Hlavní navigace

Internet není nikdy dost rychlý

1. 3. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dramatický růst práce na dálku, který provází ekonomiku v posledních dvou letech, vytváří naléhavou potřebu zvýšit rychlost a kvalitu připojení k internetu. Výzkum Cisco Broadband Index poukázal na to, že rychlý a všeobecně dostupný internet lidé považují za klíčový faktor ekonomického růstu. Ve studii mimo jiné tři čtvrtiny respondentů tvrdí, že kvůli hybridní práci potřebují rychlejší internet. Dokonce přes 80 dotázaných je připojeno k síti více než 4 hodiny denně.

Studie Cisco Broadband Index vychází z průzkumu mezi více než 60 000 respondenty ze 30 zemí. Průzkum sledoval, jak dotazovaní v domácnosti využívají internet a jaké změny by v připojení přivítali.

Hybridní práce vyžaduje lepší připojení

Dotazovaní jednoznačně považují kvalitní a dostupný internet za klíčový pro svoji hybridní práci. A jeho současnou úroveň vidí jako nedostatečnou: 78 % dotázaných uvedlo, že je spolehlivé připojení důležité pro jejich práci. Současně ale plné tři čtvrtiny respondentů soudí, že je třeba služby dramaticky zlepšit. 

Pište pro Computerworld

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computerworldu?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu.

Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Význam internetu přitom potvrdilo i zkoumání doby, kterou lidé na webu stráví, protože 84 % tázaných uvedlo, že doma jsou denně připojeni čtyři hodiny a více. Více než polovina účastníků výzkumu (54 %) by si přála, aby jim jejich zaměstnavatel pokrýval náklady na připojení v případech, kdy pracují z domova. 

Touhu lidí po kvalitnějším připojení dokumentuje i fakt, že bezmála polovina dotázaných (44 %) plánuje v nejbližších 12 měsících své internetové služby vylepšit.

Přístup ke vzdělání a službám je stále omezen

Cisco Broadband Index přitom zaznamenal, že lidé považují kvalitu připojení za důležitou nejen pro svoji vlastní práci, ale i pro celou společnost. Tři čtvrtiny respondentů soudí, že je významné pro hospodářský růst a vzdělávání. Dokonce 78 % dotázaných vyslovilo přesvědčení, že připojení by mělo být dostupné každému, bez ohledu na to, kde žije.

To ovšem ostře kontrastuje s faktem, že stále 40 % světové populace nemá v současnosti k internetu přístup. 

„Pokud nebudeme schopni tyto zhruba 3,4 miliardy lidí připojit v průběhu příštích 10 let, riskujeme, že se digitální propast ještě prohloubí a stane se nepřekonatelnou,“ uvedl Guy Diedrich, Cisco SVP & Global Innovation Officer.

soutez_casestudy

Problémy s internetem má ovšem i ta připojená část světa. Téměř 60 % dotázaných totiž potvrdilo, že v průběhu lockdownů mělo potíže s dostupností on-line lékařských služeb, vzdělávání, sociálních nebo komunálních služeb.

Do průzkumu sice nebyla zahrnuta Česká republika, ale „naše“ odpovědi by mohly zhruba odpovídat sousednímu Polsku. V Polsku používá internet doma více než 4 hodiny denně 82 % dotázaných a 64 % respondentů soudí, že kvalita těchto služeb by se měla výrazně zlepšit. Zhruba 46 % Poláků se domnívá, že by jim měl jejich zaměstnavatel hradit náklady na připojení za dobu, kdy pracují z domova. 

Vážení čtenáři, situaci na Ukrajině se věnujeme napříč servery, které spadají pod našeho vydavatele, společnost Internet Info. Nabízíme vám výběr některých textů:

POMOC PRO UPCHLÍKY

DOPADY NA ČESKÝ PRŮMYSL
EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI
IT A KYBERBEZPEČNOST
RADY NEJEN PRO RODIČE

Byl pro vás článek přínosný?