve světle nových funkcí a uživatelských zkušeností začnou někteří uživatelé považovat tradiční operační systémy a aplikace za archaické a mnozí za uživatelsky nepřívětivé. BI není výjimkou. Integrace vyšších úrovní interaktivních funkcí by mohla komplikace spojené s využíváním těchto technologií zmírnit nebo odstranit.

Přínos plynoucí z integrace funkcí sociálních médií do BI je podle Wiseové značný. Nové funkce usnadňují použití BI, sdílením informací a usnadněním komunikace s kolegy a zákazníky přirozeně rozšiřují možnosti analytických nástrojů a podporují posun směrem k samoobslužné BI.

Vyšší úroveň interaktivity a schopnost komunikovat pravidelně a v reálném čase zvyšují celkovou hodnotu BI v rámci organizace. Propojení BI a sociálních médií může znamenat i větší dostupnost dat, zlepšené rozhodovací procesy či snížení provozních nákladů, a výrazně tak zvýšit návratnost investic do BI.

Propojení sociálního networkingu a mobilní BI může být prvním krokem k dalšímu zlepšení interaktivity a širšímu využívání podnikové BI – zejména tam, kde je potřeba komunikace a interakce mnoha byznys jednotek, sdílení informací a okamžitý přístup k podrobnostem o konceptech a vizích.

Bohužel ne všechna řešení mají podle Wiseové potřebnou flexibilitu umožňující začlenění tohoto typu funkcionality do existujícího rámce BI. Některá klasická BI prostředí zatím vyžadují příliš mnoho kustomizace.

Zejména společnosti, které do své vyspělé BI infrastruktury investovaly mnoho času a peněz interních aplikací, udělají nejlépe, když počkají na rozšíření funkcí jejich současných řešení. Podniky, které s BI začínají, mohou uvažovat o dynamičtějších řešeních, která už mají příslušné interaktivní funkce v nabídce nebo která se snáze integrují s dalšími flexibilnějšími nástroji.

Některé z nejdůležitějších posunů ve vývoji BI nejsou přímo spjaty s technologiemi. Do popředí se dostává například crowdsourcing – outsourcing plnění úkolů nebo kreativních činností (tradičně vykonávaných zaměstnancem) z externí komunity prostřednictvím otevřené výzvy k poskytnutí návrhů nebo zkušeností. Může přitom jít o širší veřejnost nebo o určitou cílovou skupinu lidí zajímajících se o daný problém.

Crowdsourcing vznikl díky technologiím Web 2.0, které vycházejí ze sociálního networkingu a umožňují transparentní masovou spolupráci a sdílení obsahu či znalostí. Jednoduchost, dosah a nízké náklady crowdsourcingu z něj dělají velmi mocný nástroj pro společnosti všech typů a velikostí.

Nástup sociální BI podporuje i open source rámec Hadoop, jehož implementace již začínají nabízet firmy jako IBM, Pentaho či Cloudera. Možnost zpracovávat velké množství dat je jako stvořená pro analýzu sociálních médií či pro aplikace pro dolování textu.

Dokončení článku přineseme zítra…

Byl pro vás článek přínosný?