Hlavní navigace

Mapování procesů ve společnosti Citibank

4. 4. 2012

Sdílet

Společnost Citibank pracuje na realizaci rozsáhlého systému opatření, který by měl do existujícího ekonomického prostředí Citibank vnést celou řadu zásadních změn.

Základní informace

Společnost Citibank očekává, že tyto změny mohou ovlivnit rozsah a charakter ekonomických aktivit v bance. Změna s největší pravděpodobností rovněž přispěje ke změně obchodního modelu. Budou zavedeny nové podnikové procesy a také dosavadní procesy možná projdou určitými změnami. Pro obě tyto činnosti je klíčové znát současný stav procesů, jejich klasifikaci a vlastnictví.

Citibank na základě znalostí a předchozích zkušeností společnosti Trask tuto organizaci pověřila realizací projektu zaměřeného na mapování procesů. Příslušní experti v úzké spolupráci se společností Citibank shromáždili všechny potřebné informace, které byly roztroušeny po celé bance. Výstupem tohoto projektu realizovaného společností Trask je komplexní mapa procesů ve formě katalogu procesů se třemi úrovněmi podrobností a velkým množstvím metadat.

Cíle a rozsah

Hlavním cílem projektu mapování procesů bylo vytvoření katalogu procesů, jeho vizuální reprezentace a další pomocné výstupy, které obsahovaly následující body:

- Konzistentní popis existujících procesů a funkčních oblastí na manažerské úrovni

- Identifikace vlastníků jednotlivých procesů

- Identifikace funkčností sdílených napříč útvary v Citibank

Rozsah projektu zahrnoval všechny procesy retailového a spotřebitelského segmentu. Plánovaný rozsah projektu byl dodržen a všechny cíle byly projednány, rozpracovány a úspěšně dodány.

Postupy v rámci projektu

V průběhu projektu byly realizovány dva typy workshopů. První řada workshopů byla realizována s jednotlivými zástupci společnosti Citibank, kteří poskytli odborné znalosti existujících funkčních oblastí a procesů Citibank. V rámci těchto workshopů bylo rovněž identifikováno vlastnictví jednotlivých procesních oblastí. Druhá série workshopů se konala se všemi identifikovanými vlastníky procesů a jejich hlavním cílem bylo dosažení vzájemné shody všech účastníků na obsahu a vlastnictví procesu.

Následující kroky projektu byly zaměřeny na konsolidaci dat a jejich konečnou validaci provedenou zástupci společnosti Citibank.

Další kroky

Pro maximální využití výstupů projektu by měly být provedeny následující kroky:
- Zajistit aktuálnost – jak udržovat výstupy aktuální
- Rozhodnutí o obchodní strategii
- Určení vlastnictví katalogu procesů
- Analýza dopadu
- Koncept dopadové analýzy a vypracování srovnávacího materiálu

Úspěch - projekt úspěšně:

- Identifikoval všechny obchodní činnosti (na manažerské úrovni)
- Identifikoval vlastnictví v rámci celé organizace
- Definoval klíčové kroky a jejich kvantifikace
- Identifikoval vazby ve společnosti z obchodního pohledu (klienti, kanály, prodejci)
- Identifikoval vzájemné technologické provázanosti (systémy, nástroje)

Klíčové výstupy

Výstup pro top management - jednostránkový popis celé společnosti s identifikací vlastnictvíVýstupy pro střední management - rozpad procesů na klíčové kroky opět s identifikací vlastnictvíHodnocení projektu

„Díky spolupráci se společností Trask solutions jsme se důkladně seznámili s tím, jak je naše banka jako celek uspořádána a jak funguje. Na vypracování katalogu procesů se podíleli členové vyššího a středního managementu, kteří si díky tomu uvědomili nejen to, jaké jsou jejich povinnosti, ale též se obeznámili se vztahy a vzájemnou provázaností jednotlivých prvků v rámci banky a také s celkovým strategickým řízením banky. Výstupy projektu nám poskytly možnost klást správné otázky s ohledem na klíčová rozhodnutí potřebná pro směrování dalších kroků projektu. Velmi mile nás překvapil aktivní a dobrý přístup společnosti Trask solutions, její know-how i rychlost dodání výsledků,“ uvedl Petr Kadlec, provozní ředitel, Citibank Europe, plc. / Česká republika

O společnosti

1.1 Trask solutions

Trask solutions je přední konzultační a technologická společnost, která pomáhá svým klientům využívat informační technologie k rozvoji jejich podnikání a k rychlejšímu zavádění nových produktů a služeb. K tomu využívá důkladné znalosti segmentů působení svých klientů a dlouhodobě prověřené znalosti v oblasti obchodního poradenství, architektury, integrace, konsolidace, zavádění, vývoje a správy IT řešení.

1.2 Katalog procesů

soutez_casestudy

Katalog procesů je produkt, který umožňuje provést rychlé zmapování fungování společnosti. Jako výstup nabízí komplexní přehled procesů, obchodních oblastí, produktů, kanálů, klientů, dodavatelů a systémů včetně jejich vzájemné provázanosti.

Klíčové přínosy jsou:

  • Umožní vám lépe poznat vaši společnost.
  • Výstupy jednoduchým způsobem popisují váš podnik. Jsou komplexní a dobře uspořádané.
  • Rychlá realizace pro rychlé rozhodnutí.
  • Pro banku velikosti Citibank dokáže společnost Trask dodat výsledky během šesti týdnů.
  • Informovaná rozhodnutí.
  • Na základě výstupů z katalogu procesů lze provádět informovaná rozhodnutí pro: obchodní strategii, strategii realizace klíčových projektů a absorpci dopadů těchto projektů.

Byl pro vás článek přínosný?