Hlavní navigace

Digitalizace výroby v roce 2021

5. 1. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Mezi výrobními podniky jsou v digitalizaci velké rozdíly. Podniky bez strategie jsou zmítány aktivitami jednotlivců.

Vedoucí dílny si koupí SW pro řízení vybraných tří strojů, plánovač divize B svůj izolovaný plánovací SW, nákupčí si pořídí SW pro komunikaci s dodavateli, prodejci své CRM. Zmínění jednotlivci jsou ve svých oblastech spokojení. Vždyť si vypiplali své děti a jsou na ně pyšní. „Zbývá už jen, aby to vše začalo komunikovat, abychom nemuseli pořád přepisovat údaje z jednoho SW do druhého.“ Ale kdo tu komunikaci má zařídit? Široko daleko neexistuje dodavatelská firma, která by se specializovala na propojování cizích SW. Takže je nutné žádat o spolupráci jednotlivé dodavatele již implementovaných SW. A kdo to bude koordinovat? Jaké technologie se použijí? Kdo vyjde více vstříc tomu druhému? Kdo bude zodpovědný za případné vícepráce? Kdo to všechno zaplatí?

Již deset let se mluví o univerzálních rozhraních mezi systémy a vznikly i speciální technologie pro integraci SW. Ale stojí to peníze, vždy to vyžaduje ochotu ke spolupráci dodavatelů všech integrovaných SW a ta není zdaleka samozřejmá. Často se setkáváme např. s potřebou napojit do ERP systému výrobní linku nebo obráběcí centrum s vlastním řídicím SW. Dodavatel stroje a řídicího systému je však jen zřídka ochotný předat dokumentaci ke komunikačnímu rozhraní. Důvodem je jeho snaha prodat ke stroji ještě další své SW a ty by integrací s podnikovým informačním systémem začaly být zbytečné.

Takže kudy z toho ven? Jeden integrovaný SW, který by pokryl všechny potřeby výrobního podniku, neexistuje a nikdy existovat nebude. Přesto se však musejí firmy snažit minimalizovat počet SW, jež budou vedle sebe provozovat. Jádrem bude vždy podnikový ERP systém. Musí pokrýt všechny klíčové procesy od prodeje s EDI komunikací se zákazníky přes nákup, výrobu, plánování až po ekonomiku a měl by být spojnicí i pro všechny specializované systémy. Je tedy velmi důležité, aby šlo o otevřený ERP systém, který je schopný pro integraci využít více technologií. Pak se dokáže přizpůsobit okolním SW, jež mohou být ve schopnostech komunikace omezenější. A dodavatel ERP systému musí mít specialisty, kteří umějí a chtějí ERP systém integrovat s dalšími SW.

Na jaké SW v rámci digitalizace nejčastěji narážíme?

Můžeme je rozdělit do tří skupin:

  • roboty a manipulátory,
  • řídicí SW strojů a výrobních linek,
  • specializované SW zlepšující dílčí části podnikových procesů.

Roboty a manipulátory jsou z hlediska integrace s podnikovým systémem obvykle nejméně náročné, často je vůbec není potřeba napojovat. Pracují autonomně, snímají své okolí a dělají předdefinované úkony. Náš klient z potravinářství např. nahrazuje několik lidí ve výrobě roboty, jež budou obracet zrající sýry.

Řídicí SW strojů jsou pro integraci s ERP systémem daleko větší příležitostí. K tomu, aby začaly správně pracovat, potřebují vědět, co mají vyrábět, kolik toho mají vyrobit, jaký program mají použít apod. Všechny tyto informace obsahuje ERP systém ve výrobních příkazech. A ERP naopak potřebuje zpětnou informaci o tom, jak výroba probíhala. Implementujeme nyní paralelně čtyři výrobní firmy s takovou integrací. Elektrotechnická firma má 170 různorodých strojů pro automatické osazování plošných spojů a jejich kontroly. Komunikace je obousměrná a čas odezvy na vyhledání údaje a zpětnou vazbu se musí pohybovat pod 200 ms. Napojujeme i systémy KARDEX – skříně s pohyblivými regály. Příležitostí je mnoho a každý stroj či mechanismus pro nás představuje jiné možnosti komunikace, řízení a připojení.

Specializované SW zaměřené na dílčí části podnikových procesů

Sem bych určitě zařadil APS plánování. Každý solidní ERP systém obsahuje sofistikované MRPII plánovací mechanismy s optimalizací množství k výrobě a nákupu v čase napříč zakázkami. Ale jakmile zabrousíme do podrobného rozvrhování operací do omezených kapacit pokročilými metodami, dochází ERP systémům dech a musí nastoupit specializovaný APS. Ale ten nemůže fungovat izolovaně. Musí převzít optimalizované výrobní příkazy z ERP systému včetně kusovníků, postupů, strojů a jejich kapacitních kalendářů, nákupních objednávek a zakázek, případně sekundárních omezení a dalších údajů podle specifik výroby. Teprve pak je APS schopný rozvrhovat a úroveň rozvrhování je závislá na kvalitě rozvrhovacích metod. Často vyvíjíme speciální rozvrhovací metody na míru konkrétním zařízením. A frontu operací je pak nutné vrátit do ERP systému pro vizualizaci na jednotlivých pracovištích a pro evidenci reality.

soutez_casestudy

A jak jste na tom vy? Máte informační strategii směřující k úspěšné digitalizaci vaší firmy, nebo spíše nakupujete dílčí SW a zalepujete nedostatky jednoho systému systémem jiným? Máte podnikový systém a dodavatele, který je schopný a připravený integrovat do něj další systémy, nebo budete řešit komunikaci ručním přepisováním údajů?

Vladimír Bartoš, ředitel pro strategii, MINERVA ČR

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku