Hlavní navigace

Co by měl na fakturách uvádět vývojář v Pythonu, tester nebo IT konzultant

11. 8. 2022

Sdílet

 Autor: Andrey_Popov / Shutterstock.com
Pro povinné údaje na vašich fakturách je zásadní, jestli jste plátcem DPH, nebo ne. V létě 2022 se sice intenzivně debatovalo o zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 mil. korun, ale prozatím platí hranice výdělku 1 mil. korun ročně. Zkontrolujte si, jestli máte na fakturách všechno, co vyžadují platné předpisy.

Hranice plátcovství DPH: zatím 1 mil. korun

Plátcem DPH se samozřejmě můžete stát i dobrovolně při nižším obratu. Ale kdo by se ke složitější administrativě upisoval, pokud nemusí? Většina lidí v IT, kteří pracují jako OSVČ a mají roční výdělky do 1 mil. korun, DPH neplatí.

Při překonání hranice 1 mil. korun za 12 po sobě jdoucích měsíců se už plátcem DPH stanete povinně. A tím se znatelně změní vaše situace – musíte každý měsíc informovat stát o svých příjmech a logicky i odvádět daň z přidané hodnoty. Pravděpodobně také zvýšíte svou hodinovou sazbu, jinak domů přinesete o poznání méně peněz.

Z pohledu fakturace znamená přestup mezi plátce DPH přísnější pravidla pro vystavování dokladů.

Poznámka: Vláda přemýšlí nad zvýšením hranice pro povinné plátcovství DPH na 2 mil. korun. Ale teprve uvidíme, jestli ke změně dojde a jak budou nová pravidla vypadat.

Co musím dát na fakturu, když nejsem plátce DPH

Pravidla jsou pro vás volnější. Když vystavujete fakturu za odvedenou práci, nesmí na ní chybět:

 

 • jméno a příjmení (pokud jste OSVČ),

 • název firmy (jedná-li se o s.r.o.),

 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (jinak také fakturační adresa),

 • IČ.

 

Všechno ostatní je dobrovolné. Z praxe ale víme, že programátoři, konzultanti nebo testeři na fakturách dobrovolně uvádějí také:

 

 • sdělení, že nejsou plátci DPH,

 • označení registru, ve kterém jsou vedeni (buď živnostenský, nebo obchodní rejstřík),

 • údaje o odběrateli ve stejném rozsahu jako o sobě (viz výše),

 • slovní a číselné označení dokladu (např. Faktura 2022001),

 • popis fakturovaných služeb,

 • částku,

 • datum vystavení faktury.

 

Jak to mají s fakturami plátci DPH

Když jste plátce DPH, jsou vaše faktury daňovým dokladem. Pravidla pro povinné údaje na faktuře se pak řídí jinými právními předpisy. Naštěstí nemusí být vaše doklady úplně odlišné od situace, kdy plátcem nejste.

Co to znamená v praxi? Na fakturu patří všechny informace, které jsme uvedli výše, a k nim ještě musíte přidat:

 

 • své daňové identifikační číslo (pokud je váš klient také plátcem DPH – pravděpodobně ano – tak i jeho DIČ),

 • den uskutečnění zdanitelného plnění (pokud se liší od data vystavení dokladu),

 • rozsah a druh dodávané služby (např. vývoj aplikace 20 hodin),

 • základ daně,

 • sazbu daně,

 • výši daně v korunách.

 

soutez_casestudy

Nechte algoritmy, ať za vás hlídají měnící se pravidla

Pokud chcete mít jistotu, že jsou vaše doklady v pořádku, používejte online fakturační nástroj. Většinou se jedná o SaaS a autoři dbají na to, aby byla služba v souladu s aktuálně platnou legislativou. 

Máte-li do 5 odběratelů, mají fakturační nástroje i sympatickou funkci: tvorba faktur zdarma. Pokud fakturujete více firmám, zaplatíte za službu pár stovek měsíčně. A máte v duši klid jako po úspěšném releasu nové verze SW.

Byl pro vás článek přínosný?