Hlavní navigace

Lidé jsou kvůli covidu-19 ochotni platit více za udržitelnou budoucnost

10. 5. 2021

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Pandemie covid-19 zvýšila zaměření spotřebitelů na udržitelnou budoucnost a jejich ochotu platit za ní, vyplývá z výsledků nového průzkumu IBM Institute for Business Value (IBV) společnosti IBM, realizovaném s více než 14 000 spotřebiteli v devíti zemích světa.

Devět z deseti dotázaných spotřebitelů uvedlo, že pandemie covid-19 ovlivnila jejich názory na udržitelnost životního prostředí a covid-19 byl nejdůležitějším faktorem, který ovlivnil jejich pohled, a to více než rozsáhlé požáry, nebo katastrofy způsobené povětrnostními událostmi.

Průzkum také odhalil rozdíly v názorech spotřebitelů napříč geografickými oblastmi, přičemž Američané, kteří se zúčastnili průzkumu, uváděli nejmenší obavy ohledně témat udržitelnosti. Například pouze 51 procent dotázaných spotřebitelů v USA uvedlo, že řešení změny klimatu je pro ně velmi nebo extrémně důležité, ve srovnání se 73 procenty respondentů ze všech ostatních zemí.

„Průzkum ukázal, že respondenti na celém světě se stále více zajímají o globální klimatickou krizi, a také jsme pozorovali firmy v mnoha průmyslových odvětvích, které se snaží podniknout kroky k naplnění očekávání svých zákazníků v oblasti environmentálních aktivit,“ řekl Dr. Murray Simpson, z konzultační divize společnosti IBM.

„Vidíme, že mnoho společností začíná dělat kroky k budování transparentních dodavatelských řetězců nebo ke zlepšování hospodaření s energií za účelem snižování emisí uhlíku pomocí inovativních technologií, jako je umělá inteligence a blockchain.“

Podle průzkumu je mnoho spotřebitelů stále více ochotných změnit způsob nakupování, cestování, výběr zaměstnavatele, a dokonce i to, kde investují kvůli faktorům environmentální udržitelnosti. Mnoho dotazovaných zaměstnanců je ochotno přijmout nižší plat za práci u zaměstnavatele zaměřeného na udržitelnost životního prostředí.

Podle průzkumu 71 procent dotazovaných zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání uvádí, že environmentálně udržitelné firmy jsou atraktivnějšími zaměstnavateli. Navíc více než dvě třetiny respondentů se s větší pravděpodobností ucházejí o zaměstnání a přijímají zaměstnání v ekologicky a sociálně odpovědných organizacích, a téměř polovina dotázaných by přijala nižší plat za práci v těchto organizacích.

Čtyřicet osm procent všech dotazovaných soukromých investorů již zohledňuje udržitelnost životního prostředí ve svých investičních portfoliích a dalších pětina (21 procent) dotázaných uvádí, že to v budoucnu pravděpodobně učiní. 59 procent dotazovaných soukromých investorů očekává, že v příštím roce nakoupí nebo prodá podíly na základě faktorů environmentální udržitelnosti.

soutez_casestudy

Mnoho dotázaných nakupujících a cestujících je ochotno zaplatit více za udržitelnost životního prostředí. Navzdory finančnímu dopadu pandemie covid-19 na mnoho jednotlivců je 54 procent dotazovaných spotřebitelů ochotno zaplatit navíc za značky, které se chovají odpovědné k životnímu prostředí. Navíc 55 procent dotazovaných spotřebitelů uvádí, že při výběru značky je to pro ně velmi nebo nesmírně důležité, což je o 22 procent vyšší hodnota než v případě pandemie před covidem-19.

Mírně více než šest z deseti dotazovaných spotřebitelů uvedlo, že jsou ochotni změnit své nákupní chování, aby pomohli snížit negativní dopad na životní prostředí, přičemž nejvíce ochotní byli spotřebitelé dotazovaní v Indii (78 procent) a Číně (70 procent). Pokud jde o cestování, téměř každý třetí respondent pevně věří, že jeho osobní cestovní návyky přispívají ke změně klimatu. Na 82 procent globálně dotazovaných spotřebitelů by si zvolilo ekologičtější způsob dopravy, i když by stálo více, ale pouze 64 procent amerických respondentů souhlasilo ve srovnání s 95 procenty indických a 91 procent čínských respondentů.

Byl pro vás článek přínosný?