Hlavní navigace

Nová hype křivka Gartneru: Co jsou klíčové nastupující technologie?

17. 9. 2021

Sdílet

 Autor: Fotolia © bloomua
NFT (Nonfungible Tokens, nezaměnitelné tokeny), kvantové strojové učení (Quantum ML), generativní AI (Generative AI), homomorfní šifrování (Homomorphic Encryption) a komponovatelné aplikace i sítě (Composable Applications and Networks) jsou mezi nejdůležitějšími novými technologiemi, které by organizace měly sledovat.

„Technologické inovace jsou klíčovým faktorem odlišení se od konkurence a katalyzátorem transformace mnoha odvětví. Průlomové technologie se objevují neustále – ani pro ty nejinovativnější organizace tak není snadné udržet s nimi krok,“ říká viceprezident výzkumu ve společnosti Gartner Brian Burke.

„Nejúspěšnější podniky budou v nadcházejících letech vyžívat nastupující technologie umístěné na letošní hype křivce, aby zlepšily své renomé a důvěryhodnost a vytvořily si nové příležitosti k růstu na pozadí postupujících strategických změn a ekonomické nejistoty.“

Hype křivka nastupujících technologií (Hype Cycle for Emerging Technologies) je mezi hype křivkami publikovanými každoročně společností Gartner jedinečná v tom, že shrnuje poznatky a trendy z více než 1 500 technologií do úzkého výběru nastupujících technologií a trendů, které by CIO, IT a zejména technologičtí lídři měli znát, neboť by během příštích pěti až deseti let mohly nabídnout významnou konkurenční výhodu (viz obrázek).

Hype křivka pro nastupující technologie

Zdroj: Gartner, srpen 2021

 

„S tím, jak podniky pokračují ve svém úsilí o digitální transformaci byznysu, musejí zrychlit tempo změn a nenechat se ovlivnit humbukem kolem nových technologií,“ říká Melissa Davis, viceprezidentka výzkumu ve společnosti Gartner.

„Tato Hype křivka nabízí ucelený přehled důležitých nastupujících trendů, které by podniky a organizace měly sledovat, a také konkrétních technologií, jež je třeba monitorovat v souvislosti s důvěrou, růstem a změnou,“ zdůrazňuje viceprezident výzkumu v Gartneru Philip Dawson.

Tři témata jdoucí napříč nastupujícími technologickými trendy

  • Budování důvěry (Engineering Trust): Důvěra vyžaduje bezpečí a spolehlivost. Může ale zahrnout i vlastní inovace coby odolné jádro a základy IT, jež zvyšují přidanou hodnotu byznysu. Tyto základy musejí být cíleně vystavěny a navrženy na promyšlených, opakovatelných, důvěryhodných, ověřených a škálovatelných pracovních postupech a inovacích.

Například trhu digitálních a cloudových technologií a služeb v současné době dominují poskytovatelé z USA a Asie. Řada evropských firem proto ukládá svá data v těchto regionech, což vede k politickým tlakům i obavám o udržení kontroly nad těmito daty a plnění místních předpisů.

Některé země se proto mohou rozhodnout budovat samostatné cloudy, aby tak dosáhly digitální a datové suverenity, která zároveň usnadní plnění všech právních požadavků z hlediska ochrany (včetně ochrany před průmyslovou, politickou či vojenskou špionáží), umístění a protekcionismu.

Další technologie, které je zejména vhodné sledovat v souvislosti s budováním důvěry, jsou (kromě suverénního cloudu) NFT, strojově čitelná legislativa, decentralizované identity, decentralizované finance, homomorfní šifrování, aktivní správa metadat, datové pletivo, centra pro řešení incidentů v reálném čase (jako služba) a komunikace se zaměstnanci.

  • Akcelerace růstu (Accelerating Growth): Ve chvíli, kdy organizace vybudují důvěryhodné jádro svého digitálního byznysu, může nastoupit fáze oživení a růstu. Během ní je důležité vyvažovat technologická rizika s chutí podstupovat rizika obchodní, aby bylo možné plnit krátkodobé cíle. V okamžiku, kdy začne inovací řízené jádro byznysu škálovat, zrychlující růst zajistí i růst vytvářené hodnoty.

Například generativní AI je nastupující technologií, kterou již dnes využívají farmaceutické firmy, aby snížily své náklady a zkrátily čas potřebný pro nalezení nových potenciálních léků. Gartner odhaduje, že do roku 2025 bude více než 30 % nových léků – a také materiálů – systematicky objevováno pomocí generativních AI technik.

Generativní AI nejen rozšíří a urychlí možnosti designu a vývoje v řadě oblastí, přináší také potenciál „vynalézat“ zcela nové designy a návrhy, které lidé doposud opomíjeli (pozn. red. – jako analogický příklad lze uvést možnosti, jež přinesl například do leteckého inženýrství 3D tisk, umožňující navrhovat komponenty s vnitřní strukturou připomínající duté kosti ptáků, které by tradičními obráběcími výrobními postupy nebyly myslitelné).

V souvislosti s akcelerací růstu je namístě sledovat a blíže zkoumat zejména následující technologie: mnohozážitek, průmyslový cloud, inovace řízená AI, kvantové strojové učení, generativní AI a digitální lidé.

Cloud24

  • Zvládání změn (Sculpting Change): Změny často přinášejí otřesy, narušení současného stavu a máme je spojené s chaosem, podniky nicméně mohou využít inovace a technologie, aby změny zvládaly a nastolily místo chaosu pořádek. Trik spočívá v očekávání a automatické přípravě na nezbytné změny a požadavky, které přináší.

Například komponovatelné (modulární) byznys aplikace umožňují lepší volbu aplikačních zážitků v měnícím se provozně-obchodním kontextu. Komponovatelný byznys, postavený na technologii či komponovatelných aplikacích a komponované architektuře (či myšlení), společně vytvářejí ideální předpoklady pro včasné odhalení a využití nových obchodních příležitostí, vhodnou reakci na neočekávané otřesy či schopnost plnit měnící se požadavky zákazníků (a jejich proměnlivé tempo) – a udržet si tak jejich přízeň.

Organizace, jež chtějí vše dobře zvládat, by měly sledovat a zavádět trendy a technologie, jako jsou komponovatelné aplikace a sítě, design s pomocí AI, tvorbu softwaru s pomocí AI, fyziky znalou AI, vlivové inženýrství, nástroje pro řízení digitálních platforem, sítě pojmenovaných dat a sebeintegrující aplikace.

Byl pro vás článek přínosný?