Hlavní navigace

Jak čelit odlivu pracovní síly

5. 1. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Co je příčinou hromadného odchodu zaměstnanců, s nímž se potýká řada firem nejen za mořem? A jak mu v nadcházejících měsících čelit?

Co se zdálo jako záchvěv na pracovním trhu, se stalo trendem. Zaměstnanci houfně podávají výpovědi. V říjnu ve Spojených státech podalo výpověď 4,1 milionu lidí. Bylo to sice méně než zářijových 4,4 milionu, respektive srpnových 4,3 milionu, ale pořád víc než kterýkoliv předešlý měsíc letošního roku. 

Aktuální průzkum serveru Joblist mezi 26 tisíci zaměstnanci ukázal, že 22 % současných zájemců o práci svou předchozí pozici opustilo dobrovolně, a že 73 % zaměstnanců v současnosti vážně uvažuje o tom, že tak v nejbližší době učiní.

Hromadný zaměstnanecký exodus odráží hluboké nespokojení, které si mnozí uvědomili na pozadí probíhající pandemie. Mezi přední důvody k podání výpovědi patří nespokojení s přístupem zaměstnavatele během pandemie (19 %), nízká mzda či benefity (17 %) či nerovnováha mezi pracovním a osobním životem (13 %). Jak průzkum ukázal, nejochotnější ke změně zaměstnání jsou dvacátníci, mezi muži a ženami pak výraznější rozdíly nejsou.

Jelikož vysokou míru výpovědí odborníci očekávají i v příštím roce, pro firmy, které si chtějí své zaměstnance udržet, bude zásadní vytvoření příjemného pracovního prostředí, ať už pro zaměstnance přítomné na pracovišti prezenčně nebo ty pracující na dálku.

Pravda totiž je, že nespokojenost s prací nebývá vždy důvodem ji opustit. Například ženy častěji dávají výpověď kvůli nutnosti péče o druhé (děti, rodiče), každý pátý tak pak činí z touhy nasměrovat svou kariéru jiným směrem. 

„Mohou být v práci spokojení, ale mají jiné ambice. Třeba vyšší plat nebo možnost pracovat z domova a žít na venkově,“ uvádí příklady Amy Loomisová z analytické společnosti Future of Work.

Průzkum společnosti Lattice pro změnu ukázal na 43 % zaměstnanců, kteří podávají výpověď s pocitem, že se jejich kariérní postup zpomalil nebo zastavil. Tento trend je patrný zejména v generaci Z, tedy u lidí narozených po roce 1995. 

„Lidi jsou pro firmy nejdůležitějším aktivem a náklady na fluktuaci jsou vysoké,“ poznamenává šéf Lattice Jack Altman. „Aby si manažeři udrželi své nejlepší zaměstnance, musí jim nabídnout jasnou kariérní vizi a poskytnout příležitosti a nástroje, které jim umožní ji naplnit.“ Zároveň by firmy měly investovat do školení vedoucích pracovníků, aby ti byli schopni předat svým podřízeným pocit sounáležitosti a důležitosti.

Ty jsou koneckonců důležité pro rozvoj firemní kultury. „Ta vzkvétá nejen když nadřízený důvěřuje podřízeným, ale také když mají zaměstnanci k dispozici technologie a nástroje potřebné k tomu, aby mohli být v propojení s ostatními,“ poznamenává Loomisová. Z toho důvodu jsou pro vytvoření soudržné firemní kultury klíčové také nástroje pro kolaboraci a komunikaci.

A jak potvrzují aktuální studie: spokojený zaměstnanec = spokojený zákazník = vyšší tržby. V červencovém průzkumu společnosti IDC 62 % respondentů uvedlo, že existuje přímá úměra mezi zkušeností zaměstnaneckou a tou zákaznickou, přičemž dopad je prý „významný a měřitelný“. Víc než polovina (58 %) pak uvedla, že spokojenost zákazníka je klíčovým ukazatelem při hodnocení produktivity zaměstnanců.

IDC také jmenuje několik důležitých faktorů ovlivňujících zaměstnaneckou zkušenost:

  • Transparentnost, důvěra a komunikace ze strany zaměstnavatele.
  • Prostředí uzpůsobené spolupráci využívající digitální technologie.
  • Firemní kultura postavená na sounáležitosti a inkluzi.
  • Naslouchání zaměstnancům, jejich zapojení a uznání.
  • Možnost kariérního postupu a rozvíjení dovedností.
  • Společenská zodpovědnost firmy.

Svou roli také hrají – a budou hrát – investice do technologií podporujících hybridní pracovní režimy. Dle listopadového průzkumu společnosti IDC v roce 2023 digitální transformace a nestálost pracovního trhu přiměje 70 % předních světových firem zavést hybridní či čistě dálkové pracovní modely. V roce 2025 pak 90 % nově stavěných komerčních budov bude využívat chytrých technologií podporujících pracovní flexibilitu a posilujících zaměstnaneckou zkušenost a výkon.

Jak totiž zpráva IDC uvádí, není pochyb o tom, že kvalitní zaměstnanecká zkušenost může vést k přilákání nových talentů i udržení stávajících zaměstnanců. 

soutez_casestudy

„Což je důležité zejména dnes, kdy se svět přizpůsobuje nové hybridní realitě, která odbourává geografické hranice a podporuje konkurenci.“

 

Computerworld si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným měsíčníkem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computerworldu je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Byl pro vás článek přínosný?