Hlavní navigace

Moudrost na webu

1. 9. 2008

Sdílet

Pryč jsou časy, kdy jste museli chodit zjišťovat informace do knihoven či si prohlížet těžké mnohasetstránkové e...


Pryč jsou časy, kdy jste museli chodit zjišťovat informace do knihoven či si prohlížet těžké mnohasetstránkové encyklopedie. Dnes si stačí sednout k počítači připojenému k internetu a použít správný vyhledávač nebo přímo danou stránku a najdete informaci prakticky k jakémukoliv tématu.


Na internetu je umístěno velké množství různých encyklopedií, s různým zaměřením. Základní rozdělení spočívá v tom, zda je daná encyklopedie tzv. otevřená, tedy zda může přidávat obsah prakticky téměř kdokoliv (po registraci), nebo naopak jde o encyklopedii, která má pevně určený tým autorů a není zvnějšku žádným způsobem editovatelná (pouze můžete například přidávat komentáře k jednotlivým heslům apod.). Obě varianty mají své výhody a nevýhody. Otevřené encyklopedie, jako je například nejznámější Wikipedie (http://cs.wikipedia.org) jsou většinou daleko pružnější, rychleji „rostou“ (mají tedy stále více hesel), ovšem většinou také obsahují daleko více chyb. Na druhou stranu „klasicky“ spravované on-line encyklopedie garantují alespoň minimální správnost obsahu, což může být v některých případech, například při psaní diplomové práce, důležitější faktor. Podle toho, z jakého důvodu hledáte informace, se rozhodněte pro některou ze dvou uvedených variant encyklopedií. Pokud budete dávat dohromady jen domácí úkol do školy, tak si s Wikipedií určitě vystačíte, pro zmíněnou diplomovou práci bychom doporučovali použít ověřené zdroje, jako je např. encyklopedie Britannica. Ještě chceme upozornit na možnost vyhledávat informace i pomocí vyhledávačů, jak jsme naznačili již v úvodu. Velmi dobře a přesně fungující Google disponuje například podstránkou http://scholar.google.cz, která nabízí vyhledávání především v univerzitních textech. Jaké studnice moudrosti tedy v současnosti na webu najdete?

Wikipedie – http://cs.wikipedia.org

Wikipedie je mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření volně přístupných encyklopedických informací. Wikipedie funguje na principu tzv. wiki, což znamená, že nový článek může vložit a takřka libovolný článek může změnit (ať už pouze opravit překlep, zkorigovat věcnou chybu, článek výrazně rozšířit nebo zcela přepsat) takřka kdokoli s přístupem na web. Tato otevřenost ovšem s sebou nese také riziko nepřesností či vandalismu. Jedním ze základních pravidel prosazovaných uživateli je tzv. nezaujatý úhel pohledu – články musí nezaujatě prezentovat všechny podstatné názory na příslušné téma, aniž by některý vydávaly za jedinou objektivní pravdu. Požadavek na ověřitelnost údajů v článcích je uplatňován zejména u kontroverzních údajů a témat. Českou mutaci najdete na cs.wikipedia.org. Wikipedia vznikla původně jako doplňkový projekt Nupedia.com, což byla encyklopedie redigovaná pouze několika vědci-editory. Historicky se ukázala životaschopnější právě Wikipedie a skutečně otevřený způsob zadávání hesel.

CoJeCo – www.cojeco.cz

Méně známým projektem než je výše zmíněná Wikipedie je všeobecná internetová encyklopedie CoJeCo, poskytující zdarma informace ve formě textu, statického i pohyblivého obrazu, zvuku a internetových odkazů. Veškeré služby spojené s užíváním encyklopedie CoJeCo jsou zcela zdarma a pro všechny uživatele. K dispozici jsou hesla, která se vážou k aktuálnímu dni, ve sloupku pro nejbližší dny se můžete dočíst, jaká výročí se již brzy blíží.
Některé encyklopedie nejsou všeobecné, ale naopak jsou nějakým způsobem zaměřené tematicky, jako například projekt iEncyklopedie.

iEncyklopedie – www.iencyklopedie.cz

iEncyklopedie zachycuje v stručné a přehledné formě fenomény, osobnosti, reálie a témata z následujících oblastí: bible, filozofie, islám, judaismus, křesťanství a religionistika. Hesla iEncyklopedie jsou vnitřně provázaná tak, aby bylo možné hledat souvislosti napříč jednotlivými oblastmi za pomoci věcných, teritoriálních a časových charakteristik. iEncyklopedie.cz nabízí seriózní informace z oblasti náboženství, religionistiky a dalších humanitních oborů. Většinu hesel doplňuje dostupná literatura k tématu z nabídky mnoha českých nakladatelů. Literatura je průběžně aktualizována a rozšiřována.

Na světové síti najdete samozřejmě celou řadu dalších otevřených či „uzavřených“ projektů, respektive encyklopedií. Jde například o projekt Microsoftu http://encarta.msn.com/ nebo známou a zmíněnou encyklopedii Britannica (www.britannica.com). Zajímavé jsou ovšem i další, relativně menší portály, které jsou specializované a zaujmou spíše fajnšmekry v daném oboru.
Pokud vám nedělá problémy angličtina, tak vás jistě osloví projekt, který najdete na adrese http://www.eol.org, jenž mapuje existující znalosti o všech živých organizmech vyskytujících se na Zemi. Pro milovníky čísel je zase určena velmi bohatá matematická enyklopedie MathWorld, která je na adrese http://mathworld.wolfram.com členěna do celkem jedenácti kategorií jako například algebra, aplikovaná matematika, výpočty a analýza, diskrétní matematika nebo geometrie.

Výuka na internetu

Studnicí studijních materiálů široké veřejnosti přístupných, a to dokonce i bez registrace, je portál http://ocw.mit.edu/. Již téměř před deseti lety byl totiž zahájen projekt Massachusets Institute of Technology, kde jsou postupně zveřejňovány stud?ní materiály v rámci iniciativy MIT Open Courseware. Takzvaný „Courseware“ je souhrnný název pro stud?ní materiály v elektronické formě. K dispozici jsou zde stovky textů osnov, přednášek a zadání úloh. Celou řadu zajímavých informací najdete na podobně laděném českém projektu. Výpočetní a informační centrum ČVUT zřídilo portál Courseware na ČVUT, který má adresu https://ocw.cvut.cz/ocw/. Záměrem portálu je uvádět odkazy na stud?ní materiály a učební pomůcky v elektronické formě.

E-learning

E-learning je v podstatě on-line počítačový průvodce vybranou problematikou. Zjednodušeně můžeme říci, že e-learning je nástroj pro tvorbu, aktualizaci, distribuci a vyhodnocení vzdělávání a správu znalostí prostřednictvím síťových technologií a počítače s příslušným programovým a technickým vybavením. Může jít o samostudium nebo o studium ve vnitropodnikové počítačové síti (intranet) ve firemních e-kurzech nebo v celosvětové síti (internet) ve veřejných e-kurzech. E-learning slouží lidem, společnostem a firmám jako prostředek, kterým se mohou sami vzdělat bez pomoci lektora, takže lze studovat v klidu domova a nemusíte si pořizovat drahé a objemné učebnice. K „internetovému učení“ potřebujete pouze počítač, připojení a pro uložení práce či další výuku CD mechaniku nebo slot na disketu či paměťovou kartu.
Výhody e-learningu jsou jednoznačné: v kurzech e-learningu nebudete mít především problémy s časem – nemusíte pochopitelně nikam chodit v určitou hodinu. Kromě toho je téměř neomezené množství školení a učiva a přitom lze samotný obsah školení či kurzu velmi přesně stanovit.
Ovšem největším bonusem u e-learningu je možnost studovat vlastním tempem, pokud jste něco nepochopili, snadno se k dané látce vrátíte. Praktická je také možnost výměny názorů v diskuzních příspěvcích na chatu a využití různých multimedií (různé audio- a videozáznamy). 8 0505/ZAJ o

Byl pro vás článek přínosný?